Statens häleri

Dagens gästskribent är Östen Lundberg i Jävre Byamäns Samfällighetsförening. Han tar upp en mycket viktig aspekt på äganderätt och statens ansvar för att hålla denna grundläggande premiss för ett civiliserat samhälle i helgd. Här redovisas hans inlaga till Naturvårdsverket, inskickad 14 februari i år.

Naturvårdsverket

Sektionschef  Mette Svejgaard.

Hänvisar till telefonsamtal med dig för cirka en vecka sedan, angående NVV:s saluföring av markägarnas lagfarna egendom, bl.a. bären, runt om i världen, utan markägarens medgivande eller ens någon kontakt med denne. Jag deltar i NVV:s dialog om allemansrätten. På den direkta frågan, vem äger bären???, svarar Nils Hallberg, miljöjurist på NVV.

Markägaren äger bären, och hänvisar helt rätt till Jordabalken 2:1. Jordabalkens lydelse, till fastigheten hör på rot stående träd och andra växter, naturlig gödsel, ger inget utrymme till den vantolkning som NVV uttrycker i PM  2010-06-10/ Dnr 384-3482-10 Nf

NVV påstår i denna vantolkning, att det är fritt fram enl. allemansrätten för : organiserat friluftsliv, exempelvis kommersiell bärplockning och naturturism. Detta påstående är en total lögn. Ingenstans står detta i Regeringsformen. I samma PM inser NVV att påståendet är totalt ohållbart. Man skriver att denna verksamhet på annans mark inte är reglerad i lag och vägledande domar saknas. Detta medför att det inte med säkerhet går att uttala sig om vad som gäller i dagsläget.

För att värja sig tar NVV till Brottsbalken och Forsränningsmålet, NJA 1996

NVV menar, att då bär och svamp ej räknades upp bland de naturalster som var förbjudna att ta, så var dom alltså tillåtna. Dock vederläggs detta påstående av domen i forsränningsmålet.  Hovrätten menade där, vad senare Högsta Domstolen fastställde: att allt nyttjande av annans fastighet som går fritt från straff, kan dock inte anses tillåtet.

Exakt likadan tolkning gör HD i sina domar av, vitlavsmålet, tångmålet och mistelmålet. Detta innebär, att HD inte bryr sig om brottsbalkens  summariska uppräkning, av vilka naturalster som är lovliga att ta, och vilka som man inte får ta. HD jämställer alltså samtliga naturalster.

Äganderätten innebär, att allt som finns på fastigheten är markägarens egendom, och i dennes  ägo. Allemansrätten medger endast, individuell  tillåten tillgång till naturen.

Att NVV inte drar sig från att tillföra osanningar till befintligt regelverk, känns olustigt, rättsvidrigt och inte värdigt en demokratisk rättsstat.

Vi markägare ställer inte upp på detta. Vi har fått nog. Att NVV utan någon som helst kontakt med oss, saluför markägarens egendom, inte bara i EU, utan även i stora delar av Östeuropa och Asien, betraktar vi som brottsligt. Det är ett övergrepp,  och en  grov kränkning av markägaren och äganderätten, och måste omedelbart stoppas. Därför kräver vi att alla skrifter med översättningar till andra språk, om ovan beskrivna lögner, omedelbart dras tillbaka. Vidare kräver vi att ovanstående  PM omedelbart omarbetas till, att enbart gälla Nationalparkerna, statens egna mark och eventuellt mark tillhörig NVV och/ eller hugade tjänstemän på NVV.

På tankesmedja för friluftsliv 2012, Djurönäset Stockholm, ställde jag inför hela församlingen, ett par hundra personer, följande fråga till NVV:s  GD, Maria Ågren. På vems mark anser du (NVV) att denna naturturism skall bedrivas???

Hennes svar, efter mycket funderande, vi har ju de här nationalparkerna, finns bevarat på film från tankesmedjan. Hädanefter sektionschef, Mette Svejgaard, kräver vi att du i dina skrifter, på  svenska och i utlandsutskicken, anger att Nationalparkerna  kommer att upplåtas till naturturismen i Sverige. Detta helt i enlighet med Maria Ågrens uttalande ovan. Mette Sveigaard, du har ingen som helst rätt att saluföra den privata markägarens äganderätt och egendom, varken i Sverige eller utomlands, utan avtal och ekonomisk uppgörelse. Detta är ett övergrepp på våra mänskliga rättigheter.

I vår kontakt per telefon, angående orättfärdigheterna ovan, ville du att jag skulle skicka dig våra klagomål skriftigt, och att du då kunde rätta till de fel som ni, NVV begått mot oss privata markägare.

Jag förväntar mig att du står upp för vad du lovade, att vår skrivelse diarieförs, och emotser skriftligt svar. Jag förväntar mig också att NVV:s hemsida skrivs om, så att all ohederlig saluföring av markägarens egendom  omedelbart  tas bort.

Upplysningsvis vill jag meddela, att Pär Nilsson i ett svarsmail till en skrivelse från mig till NVV hänvisar mig till dig.

Bilägger : Naturvårdsverket saluför markägarens lagfarna egendom runt om i världen, utan markägarens medgivande.

Jävrebyn 2013 02 14

Östen Lundberg

Jävre Byamäns Samfällighetsförening

 

Det här inlägget postades i Äganderätt, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på Statens häleri

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Att de så kallade ”grundlagsfäderna” med berått mod lurat svenska folket med inskrivningen av termen ”allemansrätt” bevisar bara omfånget av bedrägeriet när
  vi läser Östen Lundbergs inlägg.
  Svenka politiker har aldrig haft förmågan att skilja på min , din och andras egendom!

  • mats skriver:

   Vi har ju tyvärr inga riktiga ”Grundlagsfäder” i Sverige. På sin höjd kan man väl kalla dem för Gummilagstänjare.

 2. Niklas skriver:

  Ett stort tack för det lysande inlägget i debatten, Östen!

  Nu är jag inte jurist, men om någon saluför annans egendom utan dennes medgivande, i det här fallet naturvårdsverkets tjänstemän som saluför markägarens egendom och bär, är inte detta då ett lagbrott? Det är ju ungefär som jag skulle saluföra någons bil på blocket utan dennes samtycke, vilket måste vara brottsligt.

 3. Raoul Gundhus skriver:

  Jag är heller inte jurist men detta är inte komplicerat alls som jag ser det.

  Att planera en saluföring av annans egendom utan överenskommelse borde rubriceras som försök/förberedelse till grov stöld. När egendom väl tagit i besittning och sålts blir naturligt vis rubriceringen grov stöld för den som tar egendomen, anstiftan för den som förmår någon till tillgrepp och häleri för köparen.

 4. Isabella Östlund skriver:

  Mycket bra skrivet Östen Lundberg!
  Många vill att vi skall ”bevara och värna om allemansrätten”. Att exploatera naturen, att annonsera ut enskilds mark och därmed kränka äganderätten är inte att värna om allemansrätten (och djur och natur). Jag hoppas att även de som inte äger mark, inser faran med det pågående missbruket av allemansrätten, för det kan i slutändan drabba dem själva. Att Människor dessutom invaggas i den tron att det som Naturvårdsverket skriver är ”sanningen”, förvårar det hela ytterliggare.

 5. Leif Lundmark Finnträsk skriver:

  Som turist kommer man inte hit för att arbeta och tjäna pengar, man kan nyttja naturen, plocka sina bär och ta hem dom. När en person får arbetstillstånd av migrationsverket , är man anställd av ett företag eller är egenföretagare, detta är ingen tolkningsfråga! Man får inte kringgå äganderätten, jordabalken eller företagslagar, alla företag eller anställda som är verksamma i Sverige, omfattas av samma regler och lagar, oberoende om det är LKAB, bärföretag eller andra företagskonstellationer, inget företag får ta, nyttja och sälja någon annans egendom eller tillgångar. Om äganderätten, jordabalken eller företagslagar inte tillåter tillstånd utan ägarens medgivande, då måste naturvårdsverket, länsstyrelsen och migrationsverket arbeta efter andra lagar, kan någon hänvisa till den lagtexten !
  Allemansrätt finns även i våra nordiska grannländer och i Europa, varför ska svenskarna acceptera att andra människor komma hit och förstör den! Sedvanerätten att kunna plocka bär och sälja bären, gäller fortfarande för vi boende i landet och om Svensk lagstiftning följs är det bara vi som bor i landet som får plocka och sälja skogens bär !

Kommentarer är stängda.