Breivikarna mitt ibland oss

SNF antog en ny skogspolicy 2/12  2011. I första stycket kan man läsa följande:

Bevara biologisk mångfald Den biologiska mångfalden i skogen ska bevaras på eko-systemnivå, artnivå och genetisk nivå. Alla naturligt förekommande växt- och djurarter ska ges förutsättningar att fortleva under gynnsamma betingelser och i livskraftiga bestånd inom hela sina naturliga utbredningsområden.

Redan här avslöjar de att de har utomordentligt dålig koll på det som de utger sig för att vara bäst på. Jag har tidigare hänvisat till Darwin och Dollo, att evolutionen ständigt förändrar villkoren för alla arter, biotoper och ekosystem, samt att evolutionen inte kan gå baklänges. Till detta kommer den påverkan och de förändringar som inte är biologiska men likväl påverkar det biologiska livet. Dit hör de jordspecifika som vulkanism, plattektonik, etc. de solsystemspecifika som solvind, protuberanser, månens faser och dragningskraft, samt de interstellära, som exempelvis meterorer och kosmisk strålning.

Mot alla dessa förändrande krafter lyfter SNF i bästa Marvel Comics och manga-stil sin allsmäktiga hand och utslungar sin magiska besvärjelse: ”Stopp! I den heliga mångfaldens namn befaller jag Universums alla förändringar att upphöra nu!”
Det är inte ägnat att förvåna när man ser hur SNF redan i sina inledande ord så gravt har missuppfattat naturens villkor, att de senare hamnar så snett i sina krav på åtgärder.

Det tredje stycket lyder:

Bevara skogens skönhet Skogens skönhetsvärden och andra sociala värden, inklusive dess värden för rekreation, kultur, religion, friluftsliv och undervisning, ska bevaras. Det är viktigt och hälsosamt för människan att få uppleva skönheten hos den naturliga skogen. Möjligheterna till detta ska bevaras och förstärkas.

Sammantaget är detta inget annat än ren och skär eskapism som vi skogsägare förväntas uppfylla. Det är en dröm om en evig idyll som aldrig funnits. Jag behöver väl inte nämna att de kräver att skogsägarna ska betala för att SNF ska få styra i skogen? Ett slags löntagarfonder för övertagande av skogen. Jag behöver väl inte nämna att de torgför ytterst ovetenskapliga klimatteorier knutna till skogen?

De är upprörda över att det finns visst utrymme för skogsägaren att själv bestämma över sin egendom. De vill att all makt ska ligga hos experter knutna till myndigheter och NGO:s. I en 12 punkter lång åtgärdslista kräver de bland annat:

 • ändring av grundlagen,
 • att all skogsverksamhet läggs under miljöbalken,
 • att effektiva sanktionsmöjlihgeter införs mot skogsägaren,
 • att påhittet ”nyckelbiotoper” undantas från äganderätten,
 • att skog med ”rekreationsvärde” undantas från äganderätten,
 • att skogsvårdslagen anpassas efter EU:s naturvårdsdirektiv men inte efter Europakonventionen om mänskliga rättigheter,
 • att ersättningen vid expropriativa åtgärder minskas kraftigt,
 • att certifiering där SNF får vara med och bestämma reglerna blir norm,
 • att NGO:s tillåts bli sakägare i rättslig mening i alla frågor som rör skogen,
 • att inga EU-länder ska få ha egna bestämmelser eller göra lokalt anpassade tolkningar av EU-förordningar.

Detta gör SNF till veritabla breivikare! De hyser ingen respekt för sina medmänniskors egendom eller deras önskan om rådighet över sin egendom. De avser förmodligen inte att begå något attentat liknande Breiviks. Men deras skogspolicy är ett attentat mot frihet, rättsstaten, äganderätten och demokratin. De kräver att statens våldsmonopol ska användas mot värnlösa medborgare efter SNF:s diktat. De begär att det ska ske för att skydda SNF mot de hjärnspöken de ser i privat skogsägande. De är i sanning breivikare, bara mer försåtliga.

En ensam galning kan unisont fördömas av hela samhället. Men när de galna idémakarna är remissinstanser i statliga utredningar, när rättsväsendet ger dem status av sakägare, när de stöds av mer än hälften av journalisterna i de statliga etermedierna, vem ska granska dem då? Vilka kan tänkas samlas och unisont fördöma galenskaperna då?

De är dessutom inte ensamma. Det pågår en veritabel kampanj för att konfiskera all skogsmark för allehanda intressen andra än markägarens. Det är forskare som skriver avhandlingar om skogens mångbruk och multifunktioner. Det är tjänstemän på myndigheter som vill leka Sim-forest i verkligheten med andras tillgångar. Det är turist-, äventyrs-, aktivitets- och eventföretag som vill ha gratis tillgång till andras mark. Alla samsas de om att berätta för politikerna hur viktigt det är att beslagta den privata äganderätten till skog och mark, i det allmänna bästas intresse.

We don’t buy your holier than thou crap!

Det här inlägget postades i Miljö och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Breivikarna mitt ibland oss

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Mats, tror Du P J Anders Linder får lov att skriva en sådan artikel i Sverige mest
  rättskaffens tidning (SvD) den 1 Maj 2012? Sett till språkkunskaperna borde han vara kvalificerad? Frihetsportalen står överst bland mina ”favoriter” i adresserna på datorn!

  • mats skriver:

   PJ kan ju svinga rätt friskt ibland. Det skulle vara uppiggande ifall han gjorde det i detta ärende. Det finns sedan länge ett behov av en sådan vidräkning i riksmedia!

 2. Gustaf Ljunggren skriver:

  För några år sedan försökte nationaldemokraterna ta över Skattebetlarnas förening, men misslyckades gudskelov. Är det möjligen någon likartad extremistisk organisation som försöker göra detsamma med naturvårdarna eller är det enbart företrädarnas enfald?

  • mats skriver:

   Det finns troligen betydligt fler ingångar till ett naturintresse än till frågan om skattens storlek och vad som ska vara beskattningsbart. Det skulle vara både förvånande och förödande om det är en koordinerad komplott.
   Det troligare att det är Hanlon’s razor som gäller: ”Tillmät inte illvilja till det som kan förklaras med dumhet.” Men det är iofs illa nog.
   Det finns så många särintressen inom det som kan kallas natur och miljö, även om vi begränsar det till endast de engagerade och aktivisterna. Den som kan manipulera dessa särintressen till att kräva samma sak, för att det påstås gynna vars och ens särintresse, har naturligtvis ett stort inflytande i samhällsdebatten.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  1979 efter de svåra vinterstormarna rensade vi bort 7 st pileträd vid vår östra infart för att undvika framtid isolering på grund av snöhinder, hinder i öster samlar nämligen mycket snö. 1992 kommer det skattefinansierade oavsättliga tjänstemän från länsstyrelsen i Malmö och förklarar för mig att pilarna som stod på västra sidan om vägen hade dom bestämt skulle betraktas som biotopskyddade. Jag åberopar änglaförsynen och högre makter att jag hann först och räddade familjens möjligheter att
  kommunicera med yttervärlden. Inbillar mig att skattefinansierade oavsättliga tjänstemän knappast hade förmåga att lösa våra snöproblem på Sydslätten.

Kommentarer är stängda.