Vår förlust är ingen annans vinst

I klimatdebatten hävdas att vi i väst måste bära säck och aska för att kompensera för att vi levt i välstånd längre än andra länder. Detta ska vi göra för att låta dem komma ikapp. Vi ska även betala en massa pengar i direkt stöd till dem, som kompensation.

Detta är ett av de fundamentala tankefelen som klimathotarna håller sig med. Alla länder hade och har haft chansen att utveckla välstånd. Men alla har inte tagit den chansen i tid. Den viktigaste ingrediens som saknats för dem är frihet. Vi talar här om individuell frihet, frihet att starta och driva företag. Tanke- och experimentfrihet som ger innovationer och effektivitetshöjningar, produktivitetsförbättringar. Det är sådant som gör tillväxten uthållig och hållbar.

Att rasera vår välfärd är inte att ge dem ett handtag. Tvärtom, det är bara ett enormt resursslöseri. Vår framtid ligger inte i en avveckling av utvecklingen, inte i en totalitär planekonomi med hänvisningar till klimat och miljö. En sådan “utveckling” hjälper ingen annan heller.

Polen har gjort en “klimat”kalkyl som visar på stora ekonomiska förluster vid ett snabbt CO2-stopp. Den har avfärdats av EU-kommissinen utan att man ens brytt sig om att titta på den. Kommissionen har föreslagit att 900.000.000 (niohundra miljoner) kolkrediter ska tas bort från marknaden med utsläppsrätter. Enligt polackerna skulle detta kosta Polen över en miljard € eller 16% av skatteintäkterna. För Ungern handlar det om 189 miljoner €, för Tjeckien 375 miljoner € osv. Hårdast drabbas östra Europa.

EU-kommissionen vill inte ens titta på uträkningen. De hävdar att deras egen uträkning visar på att en höjning av priset på utsläppsrätter med 20% gör att skatteintäkterna i slutänden kommer att ge ett positivt utfall för medlemsstaterna. Det är alltså det saken egentligen gäller och har gällt ända från början, en ny och jättestor skattekälla, som man dessutom kan dribbla med lite som man vill för att få in den skatt man önskar.

Klimathotet är alltså inget reellt klimathot, vilket också har påtalats flera gånger. Det är den urgamla drömmen att kunna beskatta luften vi andas, inget annat. Även detta har påtalats flera gånger. Då blir man kallad vetenskapsfientlig, plattjording, förintelseförnekare, kreationist eller liknande. I verkligheten så är det alltså de nyttiga idioter som sekunderar klimathotet som drivs av vidskepelse. I bakgrunden, bakom de nyttiga idioternas frontlinje, opererar den stora statens tillskyndare, den tungfotade byråkratins förespråkare, de megalomana mediemanipulatörerna, för att i grunden förslava oss alla. Långt bortom demokratisk insyn och medbestämmande. Fjärran från individuell frihet, förvägrade rätten att skapa sitt eget liv, berövade möjligheten att slippa bidragsberoendets ok och piska.

This entry was posted in Klimatbluffen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.