Offentliga lögner 1

Koldioxid är ett hot mot klimatet – Nej, allt tyder på att koldixidens inverkan på klimatet är väsentligt mindre än vad årsmån och naturlig variation är.

Koldioxid är ett hot mot livet på Jorden – Nej, kodioxid är en förutsättning för alla växters fotosyntes och därmed för allt högre liv på planeten.

Dubbdäck orsakar en dödlig halt av partiklar i luften –  Nej, alla mätningar visar att partiklarna kommer från andra källor, exemeplvis sand. Dessutom är de skadliga partikelhalterna högre i tunnelbanor under jord än på gator och vägar. Däremot sliter dubbdäcken mer på vägbanan, inklusive den trafiksäkerhetshöjande effekten att riva sönder isbeläggning.

Offentlig sjukvård utan vinstintressen är bättre än privat med vinstintressen – Nej, undersökningar visar att personalen är mer mån om att utföra ett bra jobb där det finns ett vinstintresse. Dessutom är inte offentlig vård utan vinstintresse. Med fast budget blir det mer pengar till varje anställd med underbemanning.

Legitimationskrav, licens för ett visst yrke, borgar för hög kvalitet på utfört arbete – Nej flera undersökningar visar på motsatsen. Med begränsad konkurrens minskar incitamentet till god prestation.

Strandskyddslagen gör nytta för naturen – Nej, lagen har två motstridiga syften. Det ena är att skydda naturen, det andra att bereda allmänheten tillträde. Den ende som inte får utöva rättigheter där är markägaren. Därför kan varken åtgärder som syftar till att upprätthålla en viss biotop eller bereda allmänheten tillträde utföras. Lagen är kontraproduktiv.

Strandskyddslagen säkrar en demokratisk rätt för alla att vistas på stranden – Nej, i demokratiska urkunder finns inget som anger att allmänheten ska ha ovillkorlig eller större rätt än markägaren till privat egendom. Lagen säkrar alltså en odemokratisk rätt.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Offentliga lögner 1

 1. Thomas skriver:

  Rent kommersiellt, om man skall exploatera ett markskifte vid en strand, så är det ju bätte att lägga husen en bit från stranden för då kan man få in fler hus med strandtillgång…

 2. Errbe skriver:

  Mats, mycket bra!

  Licens för lärare är bara en följd av den devalvering som skett av ansvar och kompetens på rektorernas stolar. ”Legitimationen” behöver bara rektorer, som måste skjuta över ansvaret på ”Någon Annan”.

  En närbelägen skola hade dåvarande rektor gjort till en av stans allra bästa avsende elevernas prestationer och lärarnas trofasthet med kontinuitet i undervisningen. När han pensionerades, omorganiserades den, så att en dagisfröken blev den som skulle bedöma högstadielärarna. Den lärare i engelska som ofta tillbringat semestrarna i England, för att kunna göra sin undervisning mer attraktiv, fann ingen förståelse för detta utan tvingades sitta av vissa timmar på skolan, utan hjälpmedel, istället för att jobba hemma. Han tog ut förtida pension.

  Nu är skolan bland de sämsta i stan. När alla kommunala skolor har bivit sämre.

  • mats skriver:

   Sorgligt när det blir så, men som sagt inget okänt fenomen.

   • Thomas skriver:

    När tiderna blir sämre pch jobben blir färre så återuppstår skråväsendet.
    Att licensiera sitt yrke innebär just det…
    Mycket av skråväsendet försvann väl eftrr pesten 1350 då arbetskraft blev en bristvara….
    Nu är det varken brist på folk och kunnigt folk så då måste man införa skrået igen…

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Att det skall finnas privata vårdinstitutioner är den enda garantin för att hålla ett öga på den så kallade offentliga vården. Utan privat vård kommer den offentliga att totalt förfalla. Ju mer pengar den privata vården tjänar ju mer får man en uppfattning om slöseriet i den offentliga vården, särskilt i administrationerna.

  • Thomas skriver:

   Just sjukvården är litet speciell.
   Vår nuvarande kultur och ”religion” är präglad av dödsskräcken.
   Det gör att vi ser livet ur ett volymprrspektiv och icke ur kvalitetsperspektiv.
   Så därför är sjukvården en outömlig källa för alla som vill jobba med sådant, särskilt i privat sektor.

 4. Bertil skriver:

  Kompromiss mellan markägaren och strandskyddet

  Det är fel att allemansrätten kör över äganderätten totalt för oss markägare. Det skulle vara mer rättvist om man kunde få bygga en stuga på högst 35 k.v.m. och ett dass.

  Tycker att man kunde få bygga en sommarstuga 50 meter från vattnet och sedan göra en liten tomt runt stugan ca 5 meter i omkrets runt om stugan bara. Det räcker för den som har marken.

  Då får markägaren sin stuga och allemansrätten får disponera resten av marken som är mycket mer än den som själva stugan står på. Visst ska man få ha en liten brygga, men det ska
  tillkomma en lag som säger att allemansrätten får fritt beträda bryggan och marken utanför stugan.

  Glöm privatskyltar!
  Där har markägaren ingenting att säga till om. Skulle det stå stolar och bord vid strandkanten eller på bryggan så får allmänheten och så nyttja dessa.

  Man ska också få röja lite vid stranden så folk kan gå i land och bada där.

  De flesta stränder kan man knappt gå i land på för, att det är mängder med vass och helt igenvuxet med sly.

  Sänk gränsen för strandskyddet till 50 m annars tar allemansrätten över och det är inte heller rättvist.

Kommentarer är stängda.