Växthuseffekten – kronologi

Det tog några årtionden att etablera den världsbild och finna den substans som tillåter att man inför ett världsherravälde via beskattning och förbud. Ja, det tog några årtusenden om vi drar oss till minnes den urgamla drömmen om att beskatta luften vi andas. Men via en oro för de ämnen som släpps ut i naturen kom man efter några trevande försök till slut fram till den perfekta kandidaten, koldioxid. Inte in, men ut. Från att länge ha förbisetts som en inert och ofarlig gas löste dess inträde på föroreningsscenen alla legitimitetsproblem.

Molekylen CO2 innehåller det kol som vår världs organismer är byggda av. Den utgör via fotosyntes hos växterna och utandning hos djuren bäraren av kolet i den eviga kolcykeln. CO2 är således helt oumbärligt för livet på Jorden, att det därtill är helt ofarligt i alla halter som vi har rimliga möjligheter att komma i kontakt med, gör det till det perfekta beskattningsobjektet. CO2 är ett ”problem” som inte kan fixas och därför kan brukas i evig tid, så länge tillräckligt många låter sig luras säljs nya ”lösningar” på ”problemet”.

Att tesen om antropogen global uppvärmning inte är omedelbart falsifierbar, eftersom den inte är uppställd på ett sådant vetenskapligt sätt att den låter sig falsifieras om den är falsk, gör den idealisk som kärna för propaganda.

Allteftersom klimathotet via CO2 vunnit terräng har fler anslutit sig till grötfatet. Alla sjunger de klimathotets lov. Här har jag sammanställt en tabell (uppdaterad 130614) på när olika saker inträffat, med hänvisning till författare eller källa. Tabellen gör inga anspråk på att vara komplett. Detta är en pdf från en excelfil, alla datum står med 0000 efter årtalet om jag inte vet exakt datum, för att kunna sortera på ett enkelt sätt. Allt som nämns går inte enkelt att få tag i idag, för det mesta inträffade innan digitaliseringens tidevarv.

Åren 1985-90 verkar ha varit avgörande, alltså precis innan murens fall. Då skapades förutsättningarna för de socialister som benämns vattenmeloner. Kanske var murens fall ingen framgång för väst. Det kan lika gärna ha varit en trojansk häst som vi inte såg för att vi väntade oss helt annan psykologisk krigföring och andra nyttiga idioter i det kalla krigets anda.

Se gårdagens artikel för exempel på hur dagordningen etablerades eller den nästan ett år gamla artikeln om Sock Puppets, hur staten och EU sponsrar gröna samtalspartners för att utesluta obekväma åsikter och sanningar.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på Växthuseffekten – kronologi

 1. Errbe skriver:

  Jättebra !

  Jag drar mig för att föreslå förbättringar av ett så gediget arbete. Detta är inte kritik:

  Du kan även ta med Rom-klubben, dess bildande och dess första skrift, där de talar om att de måste skrämma jordens befolkning för att få dem enade, varför klimatet valts som det perfekta objektet att skrämmas med.

  Nånstans kanske också Anders Wijkmans färska utnämning till ordförande där.

 2. mats skriver:

  Tack! Jo, jag hade Rom-klubben i minnet ett tag, men så föll den bort när jag letade andra uppgifter. Rom-klubben bildades i april månad 1968. De har haft åsikter om mycket, inte minst överbefolkning. Jag är osäker på vilket som är deras viktigaste bidrag till klimatdebatten, pengar kanske?

 3. Errbe skriver:

  I denna bok från 1991 beskiver man diskussionerna efter grundandet i slutet på 60-talet:

  The First Global Revolution: A Report to the Club of Rome by Alexander King and Bertrand Schneider. Page 75.

  “The common enemy of humanity is man..

  In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome.The real enemy then, is humanity itself.”
  (Note – the wording differs slightly between the 1991 and 1993 editions)

  Medlemmarna utgörs av topp-politiker, som drev fram EU, och toppen i finans- och industrivärlden. Målet är ”The New World Order”. Det strävar The Tällberg Foundation i Sverige också mot. Där är Anders Wijkman numera Senior Advisor.

 4. Thomas skriver:

  Att inte Anders Wijkman har gjort världen gladare kan jag hålla med om…

 5. Gunnar Flyberg skriver:

  Svar från Granskningsnämnden angående SVT´s opartiska rapportering om ”klimathotet”:

  ”Din anmälan mot Rapport, SVT1
  Granskningsnämnden för radio och tv övervakar genom granskning i efterhand om program som har sänts i tv eller radio eller tillhandahållits i beställ-tv står i överensstämmelse med radio- och tv-lagen och de programrelaterade villkor som kan gälla för tjänsterna. Granskningen sker efter anmälan eller på initiativ av nämnden eller av Myndigheten för radio och tv.
  Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. För att effektivt utnyttja myndighetens och granskningsnämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.
  Granskningsnämnden har i ett tidigare beslut, (SB 220/10), konstaterat att FN:s klimatpanels (IPCC) slutsats att det pågår en global uppvärmning som med stor sannolikhet är orsakad av människans utsläpp av växthusgaser har ett mycket brett stöd bland såväl klimatforskare som ledande politiker. Att ett programföretag sänder program och inslag som utgår från denna grundsyn har därför enligt nämnden inte i sig ansetts strida mot kravet på opartiskhet. Nämnden uttalade i samma beslut att det måste vara möjligt för ett programföretag att sända program och inslag som presenterar nya forskningsrön, utan att någon som ifrågasätter dessa rön samtidigt får komma till tals. Vad du tar upp i anmälan ger mot den bakgrunden inte anledning att anta att det har förekommit någon överträdelse av de bestämmelser som gäller för sändningarna. En ordförande i granskningsnämnden har beslutat att din anmälan därför inte kommer att prövas av nämnden.”

  Min kommentar:
  Oerhört respektlöst! Sveriges Radio/TV har ett ansvar att vara opartisk, vilket man verkligen inte är när det gäller klimatfrågor. I all forskning finns det motstridiga resultat och att bara redovisa den synpunkten som fått mest bidrag påminner om gamla Sovjet – att bara redovisa det man bestämt skall vara den enda ”sanningen”. Dagligen kommer rapporter om att det trots ökade ”utsläpp” av co2 (hur man nu kan sära på ”god” och ”dålig” co2 är för mig en gåta). Co2, som finns i både människors utandning, kors ”avgaser”, världshavens avdunstning mm i mycket större omfattning än i bilavgaser eller ur industrins skorstenar.
  Många forskare anser att det är solen (hört talas om den?) som i olika perioder avger mer eller mindre strålningsvärme, som innebär högre temperatur och som i sin tur gör att världshaven avger mer co2 – inte tvärt om…
  Isbjörna blir fler och fler. Istäcket allt större. Så något hot existerar inte.

  Gunnar Flyberg, Kalmar

 6. Pingback: Hållbart 4, Opinionsundersökning | Frihetsportalen

Kommentarer är stängda.