Maggie T – Järnlady

Mycket kan sägas och har sagts om Margaret Thatcher. Somliga kommentatorer besinnar sig inte i sitt hat, utan låter ”dom över död mans grav” utgöra hennes eftermäle.

Mycket har sagts, alldeles sant, om hur hon tillsammans med Reagan utmanade kommunismen. Men det jag minns henne bäst för och som troligen på sikt blir hennes bästa eftermäle, är att hon förklarade kapitalismen så att vanligt folk åter igen förstod att det angick dem och att det var en förutsättning för deras välstånd och frihet. Hon gjorde ensam mer för att göra kapitalismen begriplig i vardagen än vad von Mises, Hayek, Friedman och Nozick gjort tillsammans. Dessa kapitalismens försvarare är sådana om vanliga människor läser (läste) efter att de fått en aha-upplysning av att lyssna till baronessan.

Flickan som föddes i våningen ovanpå sin familjs butik hade en personlig och konkret förståelse av vad affärer är och gör för människan. När hon med orden: ”Vi spenderar inte pengar innan vi har dem i handen” läxade upp alla som önskade mer pengar ur statskassan till sina käpphästar, då var det småstadshandlarens vardag som blev norm för rikets affärer. Andra lektioner i ekonomi kan fås ur följande:

”Länder handlar med varandra – eller för att vara exakt, människor köper och säljer med varandra över gränserna – för att det är så de främjar sina intressen. Vi behöver inte tigga om att folk ska handla med oss – så länge vi har något som folk vill ha, med en kvalitet de förväntar sig och till ett pris de är beredda att betala.”

”Ju störe bit regeringen tar ur kakan, desto mindre kaka blir tillgänglig för alla.”
Som jag förstått henne så menar hon inte bara att det som är kvar av kakan är mindre. Hon menar bokstavligen att kakan blir mindre eftersom folk väljer att göra mindre mindre kaka, eftersom staten ändå tar den.

Jag ska inte orda mer om hur hon tänkte, det räcker med hennes egna ord.

”Det är alltid viktigt i de stora sakpolitiska frågorna att veta vad man inte vet. De som tror att de vet, men tagit miste, och beslutar i linje med sitt misstag, är det farligaste människorna att ha vid makten.”
Jag får förnimmelser om klimatpolitik.

”Som motiv för terror, har religionen merendels krävt smorning via snöd vinning.”

”Under min livstid har de flesta av de problem som världen mött, kommit i en eller annan form från europeiska fastlandet, och lösningarna utifrån.”

”Individualismen har mött enormt mycket kritik genom åren. Gör det fortfarande. Det antas i vida kretsar vara synonymt med själviskhet… Men den avgörande anledningen till att så många människor vid makten alltid har ogillat individualismen är att det är individualisterna som är de främsta att förhindra maktmissbruk.”

”När en regerings alla målsättningar inkluderar fullbordandet av jämlikhet – annan än jämlikhet inför lagen – då utgör den regeringen ett hot mot friheten.”

Översättningarna är mina, en service från Frihetsportalen.se

 

P.S.

Andres Lokko har inget fattat.

SVT:s kulturpanel är tre ”kulturelitpersoner” alla vänster eller mycket vänster. Ingen av dem har fattat något. Är detta något som stämmer med objektivitet och saklighet enligt SVT?

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Maggie T – Järnlady

 1. Thomas skriver:

  Jag vill lägga till ett moment från vår mest moderna, stadsanpassade och kommersiellt inriktade religion – Islam.
  Där finns ett krav på att den som är gynnad måste hjälpa den missgynnade.
  Fattiga kommer alltid att finnas, så att hjälpa den fattige är en Gudi nödvändig uppgift!
  Inte en ”helighetsåtgärd” för att fixa en enkel biljett till himlen…
  Så den mix av ”Välfärdsstat” och nyliberalism som är så svensk just nu skapar ett kluvet samhälle där folk redan börjar ” hugga varandra i strupen”….
  Nyliberalismens tolkning och det fria samhällets medborgare måste ta utvecklingen på allvar och fundera på vilken väg samhället skall gå!
  Antingen så har vi en hårdare ”Arbetslinje” med (S) i spetsen, enligt Folkhemstraditionen eller så ett frihetligt samhälle där den som är gynnad inser att det bara är den som är gynnad som kan”bära lasset”!
  Vad man själv anser är riktigt av det som jag redovisar här, har ingen betydelse ty alternativen är bara dessa…

  • mats skriver:

   Var det kanske meningen att posta detta i gårdagens kommentarer om islamismen?
   Det gudi behagliga i att hjälpa fattiga återfinns väl i alla världsreligioner?
   Om vi kan enas om att begreppet välfärdsstat har betoningen på stat, alltså big government, den stora staten, som löser medborgarnas problem. Men också tar bra betalt för det genom höga skatter och inskränkt frihet i ägande och handling. Medan välståndssamhälle är ett där staten garanterar individerna stor frihet att själva ordna sitt välstånd, då tror jag det blir lättare att se likheter och skillnader. Lättare att se var divergensen uppstår.
   Välståndssamhället kräver dock, som du är inne på, en moral eller annan mekanism som gör de framgångsrika generösa i sitt sinnelag. Det behöver inte vara att man skänker pengar. Det bör ännu hellre vara att man hjälper människor upp och fram till egen försörjning genom att anlita dem där det passar.

 2. Thomas skriver:

  Nja, det är inte tillräckligt,,ty då hade det varit ett”naturtillstånd”…
  Personligen så tror jag att, som jag nämnt tidigare, att människans empati inte är tillräckligt genetiskt baserad, utan är ett kulturuttryck som måste ”underhållas”!
  Möjligen att människan var en bättre social varelse när hon lämnade stranden som den nakna vattenapan, där de sociala egenskaperna framavlats, ty med den spridning av psykopatgenerna som varit kulturens genetiska avtryck sedan Djingis Khan (världens vanligaste Y-kromosom), så ser inte framtiden så ljus ut utan ett kulturell uppfostran i ett samhälle som helt klart gynnar den ”själviska psykopatgenen”….

 3. Niklas skriver:

  Mja, psykopater fanns nog långt innan Temudjin (sedemera vad till titeln Djingis Khan) föddes runt 1162 (osäkert födelseår). Attila var ju också en sådan fruktad ledare, Kampen för att överleva (survival of the fittest) har nog satt vissa spår genom evolutionen, vilket i modern tid framkom i t.ex. Rwanda under 1994.

  För att återgå till dagens artikel, så tror jag nog att en svensk järnlady vore nyttigt för Sverige. Vi behöver definitivt avsocialiseras och lära oss att ta eget ansvar.

  • Thomas skriver:

   Menar du att du skall sluta ringa polisen när det kör ihop sig…
   Jag tvivlar på att så många som pratar om friheten egentligen inser vad det innebär…
   Låt ta ett exempel.

   En försäljare åkte runt i Norrland under kriget.
   Han kom till en by där man nästan svalt, ty potaisskörden hade misslyckats…
   Sedan kom han till nästa by, där man hade väldigt gott om potatis…

   ”Varför säljer ni inte potatis till grannbyn?”, frågade han.
   Det blev tyst en stund….
   Så sade man….
   ”De får väl odla sina potäter själva…”

   Om jag sitter på något som du behöver för att överleva men inte vill dela med mig för att du inte kan betala….
   Vad gör du då?
   Glöm det! Högmod går före fall.

 4. Niklas skriver:

  Vi behöver inte skyhögt skattetryck, en ofantlig sektor, en massa fördummande bidrag och drygt 500 myndigheter som bestämmer åt oss och *(inte minst) över oss.

  Om vi istället sänkte skatter och avgifter rejält, så blir vi tvungna att också skära rejält i den ofantliga sektorn och inte minst dra ner på alla myndigheter. Då fick vi medborgare lösa problemen själva vilket bara är nyttigt och får oss att växa som både individ och grupp.

  • Thomas skriver:

   Jo, men det är jag överens med dig om.
   Jag har själv jobbat inom byråkratin ett par gånger och fann att det bara var ekonomin som kunde begränsa tillväxten.
   Så det har man ordnat genom regeln:
   Myndigheterna får täcka sina kostnader med avgifter.
   Men myndigheterna följer regelverket, mestadels, så det viktigaste är att minska på regelverket och det sker via Riksadagen. Mestadels.
   Tyvärr så införs lagar av Ramkaraktär och då får den myndighet som skall utföra det praktiska också skriva föreskrifterna.
   Om det inte av politiska skäl anses vara en väsentlig del av samhällslivet så kan myndigheterna fullständigt döda en verksamhet i samhället genom ren föreskriftsterror.
   I det fallet är Djurskyddslagen ett klart exempel!

 5. Niklas skriver:

  Nja, myndigheterna ska inte heller dra in en massa avgifter, som kompensation för minskade anslag. Tvärtom, myndigheternas verksamhet ska kraftigt minskas och helst upphöra där det går (och det gör det för det mesta).

  Vad regelverket beträffar, så behöver det också kraftigt minskas och förenklas. Görs inte det på frivillig basis, så lär det förr eller senare ske med en blodig revolution – och då lär psykopaterna frodas!

  Äganderätten måste också stärkas upp, inte minst rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egendom.

 6. Thomas skriver:

  Alltså, bara en enkel förändring, att myndighterna inte hur som helst får ta ut avgifter, skulle förändra jättemycket…..
  Dina förslag är för mycket i ett steg!!
  Själv driver jag endast en tes!
  Ett Vettigt Grundavdrag…
  En skattefri zon upp till 10 000kr per månad.
  Tror du att det är lätt??
  Det skulle frigöra stora delar av befolkningen, unga och gamla, från ett skatteslaveri som bara gynnar en byråkrati…
  Tänk själv.
  Men om folk bara jobbar för att skicka in skatt så finns det verkligen utrymme för psykopater att plocka till sig.
  Så ifrågasätter inte folk så går det åt helvete!!!
  Men kravet måste vara enkelt, så därför har jag bara ett krav:Höj Grundavdraget!

  Men innan du kritiserar detta, fundera först!

 7. Niklas skriver:

  Så länge myndigheterna får in pengar att betala sina anställda för att djävlas med markägare, egenföretagare, villaägare och så vidare, kommer byråkratin att fortsätta att frodas. Först den dagen då byråkraterna inte får betalt för att göra sitt jobb, kommer byråkratin att drastiskt minska. Ty byråkraterna torde inte vara mer förtjust i att jobba gratis med sitt jobb än vad andra personer är.

  Hur får då myndigheterna in sina pengar? Dels sker det via direkta anslag från stat, kommun och EU (alltså våra skattepengar). Dels via diverse avgifter, som tas ut för handläggning eller tillstånd…

  Så med ett mycket lågt skatteuttag, så blir det låga eller inga anslag till myndigheterna. Stänger vi dessutom vägen för all avgiftsfinansiering, så kortsluts helt enkelt mycket av byråkratin i och med att få byråkrater vill göra jobbet gratis.

  Jag ser väl inget större fel med höjt grundavdrag, men det löser inte problemet för de som hamnar en bit ovanför brytgränsen. Även dessa är i behov av en hårdbantad byråkrati och låga skatter.

Kommentarer är stängda.