Avé Praetori!

För några dagar sedan skrev jag om Doug Casey och hans kritik av den amerikanska utvecklingen. Inlägget igår, tillsammans med otaliga andra visar att det inte är ett dugg bättre i Sverige eller EU. Vi har på många sätt gått längre och det har skett utan de påfrestningar som USA varit utsatt för. Fredrik von Baumgarten skrev 1985 ett av kapitlen i en bok om hur äganderätten urholkades i Sverige. I kapitlet ”Det idéhistoriska perspektivet” beskriver han utförligt kopplingen mellan den socialdemokratiska statsapparatens upp- och utbyggnad, samt marxism och nationalsocialism. Han har förtjänstfullt visat hur Axel Hägerström (1865-1939) och Adolf Phalén (1884-1931) grundade Uppsalafilosofin, en klart marxistiskt inspirerad rättsfilosofi på filosofiska fakulteten vid Uppsla universitet. Hur de tillsammans med Vilhelm Lundstedt (1882-1955), Rickard Sandler (1884-1964), Gustav Möller (1884-1970), Arthur Engberg (1888-1944), Nils Karleby (1892-1926), Östen Undén (1886-1974), Ernst Wigforss (1888-1977), Gunnar Myrdal (1898-1987), Tage Erlander (1901-1985), Arnold Sölvén (1899-1964), Dag Hammarskjöld (1905-1964), Lennart Geijer (1909-1999) och Sven-Göran Olhede (1919-1978) förde in dessa tankegångar i svensk myndighetsutövening. Olof Palme, Birgitta Dahl och Ingvar Carlsson har fullföljt uppdraget att efter bästa förmåga implementera funktionssocialismen. Mona Sahlin har haft dem som förebilder.

Historien har mönstrat ut marxismen och dess småkusiner fascism och nationalsocialism i alla länder utom Nordkorea, Cuba, Vitryssland och Sverige. Det är framför allt värdenihilismen, bristen på respekt för rättsprinciper och individen som samhällets grund, som sammanför dessa ideologiska riktningar. Därav följer med självklarhet individens rättslöshet mot staten, medborgarens undersåtefiering inom en demokratisk liturgi.

Förutom Marx verkar Hägerström ha tagit intryck av Georges Sorel (1847-1922). Sorel utgav 1908, Réflexion sur la violence. Han ser striden, i hans fall klasskampen, som vitaliserande. Vad som är sant är för Sorel oväsentligt. Våra sinnen, empiri och förnuft är inget att lita på. Det är myten som bär med sig den sanning människan behöver. Här har han beskrivit den brygga som gör fascism och nationalsocialism till vänsterideologier, inte de högerideologier vänstern försökt utmåla dem som. De utgör en annan sida av marxismen än revisionismen (som socialdemokratin är en del av). Hägerström lyckades med sin värdenihilism föra in en god portion av Sorels tänkande i den svenska socialdemokratin.

Vi har idag en hundraårig byråkratisk tradition i marxistisk anda. Den längsta obrutna sviten i världen. Ingen idag levande svensk har minnen av något annat. Så länge socialdemokraterna oinskränkt styrde landet var det de som styrde byråkratin. Så var det i huvudsak ännu när von Baumgarten skrev sin bok. Sedan dess har socialdemokratin tappat en tredjedel av sina väljare. Varannan regering är borgerlig.

Detta har gjort det möjligt för myndigheterna att börja leva sitt eget liv. Vi har precis som Casey beskriver fått illa styrda prätorsmyndigheter. Även självständiga reglerande myndigheterna strävar att få prätorsstatus. Till sin hjälp använder de sock puppets. Grundlagen rundas enkelt när varken regering eller riksdag har förstånd att värna medborgarnas rätt. En författningsdomstol hade kunnat göra skillnad. Men det förutsätter att den inte tillåter den av socialdemokratin en gång instituerade majoritetsdiktaturen att fortsätta leva ett eget liv i myndigheterna. Här anas en ny variant av investiturstriden. Slaget om vem som har det yttersta mandatet att tolka folkets vilja, de folkvalda eller myndigheterna.

Caseys prätorsmyndigheter sitter tillsammans med krigsmakten på våldsmonopolet, ATF, FBI, DEA, CIA, NSA. På svenska motsvaras de av försvaret, FRA, SÄPO, Polisen, Tullen, MSB.
Självständiga styrande, reglerande, lagstiftande myndigheter. Regulatory agencies, FDA, FCC, SEC, DOT, DOA, HEW, HUD, EPA, EEOC. I Sverige Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Medicinalverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Skogsvårdsstyrelsen, Fiskeriverket, Trafikverket, Länsstyrelserna etc. Gränsdragningen är inte solklart given i jämförelse med de amerikanska motsvarigheterna. Visst gör det byråkratlivet enklare när man har statens våldsmonopol till sitt förfogande.

Om arbetarna och bönderna vägrar att acceptera socialismen blir vårt svar: Varför ödsla med ord, när vi kan använda våld? Lenin 1918

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Avé Praetori!

  1. Samuel af Uglas skriver:

    Lite lagom cyniskt: Det är fredens fel att ”praetori” har kunnat härja fritt,
    bl.a. genom det materiella välståndet som passande bedövningsmedel.
    Vi är imponerad Mats, att Du orkar hålla reda på gangstrarna!

  2. Naturbrukaren skriver:

    Formidabelt. Det är upplyftande med kunskap. Särskilt idéhistorisk sådan.

Kommentarer är stängda.