Obama sviker grundlagsfäderna

När New Englandstaterna förklarade sig själva fria den 4 juli 1776, gjorde det med bland annat följande:

Vi håller dessa sanningar för uppenbara, att alla människor är skapade jämlika, att de begåvats av sin skapare med vissa oåterkalleliga rättigheter bland vilka återfinns liv, frihet och strävan efter lycka: För att säkra dessa rättigheter har stater instiftats av människan, de styrande har erhållit makten till detta genom samtycke från de styrda. Närhelst någon form av styre motverkar dessa syften är det folkets rätt att ändra eller avsätta det och inrätta nytt styre, utifrån de grunder och principer att organisera maktutövningen i sådan form som för dem verkar mest sannolikt kunna tillhandahålla deras säkerhet och lycka. (min översättning)

De flesta amerikaner skulle nog säga att skaparen i detta fall är gud. Man kan annars tänka sig föräldrarna eller att vi människor erhållit dessa oåterkalleliga rättigheter från naturen.  Många har provat ställa frågor till gud, men ingen har fått några verifierade svar. Så vi får anta att varhelst dessa rättigheter kommer ifrån så har vi rätt att behålla dem till dess utgivaren meddelar annat. Hur som helst är dess oåterkallelighet det centrala i följande resonemang.

Jag skriver vi, för texten gäller alla människor, inte bara amerikaner. I FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är gud eller skaparen borta, vi bara har dessa rättigheter. Men där är de inte oåterkalleliga!

Jag har skrivit tidigare om amerikanernas motstånd mot ATT (Arms Trade Treaty). Varken presidenten eller någon annan har rätt att lova bort något som i Oavhängighetsförklaringen, Konstitutionen eller Bill of Rights garanteras amerikanerna. Men Obama har uppmanat sina förhandlare att godkänna förslaget som skulle tvinga USA att införa registrering av all vapenhandel även inom landets gränser. Det anser många är i direkt strid med första och andra tillägget i BoR (endast Kongressen får stifta lag, alla medborgare har rätt att äga och bära vapen).

Den 23 mars i år godkände Senaten Jim Inhofes (R-Oklahoma) motion om att upprätthålla andra tillägget och olagligförklara alla internationella överenskommelser med syfte att utradera tilläget. Ändå gick Obama ut efter detta beslut och uppmanade till antagande i Generalförsamlingen. Något som nu också skett. Två gånger har Obama högtidligt lovat att som president upprätthålla och försvara den amerikanska konstitutionen. Nu sviker han den eden.

De flesta amerikanska konservativa debattörer och skribeneter jag läst riktar in sig på hänvisningen till gud i de amerikanska konstitutionstexterna och någon sådan hänvisning inte finns i FNDMR, som därmed skulle vara moraliskt underlägsen eller rent av hädisk. Även andra tillägget anses därför vara givet av gud. Personligen ser jag snarare en grundläggande rätt att med vapen försvara sig själv, sin familj, sin egendom och sitt land.

När Obama och andra vill skriva bort den individuella rätten, ersatt med kollektivt skydd och säkerhet med kryptiska hänvisningar till brottslingar och terrorister, utan legala rättigheter för laglydiga individer, då känns det inte ärligt. Här finns andra, ofullständigt redovisade motiv bakom orden och besluten. En avväpning av de laglydiga medborgarna som skulle göra en diktator oåtkomlig och oavsättlig. En avväpning som skulle omintetgöra en liknande resning den folkliga i Syrien mot diktatorn al-Assad. Är det en situation vi skulle önska för oss själva?

ATT påstås vara det första internationella avtal som reglerar vapenhandeln med hänvisning till FNDMR. Jag kan inte finna någon annan artikel än nr 3 som kan tänkas avses: Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Så rättigheten att ordna sin egen säkerhet är inte tillämplig här alltså? Om man känner sig osäkrare utan vapen än med och kanske också faktiskt är det, då är alltså ATT en försämring och ett brott mot FNDMR.

Än märkligare blir det när man läser den sista artikeln, nr 30. Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Enligt denna artikel får ingen stat, lobbygrupp eller enskild person ägna sig åt handlingar som minskar säkerheten för dem som upprätthåller sin egen säkerhet med vapen. ATT borde alltså diskvalificeras av FNDMR, inte kunna hänvisa till den för legitimitet.

Det är omfattande registrering och öppenhet som ATT kräver att medlemsstaterna ska redovisa till sekretariatet, inklusive dokumentation om alla som köper, säljer och äger vapen och ammunition. Eftersom reglerna gäller alla vapen från enskotts grytpistol till pansarkryssare, finns det stor risk att den personliga integriteten kränks när medborgarnas vapeninnehav redovisas. Resultatet kan mycket väl bli en regelrätt avväpning av civila. Det kan inte uteslutas att det är en av de grundläggande avsikterna med ATT, sådana tankegångar framfördes från FN:s sida redan för tiotalet år sedan.

När man i Sverige rapporterar om NRA så kallas den alltid för vapenlobbyn. Vapen tycks här per definition vara något ondskefullt, i Sverige, det enda landet utanför någon försvarsallians med en egen tillverkning av stridsflygplan och tillverkning av några av världens mest älskade vapen. Ingen som ser det ironiska i dubbelmoralen här? Men NRA är den stora skytteorganisation som organiserar det mesta av jakt och skytte (både för nöje och tävling). De lobbar för sin hobby, inte för vapentillverkarna. Antivapenlobbyn, varför nämns aldrig den vid sitt rätta namn? Den finns (sipri, svenska freds och andra) och försvarar ingen egen verksamhet, ägnar sig endast åt att sabotera andras. Vari ligger det moraliskt uppbyggliga i detta?

I veckan kom ett larm om hygien- och skönhetsprodukternas hälsorisker för användarna. När ska media börja kalla damtidningarnas sminktips för kosmetikalobbyn? När kommer kosmetikalobbyn att ställas till ansvar för de allvarliga konsekvenser dess kemikalier åstadkommer i vattendragen? Är kocktävlingarna en front för hästköttslobbyn? Sportsändningarna för sportklädeslobbyn?

 

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Obama sviker grundlagsfäderna

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Jag lyfter på hatten och bugar i tacksamhet för Dig Mats. Vågar vi ha förhoppningar om att de svenska skattefinansierade riksblaskorna törs slå sig fria från det socialistiska oket?

  • mats skriver:

   Kort svar Samuel, nej!
   Med tillägget, ”tyvärr”, så har du det långa svaret.

 2. Thomas skriver:

  Det är saker jag mina tankar kommer in på i denna texten..
  De mänskliga rättigheterna var bara halva delen av ”projektet”!
  De mänskliga skyldigheterna var för knepiga att komma överens om, så det blev inget av med det…
  Plus och minus går inte ihop då!
  Då blir det en sorts inflation…..

  Sedan så måste man fundera på amerikanarnas relation till Gud.
  Amerikanarna har gått en helt annan väg i religiösa frågaor än Europa. Detta innebär stora skillnader i sociala och politiska frågor, som du påpekar.
  Och en av de mest spännande effekterna är att minst 20% av befolkningen anser att den dag då alla judar återvänt till Israel, ett Stor-Israel, så återkommer Jesus.
  Denna uppfattning finns även inom vissa svenska frireligiösa grupper.

  Så när du tar upp kriget i Syrien så tror vi kanske att hela Väst ser det som en konflikt för att slänga en diktator ur sitsen, så har amerikanarna, delvis, en helt annan agenda…
  Man vill skapa ett Stor-Israel för att fullfölja profetiorna ( Var man nu har hittat dem i Bibeln.?)

  Bara några funderingar….

  • mats skriver:

   I de tio budorden enligt Luthers katekes, som jag fick lära som barn, börjar 8 av 10 med ”du skall”. Är det något sådant du menar med de mänskliga skyldigheterna?
   Sveriges konung hade då valspråket ”Plikten framför allt”. En hel massa ”skall” samlade i ett enda uttryck.
   Som barn upplevde jag att balansen vägde alldeles för tungt på pliktsidan och alldeles för lätt på frihetssidan. Även om plikterna fått andra beteckningar så upplever jag fortfarande situationen som densamma, alldeles för lätt på frihetssidan.

   För oss som inte känner någon gud, inte ser någon mening med tron på existensen av en sådan, som tagit till oss Poppers falsifieringsparadigm, blir en hänvisning till gud som auktoritet eller garant för rättigheter bara meningslös. Att svära på bibeln eller avsluta en ed med orden ”so help me God”, blir också meningslös. Det blir snarare en signal om att ”all bets are off!” Det är fritt fram att göra eller säga vad som helst, eftersom en hänvisning till gud i vårt paradigm saknar verklighetsförankring, substans.
   Det finns starka indikationer på att gudstro och religiositet i det amerikanska samhället är mycket mer en social konvenans, ett smörjmedel, än en verklig övertygelse. Somliga amerikaner hävdar att mer än hälften av dem egentligen inte tror på gud och att det vore på tiden sluta låtsas.

   Jo, det finns en profetia i bibeln, minns inte exakt var just nu, om att på den yttersta dagen kommer herren att samla alla levande och döda och döma dem efter deras gärningar i livet. Judarna kommer då (först då) till slut att få sitt eget land. Att av detta dra slutsatsen att man kan framkalla den yttersta dagen genom skapa ett eget land för alla judar, blir att på något sätt dra logiken baklänges. Som om man genom detta kan lura eller tvinga gud till att hålla den yttersta dagen när människorna vill, istället för när gud vill.
   Denna profetia är en del av förklaringen till förföljelsen mot judar, de måste hindras från att förverkliga drömmen om ett eget land, för då är slutet här för alla oss andra.
   Allt detta bygger naturligtvis på tron att det finns en gud och dessutom att bibeln och torahn är guds ord.

 3. Thomas skriver:

  Ja, det är en intressant fundering…
  Hur funkar tillvaron när ingen finns som är färdig att banka en i huvet?
  Kejsaren var ju Guden inom Romarriket.
  En del kejsare blev ju galna då de trodde att de själva faktiskt var Gudar…
  Hur många nationer och folk har haft ett fungetande samhälle utan en ”Överpatriark”?
  Så, själklart har vi en Gud idag också!
  Problemet är det klassiska. Man måste stiga ur sin egna kultur och se sig själv med kritiska ögon!!
  Jag tycker du skall läsa logion 2 i Thomasevangeliet och fundera på det…
  Du är en bit in i texten, men är inte ända framme( vilket få av oss lyckas med, ty har man nått fram så är man nog inte ute på nätet…)

  • mats skriver:

   Du berör ett av grundproblemen med de monoteistiska religionerna. Eftersom de förutsätter en enda gud, förutsätter de alltid implicit och vanligen explicit att denne gud är allsmäktig (har absolut kunskap, makt etc). Därigenom uppkommer teodicéproblemet.
   Det slipper man helt med de polyteistiska religionerna. Det säger sig självt att ingen dessa gudar kan ha absolut makt eller kunskap. De är flera för att de beskriver olika personligheter/karaktärer/särdrag hos människan (som uppfunnit gudsbegreppen).
   Jag tycker mycket bättre om polyteismen och då särskilt asaberättelserna som beskriver situationer som fortfarande i stora stycken känns aktuella för oss nordbor. Dessa berättelser handlar enligt min mening inte om gudar som sådana, utan utgör exempelsamlingar på olika handlingsalternativ och såväl moraliska som praktiska konsekvenser av våra val.
   Logion 2 har redan förklarats fullödigt av Ingemar Stenmark, ” Hä ä svårt å förklar för dem som int begrip!”

 4. Thomas skriver:

  Jo, asatron är ju en livfull rörelse som var lika bra på att skapa mujahedin-krigare som vilka muslimska röreölser som helst..
  Det är kul att resonera med inbitna muslimska grabbar och ta upp Carl den tolfte och berätta om hans eskapader i Turkiet.
  En stram nykterist som alltid var klädd för strid!
  Något som gjorde honom riktigt populär bland turkarna som var trötta sina haremsfångar…
  Så som slutsats kommer jag alltid fram till att svenskarna borde bli bättre muslimer än dom som är muslimer idag….!

  • mats skriver:

   Nja, det där med asa-mujahedin får du förklara bättre. Som jag uppfattat saken slogs vikingarna för sin egen nytta efter att ha offrat till den asagud som de trodde skulle ge bäst utdelning. Mujahedinkrigarna slåss väl för att bereda vägen för guds rike. Eller tror du att de också slåss för sin egennytta och bara åberopar guds rike som svepskäl och legitimitet för sin erövring? 😉

   • Thomas skriver:

    Tja, inte alla, bara de dummastegår på det där med jungfrurna i paradiset…
    (Det är en feltolkning visst..)

Kommentarer är stängda.