Carl Bildt i nattmössan

Inför Arktiskonferensen sa Carl Bildt att klimatförändringarna var en viktig del av samtalen. ”Vi ser hur det händer nu.” Det var en av hans kommentarer, märkligt, eftersom till och med de alarmistiska klimatforskarna inte kan finna några spår av klimatförändringarna. Deras heliga hövding hr Pachauri på IPCC har erkänt att de sedan 17 år inte längre ser några tecken på en klimatförändring och att några nya tecken på uppvärmning inte är att vänta de närmaste fyra åren.

Så vad är det då Carl Bildt och andra ser när de hävdar klimatförändringar? De ser rubriker i gamla MSM som vill att det ska vara hot och katastrofer att sätta rubriker om. Att som en gammal nattväktare stå på stadsmuren och ropa ut att klockan är 03.00 och allt är väl! Känns inte tillräckligt utmanande för journalister med samhälssamvete. Bättre då att skrämmas och vidhålla att lögnen är sanningen.

USA:s nye utrikesminister (efter Hillary Clinton) John Kerry, upprepade det löfte han gav Manuel Barroso för någon vecka sedan. Att Obamas sista tid som president ska ägnas åt att lösa klimatfrågan. Eftersom det inte finns något klimatproblem att lösa, vad har de då tänkt göra? Be en bön och sedan när de förklarar problemet löst utropa – God blessed America?

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

8 svar på Carl Bildt i nattmössan

 1. Thomas skriver:

  Hmmm…
  Klart att vi påverkar…
  Kanske ett problem…
  Finns det något att göra åt detta och varför…
  Eventuella åtgärder verkar omöjliga så då åtrrstår bara att följa med…
  Och då kommer man ju in på din tanke.
  Vem har vad för sorts agenda i detta?

 2. Åke Sundström skriver:

  Vi har i en gemensam grundsyn om klimatet: det finns inget problem att lösa. Men det blir fel när du i detta inlägg fokuserar på den kortsiktiga temperaturutvecklingen (de senaste 20 åren). Det är för tidigt att ropa hej och tala om ett trendbrott i temperaturkurvan, det kan lika gärna vara en paus.
  Därför är det bättre att diskutera den långa trenden och skjuta in sig på de många metod- och faktafelen i IPCC:s klimatmodeller. Där finns mycket kvar att göra – och klargöra.

  Men dessutom är det faktum att klimatfrågan egentligen inte alls berör oss svenskar, eftersom Sverige, netto efter upptagen i våra skogar, inte släpper ut någon koldioxid till atmosfären. Det är de verkliga förorenarna som skall betala, enligt den allmänt accepterade PPP-principen (Polluter Pays Principle). Den som du med föga övertygande argument sagt dig underkänna. Nog liknar det självmål att avstå från att använda det för Sverige mest relevanta argumentet. Så på den punkten är vi oense.

  Vi drar också olika slutsatser om kärnkraften, som är en del av samma debatt. Varken du eller censurvännerna på Climate Scam (CS) vill inse att i fri konkurrens, utan dagens diskriminerande energiskatter, kommer kärnkraftsparentesen (ett misstag i sig) att vara till ända. Jag medger att den delfrågan är relativt komplicerad, men inte svårare än att en person med dina breda insikter borde kunna se skriften på väggen.

  Däremot har jag inget hopp om CS, vars ledandefigurer inte ens förstår att kärnkraften i dagsläget är starkt subventionerad, via de omotiverat höga klimatskatterna plus en rad andra stödåtgärder. Staten står t ex alltjämt (trots centerns löften) för merparten av kostnaden för att försäkra reaktorerna mot haverier av svårare slag, som härdsmältor.

  • mats skriver:

   När vi är ense om så mycket känns det nästan överflödigt att kommentera. Men eftersom Bildt upprepar en medialt allmänt spridd ”missuppfattning”, att klimatet genomgår en galopperande förändring inför våra ögon, så är det på sin plats att påpeka att ögonen i så fall bedrar oss eftersom inga mätningar bekräftar dessa synintryck.
   PPP är en bra teori, men eftersom det är så svårt att avgöra vad som är en förorening och vid vilken nivå, så blir den i praktiken oanvändbar. Det är min huvudinvändning. Att kräva lättnader eller åtgärder med hänvisning till PPP blir då främst ett sätt att befästa en svårtolkad princip. Vi har tillräckligt med sådana dimmiga gummiparagrafer i olika regelverk.
   Jag håller med om att kärnkraften ska betala sina egna kostnader och att man idag inte gör det fullt ut. Men till skillnad mot dig så tror jag att den har möjlighet att ändå vara lönsam. Kanske inte fullt så lönsam som KK-entusiasterna tror, men ändå bättre än VKV.

 3. Åke Sundström skriver:

  De frågor vi är oense om är inga struntdetaljer, utan viktiga nog för att motivera klargöranden.

  1. Bevisvärdet av kortsiktig temperaturstatistik avstår du från att kommentera. Att Bildt upprepar en knäsatt doktrin är inget svar på min fråga.

  2. Du påstår att PPP-principen är svårtolkad, en gummiparagraf. Håller inte med. Känner heller inte till några forskare som delar din åsikt (gör du?). Likväl kan du förstås ha rätt, men det krävs nog bättre belägg än du hittills framfört. Och att ha en eller annan åsiktsfrände är inte heller helt fel.

  3. Oberoende av vad du tycker om PPP – drar du inga slutsatser av det faktum att Sverige inte har några nettoutsläpp av CO2? Nog är väl detta ett argument som alla klimatskeptiker har anledning att utnyttja. Så sker inte. Varför, tror du? Är dock lika kritisk mot hotbildernas försvarare, t ex miljörörelsen. SNF eller mp är inte alls intresserade av att ”rädda världen”, utan bara av att för egen vinnings skull (bidragspengar) driva symbolpolitik. D v s att mot bättre vetande förorda verkningslösa åtgärder. Men hur ofta hör man synpunkter på deras dubbelspel – ens från motståndarsidan?

  4. Uppskattar din i jämförelse med Climate Scam nyktrare syn på kärnkraften. Det är förstås sant att vindkraft inte kan ersätta så kallad baslast, kol- eller kärnkraft. Energi och effekt är ojämförbara storheter. Men det räcker inte, vad du måste visa är att kärnkraft är både billigare och miljömässigt bättre än modern kolkraft. Det kan varken du eller någon annan, därför att kärnkraft och kolkraft alltid kommer att kosta ungefär lika mycket (på fria marknader). Och om du påstår att uran ur risk- och miljösynpunkt är bättre än kol har du en tung bevisbörda. För oss som underkänner växthushotet borde det tvärtom vara en självklar – om än inopportun – slutsats att kolkraft är att föredra. Visst, reaktortekniken kan förbättras och riskerna reduceras, men det vet vi först när dessa upphaussade mirakelreaktorer byggs – om någonsin.

  • mats skriver:

   1. Jo, när politiker och andra påstår att de kan se förändringen ske i ett hastigt förlopp, då är det detta som ska bemötas med fakta från närtid. Att klimatvariationer i verkligheten kräver längre mättider är en annan diskussion. När de säger nu måste peka på fakta för nu.
   2. jag har inga namn att hänvisa till, men jo jag vet att det finns forskare, högt utbildade inom analysteknik som inte håller med. För några år sedan kom deras reservationer om att mättekniken nu kan finna så låga halter av vilket ämne som helst att det blir meningslöst att kalla det förorening eller gift vanligen med i rapporteringen. Idag stryks sådana reservationer systematiskt.
   3. Eftersom jag inte imponeras av varken PPP eller CO2-hotet finner jag debatten om Sveriges eventuella bidrag till CO2 i atmosfären lika upphetsande som en palaver om påvens skägg.
   4. Jag behöver inte visa att kärnkraft är billigare eller miljömässigt bättre än kolkraft. Det får de göra som vill bygga, äga och driva respektive kraftverk.

 4. Åke Sundström skriver:

  1. Att en amatör i dessa frågor, Carl Bildt, talade i presens, betyder inte att man måste svara i presens, med hänvisning till vad som mycket väl kan vara en kort paus i temperaturkurvan. De poänger vi behöver understryka är att det inte finns några bevis för ett orsakssamband mellan CO2 och den långsiktiga uppvärmning som sannolikt (men inte absolut säkert) ägt rum de senaste 100 åren. Fakta ”för nu” är helt enkelt irrelevanta – såvida du inte tillfogar en trovärdig prognos om att kurvan flackar ut för gott eller i varje fall för resten av detta sekel. Trots ett i mitt tycke felaktigt fokus, var din avhyvling förstås befogad.

  2. Visst, det kan finnas svårigheter att avgöra vad som är en ”förorening”, men den invändningen duger inte som argument för att underkänna principen att det är förorenaren som skall betala. Det finns gränsvärden på nästan alla områden, inom medicinen t ex, men om dessa bedömningar anförtros seriösa, oberoende experter är risken för missbruk liten. Ibland kan det vara svårt att hitta kunniga personer som står fria från kommersiella intressen och är måna om sin yrkesheder, men letar man även utomlands brukar det fungera hyggligt.

  3. Oberoende av vad du och jag tycker om växthusspöket, är det givetvis en viktig och åsiktspåverkade information att Sverige faktiskt inte alls bidrar till de förmenta klimatstörningarna. Samtidigt är vi i högre grad än alla de verkliga ”busarna” med och betalar för de verkningslösa åtgärdspaketen a la Kyoto. Påvens skägg, raljerar du, men nog inser du att detta är en nyckelfråga i opinonsbildningen. Eller?

  4. Jo, du behöver faktiskt visa detta, när du nu hävdat att kärnkraft är ett bättre alternativ än vindkraft och jag påpekat att den jämförelsen är helt ointressant. Det är kolkraft du måste jämföra med. Så frågan kvarstår: accepterar du mitt påstående om en självklar kostnadsparitet mellan kärnkraft och kolkraft? I så fall måste du avföra det ekonomiska argumentet. Och miljöbedömningen kan man inte bolla över till investerarna, eftersom det är – och bör vara – riksdagens uppgift (en av de få i en liberal energipolitik) att fastställa vilka miljövillkor som skall gälla. Du ifrågasätter väl inte den grundbulten? I så fall har vi ännu en punkt att vara oense om. Till saken hör att miljödomstolar måste godkänna byggen av såväl reaktorer som kolkraftverk, vill du slopa även den prövningen? .

  • mats skriver:

   Det är nog mycket så att det vi är oense om är fokus, som du säger. Beroende på var man lägger fokus blir också konsekvenserna av en framgångsrik argumentation olika. För man fram PPP som ett viktigt argument för att vi inte ska betala för CO2-utsläppen, eftersom vi även binder mycket CO2, då har man lika fullt etablerat PPP som praxis och CO2-utsläpp som något principiellt negativt. Jag tror att det vore att vinna debatten argument som sedan kan vändas mot en. Kraven på att redovisa olika källors utsläpp måste ligga på producenterna. Sedan är det upp till oss att kontrollera redovisningens riktighet.

   • Ake Sundström skriver:

    Nja, det blev inte så många raka svar eller bemötanden, men jag avstår från att förlänga samtalet ytterligare – du har ju så mycket annat att hinna skriva om – du har verkligen ett brett register. Och visst är det egentligen ganska bra att vi inte är helt eniga, då skulle det inte finnas något att diskutera. Men tillåt mig tycka att din aversion mot PPP-principen är svårbegriplig, och att du så småningom borde samla dig till en klart svar på frågan om det ur risk- och miljösynpunkt bästa valet: kärnkraft eller kolkraft. Hittills är det bara Gösta Walin, professorn i Göteborg, och jag som vågar stå för den högst inopportuna slutsatsen att kolkraft till dags dato varit att föredra. Om ny och säkrare reaktorteknik kommer att ändra den bedömningen återstår att se; min gissning är att atomteknikerna lovar mer än de kommer att kunna leverera.

Kommentarer är stängda.