Upprop till Granskningsnämnden

Uppföljning finns här:

Kan vi sticka hål på klimatbluffen ?
Nedan återger jag en anmälan till Granskningsnämnden, som Sture Åström planerar avseende ett inslag på Agenda. Det gäller den stora bluffen om koldioxidens katastrofala verkan på klimatet. Att det kan vara en bluff håller svenska media samstämmigt tyst om. Kan vi få en rättelse i Agenda, kanske det går hål på ballongen.
Han hoppas att många skall vilja skriva under, så att anmälan får stor tyngd i byråkratin.

Gör så här:

1. Läs texten, så att du är införstådd med innehållet.

2. Skriv ett mejl till: sture.strm@telia.com

3. Lämna följande uppgifter i mejlet: Namn, Postnummer, Ort, Telefonnummer och ev webbadress.

4. Skicka mejlet.

Sprid gärna länken hit till andra som vill ha balanserad rapportering om vetenskapen rörande klimatet.
–  –  –

Granskningsnämnden

Myndigheten för radio och tv
121 25 Stockholm

Program:   Agenda Kanal:   SVT 2

Sänt:         2012-12-02 Kl.         21:15, c:a 24 min in

Innehåll

En betydande del av programtiden ägnades åt klimatet och den pågående konferensen i Doha, vilket var väl motiverat med hänsyn till klimatfrågans dominerande plats i den svenska politiken.
Först intervjuades miljöminister Lena Ek och därefter Stefan Fölster, chefekonom vid Svenskt Näringsliv, och Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet.

Anmärkning

I intervjun med Lena Ek uppträdde programledaren Camilla Kvartoft som engagerat språkrör för Miljöpartiet. Det kan vara acceptabelt, då syftet var att provocera fram svar på viktiga frågor. Båda två förutsatte att hypotesen om koldioxidens dramatiska inverkan på klimatet var sann. Fortsatta utsläpp skulle då leda till oöverskådliga katastrofer, varför mycket drastiska minskningar av utsläppen måste avtalas i Doha. Inslaget saknade balans, då möjligheten att hypotesen var falsk inte nämndes.

Rockström påstod att uppvärmningen orsakas av koldioxiden och går snabbare ”än vi trott”, vilket gör att katastroferna blir värre än tidigare förutsetts. Därför måste beslut om restriktioner för utsläpp av koldioxid tas snabbt och bli drastiska. Fölster ansåg sig inte tillräckligt insatt i koldioxidens verkan, men svarade på frågor om restriktionernas ekonomiska följder och sannolikheten för att nationerna skulle komma överens i Doha.

Hela programmet vilade på den hypotes som förutsätter att koldioxid verkligen är den dominerande drivkraften bakom på klimatets variationer. Trots 20 års forskning har IPCC inte kunnat bevisa det. Tvärtom bevisar tidigare varma och kalla perioder under 1300-talet och 1600-talet att de naturliga krafterna orsakar svängningar i klimatet och att dagens temperatur inte på något sätt är extrem. Dessutom hävdar fysiker att koldioxidens molekylära egenskaper gör den oförmögen att hantera mer än obetydliga energimängder, eftersom dess absorptionsband i spektrum är så smala.

Missad nyhet av största vikt

Den 29/11, alltså tillräckligt nära i tiden för att vara en riktig NYHET, fick FN:s generalsekreterare ett öppet brev från 125 ansedda forskare i många länder, sju av dem från Sverige. Brevet och dess undertecknare finns här.

Brevet avslutas så här:

”Vi begär att ni erkänner att aktioner av FN eller av dess signatärnationer med avsikt att reducera utsläppen av koldioxid har mycket små utsikter att få någon märkbar inverkan på det framtida klimatet.”

Konklusion

Koldioxiden gör ingen skada. Denna fundamentala invändning behandlades inte alls i programmet.

Fler tunga vittnesmål

Fler än 1.000 forskare har nu undertecknat en skrivelse fån 2008 med protester mot IPCC:s hävdande av människans ansvar för de ändringar som skett i klimatet. Den finns hos USA-senatens kommitté för miljöfrågor. Här en uppdatering från 2009 då 700 underskrifter passerades (pdf).

Det finns således ingalunda någon ”samstämmighet bland forskarna”.

Ensidighet strider mot uppdraget

Programmets ensidiga presentation i en av samtidens viktigaste frågor strider flagrant mot sändnings-tillståndets krav på allsidig information och neutralitet i politiska frågor.

Krav

Undertecknade kräver dels att programledningen för Agenda får en anmärkning och dels att den får i uppdrag att i Agenda bereda plats för kritiker mot hypotesen om koldioxidens dominerande inverkan på klimatet. Lämpligen kan några av dem som undertecknat generalsekreterarens öppna brev bjudas in. De måste då få tillfälle att framföra de faktiska observationer och mätresultat som utgör grund för deras ställningstaganden.

Detta är synnerligen angeläget då såväl Rapport som  Aktuellt, Ekot och alla andra program om klimatet på TV och radio, såvitt vi noterat, aldrig under detta år berört möjligheten att hypotesen om koldioxidens verkan kan vara motbevisad.

Demokratiskt minimikrav

Det är ett demokratiskt minimikrav att medborgarna får ta del av de fakta som indikerar att hypotesen om koldioxidens klimatpåverkan inte är sann. Klimatfrågan är en av våra allra största politiska frågor, som inte kan få avgöras utan att alla medborgare fått tillgång till allsidig information.

För Public Service torde detta var en av dess viktigaste uppgifter.

 

Helsingborg 2012-12-xx

 

Kontaktperson för nedanstående anmälare:

Sture Åström                             042-28 10 25

Byalagsgatan 36                        sture.strm@telia.com

256 56 Helsingborg,

 

 

Anmälare:

 

Namn                                Ort                              Telefon                                 E-post, webbadress

Mail till Sture: sture.strm@telia.com

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

28 svar på Upprop till Granskningsnämnden

 1. Errbe skriver:

  BRA !

  Jag har lagt en hänvisning i en kommentar på The Climate Scam.

  Kan du som läser lägga in hänvisningar på andra ställen på nätet, blir anmälan starkare. Vi måste hjälpas åt.

 2. Thomas Jakobsson skriver:

  Vänligen inkludera mig i anmälan. Tack.
  Telefon: 0766-191 033
  Ort: Skärhamn, Tjörn

  Mvh/TJ

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  För en amatör är ”klimatskojeriet” fullt jämförbart med anden (CO2)som väller ur Aladdins oljelampa. Då framförde man önskemål om det goda, numera frammanar hot om elände. En rysare mitt för ögonen på oss. Varför klaga, politikerna har vi själva betalat för att bedraga oss!

 4. Anders Jonsson skriver:

  Vill anmäla Agenda 2012-12-02 till Granskningsnämnden.
  Programmets ensidiga presentation i en av samtidens viktigaste frågor strider flagrant mot sändnings-tillståndets krav på allsidig information och neutralitet i politiska frågor.

 5. Utmärkt initiativ!

 6. Sven A Johansson skriver:

  ansluter mig till uppropet.

 7. Anders Landström skriver:

  Jag har mailat Ström enligt instruktionerna ovan (som jag förutsätter alla andra som skriver här redan gjort) – och kommer förstås maila vidare 😉
  /AL

 8. Sture Åström skriver:

  Hej Anders och Sven !

  Tack för er respons. Men jag kan inte ta namn från nätet. Jag behöver ett mejl från var och en, som vill vara med. Alltå till:

  sture.strm@telia.com

 9. Mikael Johnsson skriver:

  Jag är med

 10. kent flood skriver:

  Om man vill genomföra radikala förändringar i vår livsföring så måste det ju föregås av en öppen debatt där alla som vill får komma till tals. Så är inte fallet nu.
  Bevis måste läggas fram som kan förstås av oss som ni vill skall ändra vårt sett att leva.
  Det sätt som public service och MSM hanterar denna fråga idag duger inte.
  Tål frågan inte en öppen debatt så lägg ner den.

 11. Torsten Norling skriver:

  Reagerade när jag såg programmet. Hur nå ut med rätt info? Hoppas det här hjälper.

 12. Kjell Logenius skriver:

  Mitt namn borgar för att jag till alla delar ställer upp på uppropet.

 13. ZekeVarg skriver:

  http://joannenova.com.au/2011/10/map-the-climate-change-scare-machine-the-perpetual-self-feeding-cycle-of-alarm/

  Agendan är att skylla de havererande pyramidspelsbankerna och valutapyramidkrachen ( expanderande penningmängd pga fraktonal reserv banking där räntan hela tiden expanderar penningmängden) på folket ( att vi skulle konsumera för mycket, vilket är lögn då tillgång efterfrågan styr marknaden) och erbjuda lösningen på finanskrisen i form av sk ”kolvaluta” med global kolskatt. Under agenda 21 ( Sök för din kommun) skall vi tillbaka till Pål Pott samhället under grön eko-fashism.

 14. Hans Jelbring skriver:

  Sveriges radio och vissa institutioner bör ställas inför rätta. SVT bryter mot vår medborgerliga rätt att få en allsidig belysning i allt som väsentligen berör vår hälsa ekonomi, beskattning etc. På univeritet och vid våra högskolor MÅSTE det man lär ut inom naturvetenskapens område baseras på beprövad erfarenhet och vetenskapliga metoder enligt Högskoleförordningen. En obevisad hypotes (koldioxidens hypotetiska inverkan på klimatet) som inte kan styrkas via observationer eller andra vetenskapliga metoder ska naturligtvis förpassas till sopkorgen. Detta är inte en fråga om konsensus eller politik utan utgör vetenskaplig fråga. De vetenskapsmän som påstår att människans utsläpp av koldioxid påverkar klimatet bör frånsäga sig sina tjänster vid statliga universitet och högskolor. Istället bör de gå med i de koldioxidtroendes samfund eller någon annan kyrka ty vi har ju trots allt religionsfrihet i vår land. Upplysningstidens insikt att det är nädvändigt att skilja mellan tro och vetenskpliga rön verkar tyvärr på reträtt i vårt samhälle vilket verkligen är skrämmande. Det finns en rad historiska exempel på vad som händer i samhällen där utopier får bestämma och styra samhällsutvecklingen. Katastrof är vad det brukar innebära, tom utan undantag så vitt jag vet.

 15. Sture Åström skriver:

  ANMÄLAN INLÄMNAD 7/12 MED 110 NAMN

  Den sändes med ett mejl, där jag bl.a. skrev:

  ”I ett liknande ärende avseende programmet Klotet svarade nämnden att det inte fanns skäl att kritisera det för ensidighet, eftersom det höll sig till den allmänt accepterade uppfattningen. Det visar framför allt att nämndens ledamöter själva är offer för den ensidiga framställning SVT och SR har givit klimatfrågan sedan lång tid. Det gör det så mycket viktigare att kritik mot hypotesen om koldioxiden får utrymme och då presenteras av dem som har visat sig kunniga, ex.vis de som skrivit till generalsekreteraren. I den gruppen har givetvis endast forskare med erkända meriter tagits in.

  Dessa synnerligen kompetenta forskare hävdar att koldioxiden inte bidrar på något sätt som kan märkas till de förändringar klimatet alltid utsatts för. Jag ger länkar till två sådana grupper i anmälan.

  Det är alltså inte korrekt att påstå att det råder samstämmighet bland forskarna.”

  För att nå större tyngd med fler undertecknare, ber jag dig att buda alla du känner och be dem ansluta sig.

 16. Håkan Sjögren skriver:

  Jag har uppfattningen att jag anslöt mig 2012-12-02. Som teknologie doktor och docent,
  med avhandling inom molekylfysik anser jag att det inte finns några ”växthusgaser” och speciellt att koldioxiden icke kan påverka vare sig temperatur eller klimat. Jag anser att det är en obekräftad skröna, i syfte att förvilla politiker och allmänhet, att våra utsläpp av ”växthusgaser” har påverkat den globala temperaturen. Mvh, Håkan Sjögren.

  • mats skriver:

   Självklart finns ditt namn med på listan.
   Jag känner ju till din ståndpunkt i frågan sedan tidigare och kan väl endast försynt påstå att jag instämmer till fullo, trots att jag endast har en mer rudimentär utbildning i naturvetenskap.
   Jag brukar roa mig med att fråga påstridiga klimathotare om de kan förklara vad det är för skillnad på växthusgaser och atmosfär?
   Hittills har jag aldrig erhållit något godtagbart svar.

 17. Sten Iversjö skriver:

  Jag är med!!

 18. Peter Jaocbsson skriver:

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm
  ställer BBC Science frågan: What happened to global warming?

  Läs den

  • mats skriver:

   En nyttig länk som borde läsas av sk. vetenskapsjournalister på SVT, SR, TV4 och och de stora tidningarna. Det finns alltså public service TV som har börjat redovisa motstridiga uppfattningar om klimatet.

 19. Anders Nilsson skriver:

  Jag är också med!

 20. Urban Sandberg skriver:

  Bra initiativ.

 21. Mats R skriver:

  Håkan!
  Med din kunskap skulle du lätt kunna bidra med hur mycket information som helst i denna fråga. Däremot tror jag inte att det är en skröna att förvilla politiker, utan IPCC styrs genom politiska anslag att leverera det svar det politiska etablissemanget vill ha, inte sanningen. Om vi nu får gehör för våra uttryck med denna anmäla så anser jag att nästa steg fullt naturligt blir att ge politikerna i uppdrag att initiera en hearing i riksdagaen och bjuda in klimatforskare från världens alla hörn för att lägga korten på bordet. Och det ska inte vara några styrda inbjudningar.

 22. Lassekolja skriver:

  Ett mycket bra initiativ!
  Vad kan man begära av PublicService i ett land, som ifrågasätter att Agenda i en politisk debatt ställer den högst berättigade frågan: ”Hur mycket invandring tål Sverige?”?
  Allt som politiseras, som inte bör politiseras, går snett. Detta bekräftas nästan dagligen, inte minst i ”Det nya Sverige”!

 23. Tony skriver:

  Där är stora likheter mellan massinvandringen och klimathysterin,
  det är bara en sanning som råder, ingen skall ges möjligheten att
  ifrågasätta dom självutnämnda klimatexperternas sanningar!

 24. Erik Jonsson skriver:

  Sanningen måste fram, SVT ska inte vara maktapparatens megafon.

 25. Hans Björnerhag skriver:

  Jag är med

 26. Sture Åström skriver:

  Tony, Erik och Hans !

  För att kunna ta med er på listan till Granskningsnämnden behöver jag ett mejl från var och en med:

  Postnummer, och
  Telefon-nummer

  Jag hoppas ni hör av er snart, så att ni kommer med på denna veckas lista.

Kommentarer är stängda.