Att förstå problemet är bättre än att gissa lösningar

Sverige behöver inte investera i CO2-fri elenergi. För det första naturligtvis för att CO2 inte är skadligt. För det andra för att vår elproduktion genom vattenkraft och kärnkraft redan är till mer än 90% CO2-fri. Ändå investeras miljarder i vindkraft som kräver ett elpris på över en krona per kwh för att vara lönsamt, eller kraftiga subventioner. Men behovet av subventioner är väl snarast ett bevis på olönsamhet.

Nu betalar Telge energi på 20-årsavtal, 2 kronor per kwh till några fastighetsägare som installerat solceller på bland annat ladugårdstak. Med det överpriset går det ungefär jämnt upp enligt ägarna. Självklart förs kostnaden för det överpriset vidare till elkonsumenterna. Den producerade mängden el är förstås än så länge så liten att det inte märks speciellt på elpriset. Men principen känns fel.
Det stora felet verkar vara de elcertifikat som införts och som ska garantera en övergång till ”hållbar” energi. Elcertifikat är politisk och mmyndigheters inblandning i marknadsfunktioner

Några enkla fakta som bland annat journalister, myndigheter, politiker, (i synnerhet miljöpartister) och klimathotare måste börja förhålla sig till på samma sätt som rätt förhåller sig till sant.

  1. Det finns inget klimathot. CO2 är ingen farlig gas som hotar ödelägga jorden.
  2. Vi har inte nått peak oil och ser för närvarande inget slut på de så kallade fossila bränslena.
  3. Kärnkraftsteknologin har utvecklats mycket sedan 1980. Idag finns teknik för att nyttja det som idag är kärnkraftsavfall så att den skadliga avfallsfasen reduceras till 100 år.
  4. Man kan inte minska energianvändningen genom att spara. Man kan bara omfördela användningen på det viset. Det kallas för Jevons paradox och är känt sedan mer än 100 år.
  5. Staten och politikerna ska inte producera energi. De ska ge samma spelregler, utan subventioner eller straff, till alla producenter. Då kommer marknaden att i varje ögonblick tillhandahålla billigast möjliga och säkra energi.
Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.