Propagandan kablas ut

Detta skickades förra veckan ut av TT och togs bland annat upp av SVT Västnytt.

Se upp om drömtorpet har ”egen brygga”

Egen brygga. Egen strand. Inredd sjöbod. Annonser om kustnära boende lockar, men kan vara olämplig marknadsföring. För att undvika att bli lurad gäller det att kunna lagen.
I veckan har länsstyrelsen i Västra Götaland gått igenom hundratals bostadsannonser och hittat åtminstone 20 fall av misstänkta svartbyggen eller olämplig marknadsföring. Begreppet ”eget” är något som framhävs i annonseringen. Men i och med strandskyddet och allemansrätten är det inte bara den som äger bryggan som kan ta sig ett dopp.
– Visst kan man äga en brygga. Men du kan inte hindra andra från att sitta på den, säger Kristina Höök Patriksson, biolog på länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Det kan uppfattas som att man har rätt att avgränsa och det har man aldrig, säger hon.
Okunskap men också en strategi för att höja priserna tror hon kan ligga bakom formuleringarna som länsstyrelsen uppfattar som olämplig marknadsföring.
Ett generellt strandskydd gäller 100 meter. Ett utökat kan vara upp till 300 meter, som vid Vänern.
Om det inte finns dispens – godkännande – från kommunen kan altanen eller bryggan som säljaren byggde därför vara ett svartbygge – som köparen måste riva.
– Om mäklaren ger bra information vid försäljningen kommer köparna att ringa kommunen eller länsstyrelsen och fråga innan de sätter i gång och börjar bygga, säger Kristina Höök Patriksson.
Men mäklarna har ingen skyldighet att ta reda på reglerna kring strandskydd eller om det finns dispens, enligt Mäklarsamfundet.
– Känner man till att en plan innehåller en inskränkning, är man skyldig att agera. Men man har inte någon obligatorisk undersökningsplikt, säger chefsjurist Jonas Anderberg på samfundet.
Han tror inte att syftet med formuleringar som egen vik och egen brygga är ett sätt att vilseleda och trissa upp priserna, men tycker att sådana formuleringar ska användas med försiktighet.
ELLEN ANDERSSON TT

4 råd när du köper kustnära boende
1 Fråga mäklaren om strandskydd gäller.
2 Var vaksam på alla byggnader. Det är alltid förbjudet att ha byggnader inom strandskyddet, om det inte finns dispens, godkännande.
3 Be att få se dispensbeslut om byggnaderna är uppförda efter 1975 då strandskyddet började gälla.
4 Kontrollera om det finns tillstånd för bryggor, altandäck och liknande som ligger utanför tomtplatsen. Källa: Länsstyrelsen

Strandskydd och lagen
Syftet med strandskyddet är att allmänheten ska få tillgång till stränderna, och även att växt- och djurliv både på land och i vattnet behöver skyddet för att kunna överleva. Det är förbjudet att bygga och anlägga inom strandskyddet. Generellt strandskydd är alltid minst 100 meter.
Reglerna kring strandskydd finns i lagen, i miljöbalken.
Källa: Naturvårdsverket, länsstyrelsen

Här finns flera felaktigheter eller väl uttänjda tolkningar av lagen. För det första så är inte Naturvårdsverkets tolkningar och de anvisningar man givit i sin Handbok samma sak som lag. De är försök till normativa beskrivningar av lagen. Med andra ord är de försök att göra om lagen genom att etablera en praxis som inte har direkt stöd i lagen, men genom en ny praxis kan komma att tolkas som lag. Det är alltså både ohederligt och utanför myndighetens uppdrag. Myndigheter ska som bekant upprätthålla lagar, inte hitta på egna.

I det här fallet låter man en biolog komma till tals i juridiska frågor. Det borde naturligtvis varit en jurist. Biologen lägger fram den syn som amatörbiologer vanligen hyser i dylika frågor, nämligen att deras intresse för biologins skydd har tolkningsföreträde över människornas lagar, behov och rätt. Här låter det påskinas att det inte finns något grundlagsskydd för äganderätten. Skyddet är svagt, det medges, för svagt. Men det finns där likväl.

Allemansrätten och rätten att beträda eller nyttja andras egendom är definitivt inte absolut. Den rätt som existerar för allmänheten står dessutom i direkt motsats till skyddet av biologiska värden. Myndigheterna försöker låtsas som om de kan hänvisa till båda dessa inskränkningar i äganderätten samtidigt och att det ger en starkare position mot markägaren. Men det är naturligtvis tvärtom, åtminstone enligt logikens lagar. Om naturen måste skyddas mot intrång, då är det rimligt att allmänheten är den första part som åker ut från marken och markägaren den siste att tvingas utstå begränsningar. Om det är allmänhetens rätt till tillträde som motiverar strandskyddet, då får det biologiska skyddet komma på undantag. Markägarens rätt att nyttja sin mark, även med åsidosättande av biotopskyddet kommer först och allmänhetens tillträde får ske på de villkor markägarens bruk av sin egendom medger. Detta är den enda logiska och hederliga tolkningen av lagen.

Detta nöjer sig inte myndigheter och populistiska särintressen med. De vill konfiskera andras mark och rätt. Ja, konfiskera är precis rätt uttryck, för de vill nämligen inte betala en krona i ersättning för det de roffar åt sig.

Visst får du hindra andra att sitta på din brygga. Ditt bruk går före allemansrätten. Det är inte minst en säkerhets- och skadeståndsfråga. Anser du att obehöriga kan komma i fara när du lägger ut från eller till vid din brygga har du närmast skyldighet att uppmana dem att avlägsna sig från platsen. Anser du att de riskerar skada din båt som ligger förtöjd vid bryggan är det rimligt att du har rätt avvisa dem från bryggan.

Biologer ska inte utge sig för att ha specialistkompetens som de inte har. Det är ett brott som kallas för föregivande av allmän ställning (Brottsbalken 17 kap. 15§) och kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt, vilket man skulle kunna hävda när en myndighet överskrider sina befogenheter och åsidosätter medborgares grundlagsfästa rättigheter, kan straffet bli fängelse i upp till två år. I just Västra Götalands län är den gamle kommunisten Lars Bäckström högste chef, har det någon betydelse för att personalen tolkar lagen på detta vis?

Att det blivit så här beror till stor del på att politikerna inte visat medborgarna tillräckligt mycket förtroende. Därför har man låtit sina tjänstemän topprida folket för att hålla det i schack. Men politik är en förtroendebusiness. När politikerna inte har förtroende för medborgarna kan de inte heller få något förtroende för politiken. Nu går ett stort och tilltagande missnöje genom folket. Från höger till vänster är i stort sett alla medborgare missnöjda. Det är bara partierna som är missnöjda med folket.

 

PS. Följande har tillsänts Landshövding Bäckström.

Landshövding
Lars Bäckström
Länsstyrelsen i Västra Götaland 403 40 Göteborg

Följande har kunnat läsas i ett antal dagstidningar:

I veckan har länsstyrelsen i Västra Götaland gått igenom hundratals bostadsannonser och hittat åtminstone 20 fall av misstänkta svartbyggen eller olämplig marknadsföring. Begreppet ”eget” är något som framhävs i annonseringen. Men i och med strandskyddet och allemansrätten är det inte bara den som äger bryggan som kan ta sig ett dopp.

Vad som påstås i sista meningen är inte korrekt. Att sprida den här typen av felaktig information kan ge upphov till betydande problem och konfliker mellan fastighetsägare och allmänhet. Det är dessutom synnerligen uppseendeväckande att länsstyrelse låter en ”biolog” uttala sig i en fråga som gäller något så grundläggande som rätten till egendom, dvs äganderätten. Äganderätten har ett starkt skydd i grundlagen och i den Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter. Äganderätten med ett starkt skydd är en grundförutsättning för en god samhällsutveckling.

Av beskrivningen av länsstyrelsens uppdrag framgår att ”Målet är…..ett gott liv för invånarna.” Om du har en brygga som sannolikt har kostat många tiotusentals kanske hundratusentals kronor så vill du givetvis ha den för dig själv, du har inte byggt den för att den skall vara allmän plats. Att försätta allmänheten i villfarelsen att privat egendom kan nyttjas av alla är att bädda för konflikter och problem.

Vi kräver att länsstyrelsen dementerar det som påstås via, om så behövs, betald annonsplats. Hälsningar

Bengt Holmgren Ordförande
Nätverket Rätt Strandskydd 

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Propagandan kablas ut

 1. Anders38 skriver:

  Hej Mats,
  du har fått svar på Newsmill om Centern.
  Vad har vi för land när en folkpartist skriver detta:” Rikspolitik handlar ju om samhället, inte om några markägare.”
  Det var ju i och för sig skönt att få det svart på vitt att jag inte är en del av samhället och att rikspolitiken inte ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och annat trams.

  • Thomas skriver:

   Kokong-modellen heter det väl då…
   Jag lever efter den inställningen numera…
   Ligger i blodet, har jag insett…

 2. Thomas skriver:

  Värsta Götaland heter det numera…

  Bygg pool istället! Så kan man hålla koll på vattenkvaliteten också…

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Jag har bott många år utomlands men hade aldrig kunnat drömma om att svenska politiker korrumperat befolkning så till den milda grad att man inte längre kan skilja på min din och andras egendom. Det Bengt, Mats och många andra försöker att förklara är ju rena självklarheter!

 4. Bertil skriver:

  Otroligt bra skrivet av Mats och Bengt Jag håller med verkligen att äganderätten måste fram och att det är helt sjukt att markägarnas mark konfiskeras.

  Jag har frågat många andra markägare och flera vanliga privat personer. Det är inte många som känner till att strandskyddslagen är så restriktiv och att äganderätten är så svag för markägare.

  Denna information om konfiskering av marken måste spridas mer bland vanligt folk, än vad de vet i dag om dagens svaga äganderätt. Det måste ges mycket mer information till folk att man inte har så mycket rättigheter som man kan tro om man äger mark. Enda sättet är att sprida mer vad som egentligen gäller för oss markägare. Vi måste stå på oss mycket mer!

 5. Isabella Östlund skriver:

  Bra skrivet!
  Det sprids också ut att hemfridzonen endast är kring huvudbyggnader. Fast tomtmark kan vara betydligt större än så. Bra att känna till; Redan ianspråktagen mark kan inte åter göras allemansrättsligt tillgänglig med stöd ifrån strandskyddsbestämmelserna (ifr.prop.1964:148 s 51).
  Det är väldigt märkligt. En kommun på västkusten försökte “läxa upp sin granne” en fastighetsägare. Kommunen informerade fastighetsägare om strandskyddet och hävdade allmänhetens rätt till att beträda dennes fastighet, trots att fastigheten är tomtplatsbestämt, dvs stor tomt!
  Eftersom kommunen också var granne och hade köpt den intill liggande marken efter 1975 (som då var obebyggd), tog jag reda på om kommunen själv hade strandskyddsdispens bygglov, till de byggnader etc som finns där idag. Det visade sig ganska snart att kommunen själv hade svartbyggen.
  Därför tog kontakt med Länsstyrelsen i västra götaland och visade bilder etc på kommunens otillåtna åtgärder på strandskyddat område och byggnader som uppförts utan stransskyddsdispens och bygglov, dvs svartbyggen.
  Länsstyrelsen i västra götaland var inte intresserad! Jag antar att det är lättare att ge sig på enskilda individer än en kommun.

 6. Carl skriver:

  Landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör förenklas

  Om man vill bygga vid en sjö där det är lågt bebyggelse tryck i landsbygden bör det bli mycket lättare att få göra en tomtruta ungefär 50 meter från strandkanten. Det kan vara en tomtruta på ca 500- 1000 k.v.m. Beroende på hur stor fastigheter är förstås.Där markägaren för endast ta denna tomtruta i anspråk och bara bygga inom denna tomtruta och har som skyldighet att inte bygga utanför denna tomtruta.

  Den som bygger måste verkligen hålla sig inom denna tomtruta och inte röra resten av marken fast han äger det. Då stör man inte livs villkoren för djuren och inte stör allemansrätten, på samma sätt eftersom det finns en fripassage.

  Om man bara håller sig till tomtrutan och inte rör resten av marken. Där skulle det vara mycket lättare att få ett bygglov och strandskyddsdispens än vad det är i dag. Om man inte håller sig inom tomtrutan (den privata zonen) då kan man få räkna med dyra böter som straff.

  Det är viktigt att tomtrutan markeras så att det verkligen syns att det är en tomtruta och att man håller sig innan för den. Det skulle det vara lätt för tjänstemännen att kolla detta genom flygfotografering eller att någon passerar och ser att någon byggnad är utanför tomtrutan och då får man betala dyrt och återställa så att man blir tvungen att hålla sig till tomtrutan.

  Att man verkligen lämnar en fri passage och bara håller sig till tomtrutan borde det också vara ett särskilt skäl för dispens. Reglerna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) bör förenklas ytterligare genom att kommunen och Länsstyrelsen skulle ha ett samarbete istället för att Länsstyrelsen ska överpröva de dispenser kommunen har godkänt. Man kan inte ha två olika myndigheter det blir för rörigt och det försvårar landsbygdsutvecklingen i onödan.

 7. Isabella Östlund skriver:

  Inte störa allemansrätten? Du menar väl tvärtom får man väll hoppas:-)

Kommentarer inaktiverade.