Strandskyddet är hotet

SVT Uppdrag granskning och Aktuellt/Rapport har basunerat ut att strandskyddet är hotat, eftersom fler dispenser beviljats med den nya lagen. Men då har socialistinternationalen på SVT beskrivit saken oärligt. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 m ut i vattnet och 100 m upp på land. Det gäller vid havet, insjöar och alla vattendrag, och innebär ett förbud mot att bygga på stränderna. Syftet var först att skydda allmänhetens tillgång till platser för friluftsliv och bad, men utökades 1994 till att även avse skydd för växt– och djurliv.

Länsstyrelserna hade tidigare möjlighet att utöka strandskyddet till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövdes för att tillgodose något av strandskyddets syften. Syftena med utökningen var att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur– och växtlivet på land och i vatten.

Av en rapport från Naturvårdsverket 2002 framgick att det finns stora områden som omfattas av utvidgat strandskydd utan tydliga skäl för utvidgningen. Genom en skärpning av miljöbalken fordras nu att utvidgning av strandskyddet endast får ske för att säkerställa strandskyddets syfte. Det innebär en skärpning av kravet för att få utvidga strandskyddsområdet. Skärpningen gäller alltså myndigheten, inte markägaren.

Efter den 31 december 2014 gäller ett utökat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen. Beslut fattade enligt den äldre lydelsen upphör då automatiskt att gälla. Många länsstyrelser ser därför över de utökade strandskyddsområdena för att fatta nya beslut om de gamla utökningarna, som i ljuset av den nya lagen kan ses som interrimistiska med ett slutdatum. Detta har lett till att flera länsstyrelser överväger att införa nya eller utökade strandskyddsområden. När dessa processer inleds kommer av naturliga skäl många markägare att bestrida en utökning av strandskyddet på deras mark. Därför blir det många nya ärenden och i flertalet fall har inte myndigheten tillräckligt särskilda skäl för en utökning. Då får markägaren rätt till sin strand, så som avsett och som det borde vara.

SVT ser detta som att fler dispenser medgivits.

Utökat strandskydd får bara införas om det krävs för att säkerställa strandskyddets syfte. För att kunna besluta om utvidgat strandskydd krävs bra underlag och värdering av området. Det krävs bra motiveringar till utökningen, som baserat på konkret underlag visar varför det generella strandskyddet inte räcker för att säkerställa syftet med strandskyddet.

Mer information finns i Naturvårdsverkets Handbok 2010:4 ”Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut” på NV:s hemsida.

Om du är drabbad av denna byråkratiska konspiration, ta kontakt med berörd länsstyrelse och ta reda på underlagen för beslutet. Ta sedan kontakt med Naturvårdsverket och ta reda på vem som ansvarar för att länsstyrelsen genomför det utvidgade strandskyddet på rätt sätt samt hur ett felaktigt fattat beslut kan rivas upp. Som central myndighet är det Naturvårdsverkets ansvar att följa upp länsstyrelsernas beslut om utvidgat strandskydd.

Det kommer att bli många sådana här beslut framöver som behöver följas upp. Det är bäst att ta tag i ofoget så fort som möjligt, för då blir det säkert färre länsstyrelser som fattar beslut på bristande underlag och felaktig hantering.

Miljöminister Lena Ek gjorde ett mycket klumpigt och illavarslande uttalande i SVT, på frågan hur hon tänkte rätta till detta. Den slutsats man kan dra är att det inte är strandskyddet som är hotat, det är det som är hotet. Mot äganderätten.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Strandskyddet är hotet

 1. Niklas skriver:

  Nu ska tydligen skogens sociala värden utredas http://www.atl.nu/skog/skogens-sociala-v-rden-under-lupp vilket ytterligare riskerar minska markägarnas rådighet över egen mark.

  Sedan har ju även miljömålsberedningen kommit, http://www.sou.gov.se/mmb/pdf/Rapport%20fr%C3%A5n%20expertgruppen%20om%20milj%C3%B6h%C3%A4nsyn%20i%20skogsbruket.pdf vilket också hotar markägarnas rådighet över egen mark.

  Båda dessa utredningar riskerar utmynna i mer kommandoskogsbruk.

  • mats skriver:

   Ja, det är skrämmande hur ointresserade våra politiker är för äganderättsfrågornas centrala betydelse i en demokrati och ett fritt samhälle.

Kommentarer är stängda.