Lenin, fascisten

Metoden för att krossa borgerligheten är att mala ner den mellan kvarnstenarna beskattning och inflation. Enligt påstående ett citat från Vladimir Iljitj Uljanov, mer känd som Lenin.

Vad han beskrev har genom historien haft andra namn, Scylla och Charibdis, a rock and hard place, moment 22. Finns det andra administrativa metoder, liknande effekt, som används idag? Jo, beskattning och inflation är ju fortfarande gångbart, men utöver det?

Skogsvårdslagen har två uttalade mål, det ena är produktionsmålet och det andra naturvårdsmålet. Produktionsmålet är till för att förse svensk skogsindustri med råvara som i sin tur ska ge staten skatteinkomster och nationen en positiv handelsbalans. Skogsägarens ägarintressen tillvaratas inte med produktionsmålet. Naturvårdsmålet ska tillfredsställa en okunnig opinion i storstäderna och internationellt om att Sverige tar sitt ansvar för den ”biologiska mångfalden” och ett ”uthålligt brukande”, allt naturligtvis bara tjocka dimridåer av propaganda. Skogsägarens ägarintressen tillvaratas inte med naturvårdsmålet. Kommandoekonomin i sin prydno, fascismen och socialismens gemensamma karaktärsdrag.

Eftersom det inte finns några andra prioriterade mål i skogsvårdslagen så finns inte ägarens rätt till egendomsskydd eller rådighet och bestämmanderätt över sin mark med på kartan. Men Grundlagen då, vår Regeringsform? Där står ju skyddet för ägandet upptaget, de kan väl inte säga att det finns ett skydd för ägandet i grundlagen och sedan trollar de bort det skyddet med andra lagar? Kan och kan, det är i vart fall så de har gjort.

Strandskyddslagen har två syften. Det ena är att bereda allmänheten tilänglighet till naturupplevelser vid vattenbrynet. Det andra är ett biotopskydd för den natur som finns inom strandskyddsområdet. När en markägare vill företa sig något nära stranden på sin egen mark, måste han be om lov, om dispens från strandskyddet, för att använda något han själv äger. I det läget tittar dispensmyndigheten på om markägarens intressen och avsikter inkräktar på antingen allmännhetens förmodade önskan att enkelt beträda stranden eller om naturen vid stranden har sådana naturvärden att dessa inte får störas. Vanligen kommer man fram till att åtminstone det ena förhållandet föreligger, ibland båda. Då får markägaren avslag. Inte heller här tillämpas vare sig Grundlagen eller Europeiska Konventionen om Mänskliga Rättigheternas (EKMR) paragrafer om skyddet för äganderätten.

Ni känner väl igen metoden vid det här laget. Byråkratin uppfinner två olikartade krav, vilka var för sig kan tyckas harmlösa eller kanske till och med ha visst berättigande. De är dock inte skrivna för medborgarna, de är skrivna för byråkratin. En kvarnsten maler inte mycket, men två pressade mot varandra maler sönder det mesta. Den som söker erhålla sin rätt finner sig ständigt boxande på de halmgubbar byråkratin ställer ivägen, medan kärnfrågan göms undan den offentliga debatten och insynen.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Lenin, fascisten

 1. Niklas skriver:

  Ytterligare en sak som verkligen har förstört det för markägarna, är att de ytterst sällan får någon vettig ekonomiskt ersättning för att vare sig skapa någon naturvård eller besöksvänliga områden. Nej, sådant ska ju tydligen vara gratis för både samhället och allmänhet.

  Jag tror att de flesta markägare gärna skulle satsa på både mer naturvård och att göra sin skog mer besöksvänlig, bara det fanns en vettig ekonomiskt ersättning för detta – som är konkurrenskraftig mot virkespriserna! Men med dagens regler finns det bara diverse konfiskationer som tack, varför det blir ekonomiskt ogörligt med vara sig naturvård eller extra besöksvänlighet.

  • mats skriver:

   Jag är nästan enig med dig. För privata markägare (ej bolag) kan det vara tillräckligt incitament att skapa miljövärden (besöksvärden) om markägaren vet två saker. 1) att man får behålla sin mark oinskränkt, även om andra också tycker naturen är fin. 2) Man har rätt att be andra besökare inte vara där när man själv är där.
   Då tror jag man skulle klara sig utan bidrag. Bidrag ska undvikas så länge det bara går, enligt mig.

   • Niklas skriver:

    Personligen tycker jag inte det är fel med statlig (eller överstatlig) ersättning för utförd naturvård, t.ex. via kometprogrammet. Med det måste givetvis bygga på frivillighet – från båda sidor! D.v.s. markägaren ska inte tvingas till naturvård och samhället ska inte behöva betala för undermålig naturvård.

Kommentarer är stängda.