Tear down this bank!

Ekonomen Robert Wenzel, ekonom i österrikeskolan, redaktör vid Ludwig von Mises Institute mm. var mycket överraskande inbjuden som talare till Federal Reserve Bank i april i år. Att han skulle vara kritisk var säkert väntat, men att han skulle skåpa ut dem så fullständigt blev kanske en överraskning. Han har själv lagt upp en utskrift av sitt tal här, http://www.economicpolicyjournal.com/2012/04/my-speech-delivered-at-new-york-federal.html

Jag gör här en liten sammanfattning och en kommentar. Stundtals använder jag hans jag-form utan att för den skull citera ordagrant eller översätta allt.

Naturligtvis levererade Wenzel en del artigheter och standardfraser, men det genomgående temat var en tydlig kritik. Efter de inledande orden avslöjar han att hans övertygelse är att det bästa Fed kan gör är att stänga, att helt upphöra med sin för ekonomin och nationen skadliga verksamhet.

Det första grundfel Fed gör, är att hantera den ekonomiska vetenskapen som om den innehåller konstanter på samma sätt som exempelvis fysiken. Men det gör inte ekonomin. Därför kan man inte heller ställa upp ekvationer för ekonomisk politik på samma sätt som när man i fysiken kan beräkna en projektilbana. I fysiken kan framtiden beräknas när man känner till utgångsläget. Det kan man inte med ekonomin. Trots detta kommer det gång på gång utredningar och besked från Fed, (och andra centralbanker, min anm.) som bygger på att det finns ekonomiska konstanter som gör det möjligt att exakt förutspå framtiden. Wenzel ställer flera gånger den direkta frågan, ”hur tänker ni egentligen på det här stället?”

Wenzel forstästter med att ställa sig kritisk till den keynsianska modellen att efterfrågan driver ekonomin. Österrikeskolan och Wenzel menar att det omvända förhållandet gäller. Det är produktionen som driver ekonomin. Alla vet att de måste producera för att leva. Därför uppfinns och tillverkas allt möjligt. Detta säljs sedan till det pris marknaden enas om. Som exempel hävdar han att efterfrågan inte producerat plat-tv, iphone, ipad och microvågsugnar. Det är producenterna som tagit fram dessa produkter för att söka en marknad. Så drivs ekonomin.

Ekonomisk fundamenta talar om tillgång och efterfrågan, i den ordningen. ”Tror ni inte på tillgång och efterfrågan?” frågar Wenzel. Ni brukar i era akademiska resonemang hänvisa till teorin om tillgång och efgerfrågan. Men tror ni inte på det när ni justerar makroinställningarna i ekonomin? Inser ni inte att ni dopar marknaden när ni trycker mer pengar för att öka efterfrågan på konstgjord väg?

(Sådan dopning av marknaden med kalleankapengar flyttar värden, från reala värden till fiktiva värden, från jord, skog och stål till banker och börs. Det flyttar makt från praktiker till teoretiker. Från dem som ser pengar som ett medel för sin verksamhet till dem som ser pengar som målet med sin verksamhet. Det överför makt och pengar, från jordägare, arbetare, uppfinnare och fabrikörer till politiker och kapitalister. Med andra ord, från närande till tärande sektor. Min anm.)

Ni påstår att lönerna häftar fast vid en för hög nivå när priserna faller och att ni därför måste trycka mer pengar för att hålla ekonomin igång. Jag ser med stigande förvåning hur ni samarbetar med era ekonomikollegor i regeringarna för att hålla uppe lönerna på konstgjorda nivåer i en nedåtgående ekonomi.

Både Herbert Hoover och FDR ansträngde sig för att höja lönerna under depressionen. Är ni verkligen förvånade att lönerna häftar vid en högre nivå när ekonomin går ner, att tillgång och efterfrågan inte fungerar som det ska?

I dagens ekonomi har man flyttat fokus, nu hålls ersättningarna för att inte arbeta uppe. Är det verkligen förvånande att arbetslösheten är så hög när det betalas så bra för uteblivet arbete? Wenzel citerar Kgl Vetenskapsakademins motivering till att Dale Mortensen och Christopher Pissarides fick Nobelrpiset i Ekonomi 2010.

En slutsats är att en mer generös ersättning vid arbetslöshet leder till högre arbetslöshet och längre söktider.”

Sedan Fed grundades 1913 har penningmängden ökat med 12230%. Varför öka penningmängden, vilket minskar pengarnas värde, när värdet av den ersättning man får för en produkt understiger produktionskostnaden? Sådant minskar lönsamheten och utbudet.

Varför säger man sig samtidigt värna stabila prisnivåer? Det är väl bra om produktionskostnaden minskar. En dator kostar idag en bråkdel av vad en dator med motsvarande kapacitet kostade för tio år sedan. Hur tycker ni att stabiliseringsarbetet lyckas för er?

Inflationen har sedan 1913 varit 2241%. Så inflationsbekämpning kanske är ett sekundärt mål. Det verkliga målet kanske är att motverka svåra nedgångar i ekonomin. Sådana har inträffat 18 gånger på 99 år. I genomsnitt 5,5 år mellan varje recession. Särskilt förvånande är det att ni fortsätter med samma politik mot bakgrund av att ABCT (Austrian business cycle theory) har förutspått dessa effekter och gjort det korrekt. Enligt ABCT är det centralbankernas sedelpressar som orsakar de ekonomiska svårigheterna.

Mer direkt kan jag nämna att jag upprepade gånger 2008 varnade för en recession. Jag redovisade tydligt siffror som pekade på denna utveckling och ställde frågan, vet ordförande Bernanke vad han sysslar med? Han hävdade att risken för en nedgång i ekonomin har minskat! Ni har säkert i färskt minne hur det gick.

Under Bernankes ledning har det genomförts fler och kraftfullare policyförändringar än under någon tidigare fedchefs ledning. Det har resulerat i en mycket ryckig ekonomisk utveckling. Ett av dessa ryck är Operation Twist. Det är en metod som prövades redan 1961 av den tillträdande Kennedyregeringen. Avsikten var att genom höjda korta räntor, men bibehållna låga långa räntor öka inflödet av kapital. Det misslyckades och så sent som 2004 skrev tre fed-ekonomer en avhandling som granskade Operation twist. De ansåg att metoden misslyckats. En av denna avhandlings tre författare var Ben Bernanke. Då måste jag fråga, varför gör han om samma sak? Vill han att USA ska vara ett stort ekonomilabb och det amerikanska folket hans labråttor?

Ron Paul har flera gånger frågat efter en revision av hur mycket guld Fed förvarar i sin guldreserv. Han har inte fått något svar. Vi vet att det förekommit svindleri med den amerikanska guldreserven, men vi får inget veta om dess konsekvenser för guldreserven, varför det? De guldreserver som skyddsförvaras åt andra länders centralbanker redovisas minutiöst och visas till och med upp för skolklasser. Är det ett underbetyg till den egna förmågan på Fed?

Tack för att ni bjöd mig hit och bjuder på mat. Jag ska inte visa mig otacksam, jag stannar och äter med er. Sedan föreslår jag att vi gemensamt går härifrån, låser dörren och aldrig mer återvänder. Inget gott försiggår i denna byggnad. Det är etiskt och moraliskt bättre att överlämna den till spindlar och fyrbenta råttor.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.