Moncktons climate quiz

Lord Monckton of Brenchley har sammanställt tio frågor som han anser lämpliga att ställa till ”klimatextremister” (som han kallar dem). Prova gärna själv att ställa någon av frågorna när du möter en klimatneurotiker. Förvänta dig inget vettigt svar.

1. CO2-koncentrationen har stigit med 10% de senaste 23 åren, men RSS-satelliternas temperaturmätningar från den lägre troposfären ger inget utslag som statistiskt kan särskiljas från ingen förändring alls. Hur kommer det sig?

2. Aristoteles, 2350 år sedan, visade att … argumentet om ”konsensus” är ett logiskt felslut – majoritetsargumentets felslut. Cirka 95% av all publicerad argumentation angående vårt inflytande på klimatet hävdar att vi måste tro på ”konsensus”. På vilket sätt hade Aristoteles fel?

3. Aristoteles, 2350 år sedan, visade att argumentet att ”konsensus” är ett ”konsensus” bland experter är ett logiskt felslut – det felaktiga åberopandet av auktoritet. Vad har ändrats under 2350 år som gör att åberopande av auktoritet nu bedöms vara rätt och inte fel?

4. Det har skett en 0,6 °C global uppvärmning sedan 1950. Det finns nu 5-7 gånger fler isbjörnar än då. I vilken rationell mening kan man då hävda att isbjörnen är en art som är utsatt för ett omedelbart hot om utrotning på grund av global uppvärmning?

5. En färsk rapport visar att en naturligt förekommande minskning av molnigheten har haft 4,5 gånger större uppvärmningseffekt än den mänskligt åstadkomna ökningen av CO2-koncentrationen. Varför är du så övertygad rapporten har fel?

6. Under de senaste 247 åren – nästan ett kvarts årtusende – har trenden för regn i England och Wales visat en ökning om endast 51mm, eller 5%. Varför betraktar du en så obetydlig ökning över en så lång period som varande utanför den naturliga variationen i klimatet?

7. Australiens kolskatt, en typisk åtgärd för att hejda den globala uppvärmningen, kommer att kosta 150 miljarder $ den närmaste tioårsperioden. Under den perioden är det meningen att skatten ska minska Australiens CO2-utsläpp med 5%, av Australiens 1,2% av världens totala utsläpp. Är vi ense om att kostnaden för Australiens åtgärd, om den lyckas, kommer att reducera den globala utsläppsmängden CO2 med 0,06% på tio år, till priset av 150 miljarder $?

8. IPCC:s egna klimatkänslighetskalkyler visar en minskning av de globala utsläppen av CO2 med 0,06% skulle minska CO2-koncentrationen i atmosfären från den prognosticerade 410 ppm utan åtgärder, till 409,988 ppm med de i Australien införda; och att det skulle sänka medeltemperaturen med endast 0,0006 °C – under förutsättning att kolskatten verkar fullt ut så effektivt som avsett. Anser du att betala 150 miljarder $ för att sänka temperaturen med 0,0006 °C är en vettig, proportionerlig, kostnadseffektiv användning av andra människors pengar?

9. Om Australiens kolskatt skulle antas över hela världen, och om den fungerade precis så väl som dess skapare avsett, då skulle det kosta 317 biljoner $ för att undanröja den sjättedels grad Celsius av uppvärmning som förtuspåtts för innevarande årtionde. Det motsvarar 45.000 $ per capita för hela jordens befolkning, eller 59% av världens BNP. Jämfört med de 1,23% av BNP som kostnaden för att undvika de skador en sjättedels grad Celsius skulle åstadkomma, är det värt 59% av BNP idag?

10. År 2005 påstod FN att världen skulle se 50 miljoner flyktingar på grund av stigande havsnivåer och andra effekter av global uppvärmning till år 2010. Var är de?

 

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Moncktons climate quiz

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Minnet Mats, svaren på många frågor är redan glömda. Vem kommer ihåg talet om FN´s 50 miljoner flyktingar på grund av nivåförändringar i världshaven? ”Felsägningen” påverkar inte politikers status utan dom faller oftast för åldersstrecket eller när hägrande ”pensionsmiljoner” är tillräckligt stora.

    • mats skriver:

      Men vi ska påminna dem tills de tvingas erkänna att de hade fel och att deras fel kostat oss miljarder.

Kommentarer är stängda.