Norden hyllas, med förbehåll

I the Economist hyllas den nordiska modellen. Man hävdar att vi lyckats bryta med socialismens dröm om den stora staten och kombinera den med kapitalismen till en välfärdsstat. Poängen är att det är oväsentligt vem som utför de offentliga sysslorna, det viktiga är att staten kontrollerar kvaliteten. Detta gör det möjligt att hålla ordning på budgeten, vilket The economist uppskattar. Men framhåller också allvarliga betänkligheter om det totala skattetrycket, som trots att det sänkts ännu är för högt.

Det finns dock mer att hysa betänkligheter inför. En av dessa frågor är hur äganderätten behandlas på många plan. Äganderätten – egendomsskyddet är inskrivet i Grundlagen och i EKMR. Trots detta godtar regering, riksdag och domstolar att detta skydd enkelt åsidosätts i skrivning och tolkning av andra lagar.

Lena Söderberg, ordförande i Skogsstyrelsen ger ett tydligt exempel på det när hon i en debattartikel i Skogsaktuellt nr 1 30/1 (endast i pappersupplagan) både i början och slutet skriver att det är viktigt för skogspolitikens mål att skogsägarna gör som de blir tillsagda och att skogsstyrelsen får tillräckligt med skattepengar för att se till att de lyder (min tolkning). Därtill har vi träsktalibanerna som tvingar markägare att se sina marker översvämmas, biotopfundamentalister som biologiskt felaktigt tror att människan och varje enskild markägare har en skyldighet att bevara biologisk status quo hos sig, kulturminnesjihadisterna som utvecklingsfientligt kramar varje gruskorn i varenda stenmur, strandskyddstillbedjare som tror att världen går under om markägaren får bestämma över sin egen strand, djurrättsaktivister som orsakar mer skada och lidande än vad de åstadkommer förbättringar, kemipsykotiker som är rädda för alla moderna brukningsmetoder, klimatneurotiker som tror att endskilda människor styr universum, mm.

I andra sektorer har vi anställda utan rättsskydd på arbetsmarknaden, om de inte skrivit över sin röst till facket. Företag utan rättstrygghet för att deras intresseorganisationer skrivit ihop sig med facket.

Vi har en ofantlig förvaltning som inte haft något tjänstemannansvar på 40 år. Vi har politiker som överlåtit allt tänkande till dessa tjänstemän. Vi har ingen författningsdomstol som kan säga ifrån när frihet och rätt kränks i lag och förordning. Vi har en till stora delar statsbidragsberoende press och TV som håller socialistisk omyndighetsförklaring av medborgarna som främsta rättesnöre. Under täcket spelar politiker och byråkrati sock-puppetleken med NGO:s. Medborgaren är inväxlad på ett stickspår utan möjlighet att påverka varken den egna situationen eller den fortsatta färden. Är det den välfärdsstaten The Economist idylliserar?

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Norden hyllas, med förbehåll

 1. Samuel af Ugglas says:

  “A Swede pays tax more willingly than a Californian because he gets decent schools and free health care”.
  Säger allt om sanningshalten i den artikeln.
  Tvivlar på att 30% av den arbetsföra befolkningen räcker för att hävda begreppet offentligt anställda?

  • mats says:

   Jag hoppas det framgår att jag är kritisk till deras sammanblandning av välfärdsstat, rättvisa, frihet och ekonomi i Norden och får det till ett föredöme.

 2. Samuel af Ugglas says:

  Du behöver inte oroa Dig. Din analys är glasklar.
  Vi är mer bekymrade för de skattefinansierade media som går i korrupta politikers ledband.

 3. Steve says:

  Ni har inte grepp om hur bra Sveriges ekonomi är, jämfört med andra länder. Framför allt det stora USA är i kris, även om media tiger om det. (Har man Obama som idol, så blir det så.)

  Sveriges statsskuld är c:a 35% av BNP. I USA är den för första gången sedan Andra världskriget över 100%. (Närmar sig 110% nu), Och ingen förbättring är inplanerad detta decennium. [40% av federala utgifterna lär ’betalas’ med lån; har inte kollat siffran, men den kom från seriöst håll.] – Gamle ekonomen Keynes har åter blivit idol ”over there”: ”Har man ekonomiska problem ska man låna, för att få fart på verksamheten igen!” Vi trodde också på det där, ända fram till c:a 1991. ”Den som är satt i skuld är icke fri”, som någon visst sa’….

  Euro-länderna har sina problem, framför allt skillnaden mellan PIGS i söder och Tyskland(-Holland). Eliten (i media osv) ser lösningen i att föra över makten till Bryssel. Jo du… – Statsskulden, by the way, är över 80% i GB, D, F… I Grekland 165%… (2011)

  I USA är arbetslöshet ”U3” den ”vanliga” siffran. Den var 4,4% dec 2006 när Demokraterna fick full kontroll över kongressen. Under Obama (2009-) har den varit från 7,8 till 10,0%.

  Men siffran ”U6” i USA är den verkligt intressanta. Den visar alla som vill ha heltid, men inte får det. Den var 7,9 dec 2006 när Demokraterna fick full kontroll över kongressen. Från 2009 under Obama har den varit 14-15-16-17 procent. I Kalifornien 20%.

  Håller ni er till ”main-stream media” vet ni förstås inget om detta. Det kan bli problem, det, för er framöver. Om USA sjunker ner i dyn, hur påverkar det världen…? Och oss?

  • mats says:

   Jag tror vi har rätt bra koll på läget i USA här på Frihetsportalen. Många av oss har varit över där för längre eller kortare perioder och flera gånger. Vi följer amerikanska media.
   Du har helt rätt i att USA håller på att spricka i två delar, om det var det du menade. Personligen tror jag att det beror mer på att byråkratin och det som Gov. Schwarzenegger kallade “spezial interests” lärt sig runda konstitutionen. Så nu finns inget sätt för vanligt folk att se om sitt eget hus eller få stopp på den offentliga sektorns aptit.
   I Sverige är vi på väg åt samma håll, men Saltsjöbadsandan håller ihop landet bättre. Å andra sidan är det just den korporativismen som förtär vår frihet.

   • Steve says:

    CNS News skrev den 24 jan om att den del av (federala) statsskulden som hålls av Federal Reserve gått upp 257% under Obama, dvs fr.o.m. 2009.
    – Statsskulden [enbart] hos Fed är nu $1,696,691,000,000. (Multiplicera med 7 för att få sv.kronor)
    – En annan intressant siffra är att Kina nu har amerikanska skuldsedlar för c:a $1,696,691,000,000.
    – Kriget i Irak är slut; i Afghanistan går det på sparlåga. Nej, krisen fr.o.m. 2007-2008 berodde på Fannie Mae och Freddie Mac, två mycket stora statsstödda inteckningsbolag. Clinton hade krävt att de skulle visa ”social hänsyn” när de beviljade lån; Obama var aktivt pådrivande där; och så gick de i konkurs.
    – Kanske ni har grepp om detta i Frihetsportalen; men svenska media är tysta.
    – Jag fattar inte hur amerikanerna kan gå med på detta. Deras framtid står på spel. (Lönerna för federalt anställda ska för resten höjas nu…)
    – I Sverige är vi INTE på väg åt samma håll! (Även om vi förstås dras med av en storkris.)
    http://cnsnews.com/news/article/fed-s-holdings-us-govt-debt-hit-record-1696691000000-257-under-obama

Comments are closed.