Upprop Agenda, tillägg del 1

Sture Åström, initiativtagare till uppropet, har skrivit en omfattande bilaga där han ger GRN kunskapsstöd för det beslut de ska fatta angående den inlämnade anmälan. Det är nu 160 namn på listan.

Analys av oemotsagda yttranden under programmets avsnitt om klimatet.

Rubrikerna avser tiden i programmet. Kursiv text avser citat, som enstaka gånger kortats något.

24:00
Miljöministern Lena Ek intervjuas inför klimatmötet i Doha. Hela samtalet handlar enbart om hur snabbt och hur drastiskt regleringar skall införas, för att minska utsläppen av koldioxid. Samtalets underliggande förutsättning var att denna gas utgör en stor fara för framtida katastrofer.

Tre dagar tidigare hade FN:s generalsekreterare från 125 internationella vetenskapsmän fått ett öppet brev, där de förklarar att koldioxiden inte KAN orsaka så stor uppvärmning att det märks.

Den 14/12 avslöjade New York Times och engelska Telegraph läckor från det pågående arbetet med IPCC:s rapport AR 5, som avses komma ut 2013:

De läckta dokumenten visar bl.a.

  1. Ingen uppvärmning kan nu observeras, snarare en tendens till avkylning.
  2. Havens nivåer är stabila.
  3. Orkaner, torka och översvämningar kan inte föras på uppvärmningens konto.
  4. Halten vattenånga i atmosfären har inte ökat, snarast minskat något.

Den sista punkten är dramatisk. Den hypotes om koldioxidens verkan på klimatet, som IPCC drivit under sin existens, erkänner att koldioxidens fysikaliska egenskaper gör den oförmögen att omsätta mer än små mängder energi. Dess molekyler reagerar endast i mycket smala band i strålningens spektrum. Där finns bara obetydliga mängder energi. Vattenånga har en hundrafaldig potential.

Hypotesen förutsätter att koldioxiden åstadkommer en liten uppvärmning, som sedan förångar vatten, så att dess halt i luften ökar och orsakar en större uppvärmning, vilket kallas återkoppling. Då vattenångan inte ökat, kan koldioxiden inte ha haft någon effekt.

Detta BEVISAR att koldioxiden INTE KAN orsaka någon märkbar uppvärmning.

Ett nyhetsmedium, som inte uppmärksammar att förutsättningen för ett aktuellt och mycket viktigt program är starkt ifrågasatt, kan inte få godkänt!

30:35
Ett avsnitt visar hur skolbarn i Haninge blivit medvetna om klimatet. De framför helt grundlösa påståenden, som står oemotsagda. Här tar jag endast upp sådana, som är uppenbart orimliga.

31:40
Fabriker släpper ut en massa avgaser och koldioxid. Då kanske vi inte får tillräckligt med luft och får svårare att andas. Då kanske hela mänskligheten dör ut.

Det finns ingen som helst fara att koldioxiden skulle nå sådana nivåer, att vi får brist på syre. Svårigheter att andas kan orsakas av bristande avgasrening, vilket är en annan fråga än koldioxidens verkan på klimatet. Avgasreningen är långt utvecklad i Sverige och inget stort problem här.

Inslaget visar hur medias ensidiga information givit lärare och elever felaktiga uppfattningar om grundläggande fakta. Där ingår sanslösa domedagsprofetior om mänsklighetens undergång.

31:58
Programmets speaker: Trots att hotet bara blivit större.  .  .

Det finns ingen grund för detta påstående. Uppvärmningen har avstannat sedan mer än ett decennium, se här:

Det övre diagrammet visar att uppvärmningen pågått sedan år 1800 innan förbränningen av kol och olja blivit vanlig. Det BEVISAR att koldioxiden högst kan utgöra en del av verkan på klimatet.

SVT:s representant, speakern, skall inte vara en röst för alarmistisk propaganda.

33:13
Intervju med Johan Rockström och Stefan Fölster börjar. Den senare uttalar sig inte om verkan av koldioxiden eller om klimatets utveckling, utan endast om de följder han tror att planerade ingrepp i ekonomin kommer att få och sannolikheten för att avtal träffas i Doha.

34:04
Rockström: Vi tar enorma risker om vi får stora fakturor från planeten genom torka och översvämningar.

Bland de tio värsta hungerkatastroferna orsakade av torka finns ingen senare än 1961:

En mer detaljerad statistik från USA visar att torkan 2012 var en av de värsta, men värre var de år 1930 och 1950:

Det finns alltså ingen tendens mot ständigt större katastrofer orsakade av torka.

Extrema regnmängder med översvämningar som följd är ”normala” händelser. Ett flertal har inträffat efter 2009, men ingen har inneburit en historisk toppnotering. Sådana har inträffat 2007, under 80-talet och under 60-talet.

De som inträffat under 2009 och 2012 är inte tillräckliga tecken på att regnmängder och senare översvämningar kommer att tillta i framtiden. Det är endast spekulationer.

35:12
Rockström: Vetenskapen pekar på att vi är på väg mot en katastrofal framtid. Vi riskerar en uppvärmning som vi inte sett på 20 – 25 miljoner år.

Här avslöjar han sin bristande seriositet i dubbelt måtto: För 3 miljoner år sedan var det så varmt på norra Grönland att en subtropisk flora trivdes där.

Med ”Vetenskapen” i bestämd form upprepar han IPCC:s ständiga påstående under 20 år: ”Det råder samstämmighet bland forskarna” avseende koldioxidens dominerande verkan på klimatet. Det har varit en osanning alla gånger det nämnts, även då Rockström nu nämner det. Hela tiden har det funnits tusentals forskare, som visat på andra orsaker till den uppvärmning ingen förnekar.

Det finns helt enkelt ingen ”Vetenskapen”. Det finns många tusen forskare med olika teorier och olika mätresultat. Sådana har visat att periodiska variationer i jordens rotation runt solen och dennas energinivå samt kosmisk strålning påverkar liksom svängningar i havens strömningsmönster. Solfläckarna samvarierar med klimatväxlingarna på ett sätt som Rockström inte vill försöka förstå.

37:43
Rockström: Då riskerar svensk exportindustri att sitta fast i ett kol-, naturgas- och olje-spår och då hamna på efterkälken.

Ytterligare en grov överdrift. Svensk elproduktion är fossilfri till mer än 90 %.

Den som är så vårdslös med fakta är inte vetenskapsman utan propagandist och skall givetvis inte bjudas in till ett program annat än tillsammans med någon, som har faktiska kunskaper och kan balansera hans påståenden.

39:04
Inslaget om klimatet avslutas.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar på Upprop Agenda, tillägg del 1

  1. Pingback: Upprop till Granskningsnämnden | Frihetsportalen

Kommentarer är stängda.