GRN och klimatet

GRN har kommit med sitt utslag i den anmälan Sture Åström mfl gjorde i december månad 2012.

GRN skriver:

SAKEN

Agenda, SVT2, 2012-12-02, studiosamtal med miljöministern, inslag med barn på en förskola och ett studiosamtal om grön ekonomi; fråga om opartiskhet och saklighet

BESLUT

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

 

Sture gjorde en ny anmälan den 4 mars i år, redovisad här. Nu har han gjort det igen, redovisat nedan. Det Sture beskriver är ju rena dårhuset. Det som ska vara Sveriges vassaste nyhetsredaktion klarar inte att ur minnet ta fram historiekunskaper från mellanstadiet för att avslöja klimathotets dårskap!

Det återstår att se hur GRN motiverar sina beslut i dessa anmälningar.

 

Granskningsnämnden

Myndigheten för Radio och TV

121 25  STOCKHOLM

 

Program            Aktuellt                                    Kanal:            SVT 2                                            Dag:            7 mars                                    Tid:            21:00

 Programmets innehåll

26.30 minuter in i programmet inleds avsnittet om klimatet av Claes Elfsberg:

Jorden går mot temperaturer högre än nån gång sen den senaste istiden. . . Människans koldioxidutsläpp har vänt den avkylning som pågått i flera tusen år och nu blir det bara varmare.

27:10  Shaun Marcott är en av de forskare, som genomfört den studie programmet kommer att handla om. Den har presenterats i den vetenskapliga tidskriften Science:

På hundra år går vi från de kallaste till de varmaste temperaturerna. (Tidsrymden tidigare preciserad till de 11.000 åren efter den senaste istiden.)

27:50  Ett diagram visas för den globala temperaturen under de senaste 11.000 åren med variationer från – 0,4 till + 0,4 grader jämfört med genomsnittet 1961 – 1990. Under flera tusen år ligger den vid + 0,4 grader. För 5.500 år sedan börjar den sakta sjunka och passera noll för 1.500 år sedan. Därefter sjunker den hastigt till – 0,4 grader för 500 år sedan och stiger till sist brant upp till + 0,8 grader.

27:50  Marcott:

Det sätt temperaturerna ändras nu är, enligt vår rekonstruktion, mycket snabbare än något vi någonsin sett.

28:07 Speakern:

Det är fortfarande inte rekordvarmt, men det kommer att bli, tror forskarna, redan fram till nästa sekelskifte.

28:14  Marcott:

Jag tror ingen ifrågasätter det. 

28:30  Speakern:

FN:s klimatpanel pekar ut människans utsläpp som orsak.

28:40  Richard Gyllencreutz, klimatforskare vid Stockholms Universitet:

Detta kommer att bli en viktig del i IPCC:s kommande rapport. . .  Rapporten är väldigt välgjord.

29:00  Erika Bjerström, kommentator som länge bevakat klimatfrågorna:

Det bekräftar rapporter som kommit i nästan 20 års tid. Att vi går mot ett varmare klimat. . . Nu närmar vi oss en värld där vi tittar på fyra grader eller mer. Det är en katastrof. . . en fjärdedel av jordens yta kan bli obeboelig.

Hon räknar sedan upp några av de katastrofala följder av ett varmare klimat som ofta anförts.

31:00  Väderrapporten börjar med Pererik Åberg. Han förklarar att vi nu kommer att få några marsdagar som blir de kallaste sedan 2006. Så kalla att det bara hänt 14 gånger sedan 1961. Han  förefaller omedveten om komiken i det.

34:00  ”Nätgurun” Kevin Kelly intervjuas. Han framhåller värdet av yttrandefrihet och beskriver utförligt hur lätt det numera är att med hjälp av nätet hålla sig väl informerad.

Kritik

Ingen kritisk granskare av rapporten har engagerats. Det strider mot grundläggande regler för publicistik och i synnerhet mot uppdraget för Public Service. Intervjuerna av Marcott och Gyllencreutz skulle ha balanserats.

Erika Bjerström presenteras som anställd på SVT med särskilt uppdrag att bevaka klimatfrågan. Hennes uppgift skulle då vara att balansera de påståenden som gjorts tidigare i programmet. Hade hon tagit den uppgiften på allvar, hade hon med den lätthet Kelly beskrev skaffat sig omfattande information om kritik och invändningar dels mot studien och dels mot hypotesen att koldioxid styr klimatet. Istället uppträdde hon snarast som lobbyist för de globala miljardföretagen Greenpeace och WWF, som lever på att skrämma politiker och allmänhet till att finansiera deras verksamhet.

En någorlunda intresserad privatperson som jag, utan finansiella resurser, ser genast allvarliga invändningar mot studien, eftersom jag under en tid nyttjat nätet så som Kelly anvisat:

 1. Kurvan ligger nära Michael Manns ökända ”Hockeyklubba”, som blivit omsorgsfullt analyserad och klassad mera som humbug än vetenskap av Steve McIntyre.
 2. De välkända varma perioderna under Medeltid, Romartid och Bronsålder finns inte med. Kurvan kan således lätt falsifieras.
 3. Kurvan består av två oförenliga delar. Större delen visas med 120 år mellan data längs X-axeln. Den delen kopplas direkt till nutidens direkt uppmätta temperaturer med data för varje enskilt år. Det går inte att säga att dagens lutning på kurvan är brantare än någonsin, eftersom alla tidigare skeenden kortare än 120 år inte kan finnas med. Detta är en blunder som klart ifrågasätter forskarnas kompetens.
 4. De blandar sina observationer med ett antagande om temperaturen nästa sekelskifte. De har ingen annan grund för det än att ”Den enda faktorn som ändrats är halten koldioxid.” Det är en annan version av IPCC:s förklaring genom åren: ”Det finns ingen annan förklaring”. Det har samma vetenskapliga värde som påståendet att solen går upp varje dag, därför att tuppen galer. Det händer ju samtidigt. Denna chimär har IPCC försökt kläda i mer trovärdiga ”datormodeller”, som nu har visats värdelösa av de senaste 17 årens stabila klimat.
 5. Som okunnnig privatperson frågar jag mig hur man kan fastställa hela jordens temperatur för 11.000 år sedan med noggrannheten plus-minus en tiondels grad, som diagrammet visar. Den frågan borde ha ställts och utretts väl INNAN någon diskussion inletts om den visade kurvan.

Hypotesen att mer koldioxid orsakar mer uppvärmning av planeten anfördes flera gånger som en självklarhet. Den är nu punkterad så som jag visat i mina tidigare anmälningar med diarienummer 12/02626 och 13/00561-3.

Frågans betydelse

I de förra anmälningarna har jag anfört frågans politiska betydelse för politiken i Sverige. I Aktuellt hänvisades till studiens betydelse för förhandlingar mellan världens länder. De skall gälla reduktioner av utsläpp, fördelning av utsläppsrätter och införande av klimatfonder med flera arrangemang, som skulle ha större ekonomiska återverkningar än några andra program någonsin i världshistorien. I SVT:s nyhetsbevakning måste den därför ges högsta prioritet med största omsorg på allsidig belysning.

Uppdraget för Public Service

Inget kan vara viktigare för Public Service än att upplysa allmänhet och politiker om att det finns allvarliga invändningar mot den ”allmänna uppfattningen” avseende grunden för en av samtidens allra viktigaste frågor.

Det är just i sådana fall, som dess ”samhällskritik” är mest motiverad.

KRAV

Jag hänvisar till mina tidigare krav att SVT åläggs att inbjuda kritiker för att balansera den hittills ensidiga framställningen av det globala klimatet och debatten därom. Jag står gärna till tjänst med förslag på lämpliga personer eftersom det på redaktionen inte tycks finnas någon med kompetens att göra en sådan bedömning.

 

Helsingborg 2013-03-09

Sture Åström

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar på GRN och klimatet

 1. Sture Åström skriver:

  SVT och SR hanterar klimatfrågan systematiskt som att det är en självklarhet att koldioxid värmer. Granskningsnämnden har fått ett flertal anmälningar för att kritik mot denna hypotes inte får plats. Dessa anmälningar avslås rutinmässigt med följande motivering:

  ”Granskningsnämnden har i tidigare beslut konstaterat att IPCC:s slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att SVT sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn kan inte i sig anses strida mot kravet på opartiskhet.”

  Således: Allmänhet och politiker vet inte om att det finns kritik mot hypotesen. De har därför som grundsyn att den är sann, vilket beror på att SVT och SR (samt TT) aldrig tillåter invändningar mot den. Och GRN:s egna ledamöter vet inte heller bättre. De accepterar inte att det finns ”klimatforskare” med andra åsikter, fast jag talat om det. Därför kan SVT och SR inte kritiseras för ensidig framställning. Och de fortsätter att vilseleda GRN:s ledamöter, politiker och allmänhet.

  Därmed uppnås sådan vattentät rundgång som kännetecknar diktaturer ! ! !

  I ett demokratiskt Sverige innebär detta att Granskningsnämnden spelat bort sitt existensberättigande, vilket i sin tur betyder att Public Service saknar existensberättigande ! ! !

  Hur skall demokratin sedan kunna fungera ?

Kommentarer är stängda.