Nytvättade principer 3

Förnyelsebar energi och förnyelsebara råvaror är två begrepp som inte är förenliga med fysikens lagar. Energin förlorar ständigt i kvalitet (entropi) och kan inte förnyas. Energin finns kvar som lågvärdig värme. Den har förlorat sin arbetsförmåga (exergi). Materien är oförstörbar och behöver inte förnyas. Den kan återanvändas, som exempelvis metallerna, eller förändras (syntetiseras). Allt finns kvar och kan användas på nytt för den som förnyar sina tankar, sina verktyg, sina metoder och inte minst sina energidepåer. Det ska då helst var högvärdig energi, exempelvis kärnkraft eller olja. Vindkraft kan inte ge höga effektuttag, den har låg exergi därför att entropin är långt gången. Vindkraft kan teorietisk bli lönsam om man kan sätta ihop möllan billigt, som de gamla vindmöllorna av trä, och använda den vid gynnsamma förhållanden utan att vara beoende av den vid andra tider. Dessutom fordrar det mycket lång hållbarhet, lång avskrivningstid och att man står ut med en lång intjänandetid. Tid är som bekant pengar, så det är inte så enkelt som det låter i vårt JIT-samhälle.

Klimathotet påstås komma från vår förbränning av fossilt kol. Det är inte helt bevisat att kolet är fossilt, det vill säga kommer från fossiliserade kolbaserade organismer (djur och växter). Om det gör det, så har det alltså en gång i tiden ingått i kretsloppet och det borde därför inte göra någon skada om det åter igen gör det. Om det inte är fossilt utan är petrokemiskt, kommer ur bergrunden, då nybildas det i jordens inre och tar inte slut. Vi kan naturligvis tillfällig minska depåerna. Petrokemisk olja är i princip en förnyelsebar energikälla.

Men de flesta tror på fossil olja och av dessa tror en del på klimathotet. Därför vill de ersätta oljan med biobränsle. Att man då släpper ut koldixid direkt från kolbaserade organismer, utan att ta omvägen via fossilisering, verkar inte bekymra. Problemet med det resonemanget är att om ökade halter av koldioxid i atmosfären är skadligt, så spelar det ingen roll för atmosfären, eller skadligheten, varifrån koldoixiden kommer. Koldioxid är dessutom inte mer vanligt förekommande i atmosfären än att det räknas som en spårgas och dess värmelagringsförmåga är logaritmiskt avtagande. Ju mer man tillför, desto mindre adderad inverkan har det. Ett väldig litet problem alltså.

Svenska politiker, även borgerliga sådana, har varit ytterst hjälpvilliga nyttiga idioter i den gröna postkommunismens tjänst. Det gäller inte minst de EU-förblindade politikerna.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.