190-miljonersbatteriet

I kriget mot koldioxiden tänker man i England bygga världens största batteri för att jämna ut de förnyelsebara energikällornas (sol och vind) belastningar på elnätet. Det ska kunna lagra 6Mw och kosta £19 miljoner. Jag är väl dum, men hur ska ett centralt placerat batteri på ett bra sätt kunna jämna belastningar som uppstår på en mängd platser ute i nätet. Det borde vara mer praktiskt om man installerar batterikapacitet vid varje enskilt verk, ungefär som en UPS, dimensionerad så att verket kan leverera basenergi. Med erfarenhet över tid borde man kunna justera in varje verk väl så att det ger en jämn effekt från direktproducerad och lagrad energi tillsammans ut på nätet. Men det skulle förmodligen fördubbla priset för varje verk och de är ju redan olönsamma och starkt subventionerade för att alls komma på plats.

Dessutom ska varje hem få besök av energifogden. Dessa ska gå från hus till hus och pressa husägarna att skriva på skuldebrev till staten i något som kallas Green Deal. De pengar man får in ska ge rabatt när man tilläggsisolerar eller energieffektiviserar sitt hem. Något man kommer att tvingas till av staten. Fogden ska samarbeta med lokala entreprenörer som väntas vara intresserade av de nya arbetstillfällena. Jag tycker det luktar korruption lång väg, innan det ens har börjat.

Hela Green Deal är beräknat till £200 miljoner. Målsättningen med isoleringsprojektet är att teckna £20 miljoner eller 200 miljoner kronor. Det borde täcka kostnaderna för jättebatteriet. Men det är säkert bara en lycklig slump att dessa projekt sammanfaller.

Rule Britannia, my *ss! Dessa människor blir aldrig mer fria. I Sverige hade vi under svartkrutstiden salpeterskatt. Den togs in genom den tidens urinseparering. Varje gård hade ett antal urintunnor som skulle fyllas. Både gårdsfolk och husdjur fick hjälpas åt. Det var ett visst sjå att vara beredd pisskopan nära koa lyfte på svansen. Salpeterfogden samlade sedan in tunnorna till ett närbeläget salpetersjuderi där vätskan genom kokning reducerades till den beståndsdel som krigsmakten behövde för sin krutproduktion. Salpeterproduktionen var en verksamhet känd för en viss odör.

I Tyskland gick man under 1930-talet från hus till hus och frågade, inte om där fanns några snälla barn (som jutomten förmodas fråga), utan om det fanns några judar i huset? Vad skulle Churchill ha sagt om dagens britiska nazism?

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

12 svar på 190-miljonersbatteriet

 1. Thomas skriver:

  Tänk dig om vi aldrig hade infört växelström utan istället haft likström…
  Då hade varje människa tvingats ha sin egen energikälla.
  En snurra på taket eller nåt annat….
  Vilken individuell frihet!!
  Man säljer gärna sin frihet för litet bekvämlighet….

  Var finns den största friheten?
  I djungeln.
  Var finns den största tryggheten?
  I fängelset.

  • mats skriver:

   Nu ska du inte vara dum med Nikola Tesla, han gjorde mycket gott.
   Somliga av oss tar gärna ett visst omak för friheten.
   Jag vet att somliga sätter trygghet och frihet på motstående sidor av samma mynt. Inte jag. För mig är frihet det som skänker trygghet.

 2. Gunnar Littmarck skriver:

  Tackar för informationen om hur insamlingen av råvaran till svartkrut bedrevs.

  När det gäller batteriet är det symptomatiskt att journalister som skriver om olika energilösningar med den gemensamma nämnaren att de kräver större resurser än de skapar, sällan inser skillnaden på energi och effekt.

  Tyvärr förstärks mins fördomar av att detta är skrivet av en kvinna, jag känner många intelligenta kvinnor som aldrig skulle bete sig så korkat.

  Läs kommentarerna så inses att inte bara jag reagerar.

  Kanske dessa PK-journalister på flit anger effekt då de skriver en artikel om energi?

  I så fall med taktiken att normalt begåvade läsare ska hamna i affekt och därmed oskadlig göra oss själva?

  1 kg normalt bildrivmedel innehåller knappt 30 till 40 MJ och i barnskolan lärs det fortfarande ut att en J är en Ws samt att det går 3600S på en timme vilket är den vanliga tidsenheten för effekt ggr tid.

  6MWs är som en snaps i Frödings tidsepok.

  Åldrandet av batteriet och förlusten i verkningsgrad gör detta helt vansinnigt.

  Lagring av överskottsel som är vad det handlar om då de resursutamande energisystem dagens ledare påtvingar sina medborgare med det otroliga argumentet att ”vi” ska skapa ett mer resurseffektivt sammhälle, kan bäst sparas i pumpkraftverk.

  Tryckluft i saltgruvor som driver vatten genom en turbin som antingen upptar elkraft eller avger, är en metod som Tyskland använder.

  Minst vansinnigt är kanske att producera vätgas vilket då ökar elproduktionskostnaden med faktor fyra (i sin mest optimistiska kalkyl)?

  Vätgas kan matas in rakt av i regioner med naturgasnät.

  Mer spännande är att tillverka syntetiska drivmedel och numer byggs småskaliga syntetbränslefabriker på ett antal olika forskningsanläggningar.

  Solugnar som spjälkar vatten i syre och vätgas.
  El som genom elektrolys spjälkar vatten.
  Termisk energi vid lägre temperatur (solugnar når så hög temperatur även småskaligt så verkningsgraden går mot 80%) som spjälkar vatten med svavel och jod som katalysatorer, då det drivs av förbränning så avskiljs CO2 för att förenas med vätgas och bilda basen för syntetiska drivmedel, kanske i första hand Metanol?
  Förgasning av kolväten har med nått långt liksom biologisk nedbrytning.

  Dessa tekniker ovan hjälper inte mänskligheten globalt, men kommer tvinga bort det vansinniga att beskatta energi högre än andra varor.

  Just att beskatta energi högre än andra varor, leder givetvis till ett resursineffektivare samhälle, men det görs för att det går och skatt är det samma som att flytta beslutsmakt över resurser från näringsliv och medborgare, till politiker och deras förlängda armar i form av NGO, lagar, regelverk och dess tillämpning.

  Visst är det kul att dagens politiker förstör för sina efterkommande?

  När väl många byggt egna energiöar så spelar det ingen roll hur låga energiskatterna blir.

  • mats skriver:

   Ett mycket bra påpekande om batteriers energiinnehåll, Gunnar!
   Jag känner till de olika sätten att omvandla energi, så att man kan lagra den eller nyttja den i en annan applikation, som teori. Men jag är inte uppdaterad om hur dessa metoder ligger till praktiskt och kommersiellt. Kanske du kan informera oss om detta?

   • Gunnar Littmarck skriver:

    Oj det kräver en hel del…

    Kanske jag hinner i helgen?

    Kortfattat så anser jag att potentialen för egen produktion av syntetiska drivmedel redan är en bra bit under pumppriset för de med brännbart avfall och att flera modeller kommer nå marknaden inom fem år som även använder termisk energi från solen och elektrisk från småskalig vindkraft.

    När det gäller vindkraft så ger de bästa småskaliga projekten som jag skrev ovan 4 ggr kostnaden för vindkraftselen plus kapitalkostnad som faktiskt sjunker i tekniksteg, med billigare elektrolys.

    Kostar vindkraft 80 öre/kWh så kan det omvandlas till kemisk energi till priset runt 35:-/l

    Solceller och vindkraft har inte så stor chans om inte den gröna rörelsen når makten och höjer bensinpriset mot 25:-/l.

    Men många kommer bygga egna anläggningar med även solceller och småskalig (troligen vertikalaxlad) vindkraft bara för att slippa bidra till dagens destruktiva politik.

    Forskare på Risö byggde en småskalig biodieselfabrik för bönder som slår sig samman, 3,4kg torr halm ger i den en liter syntetisk diesel (troligen den enklare molekyl som bara har 28MJ/kg).

    Många av de stora nationella laboratorierna i USA sysslar med detta där jag anser att kolväten i form av avfall => kolväten i form av högvärdiga drivmedel har störst ekonomisk potential i småskaliga anläggningar.

    Motordrivna solugnar arbetar med några av de största med då det ger en verkningsgrad solceller bara kan drömma om och producerar efter väder, men lagrar energi i flytande form efter behov.

    För större skala så förbereds amerikanska hangarfartyg för att deras reaktorer även ska producera syntetiska drivmedel till hela sitt behov.

    Energin ur en laddning kärnbränsle ska omvandlas till hangarfartygens totala energibehov under 15 år varpå reaktorerna omladdas i samband med den regelbundna uppgraderingen av fartyget.

    I det fallet används en häftig metod där väte kommer från havsvatten och kol från atmosfärens 0,04% CO2 där kol är 8/32 d.v.s blott 100ppm eller 0,01%.

    När man förbränner under tryck upp till 80ATÖ och injicerar ren syrgas från spjälkningen av vatten så ges enorma fördelar.

    Du matar in brännbart avfall och vatten, får ut värme och syntetiskt drivmedel.

    Rökgaserna innehåller nästan bara CO2 som förenas med väte varvid metanol bildas och värme, vilket med fördel bör förvärma det vatten som matas in.

    Genom att trycka in rent syre i stället för atmosfärens 78% kväve så görs många vinster och syre blir ju en biprodukt då vatten spjälkas, vid senare användning av det syntetiska drivmedlet tas syre från atmosfären så stökiometrin går i hop.

    Dessa anläggningar kan byggas relativt små.

    Samtidigt konkurrerar två metoder, den ena är förgasning av det brännbara avfallet i syrefri miljö, det andra en ny metod att biologiskt bryta ner cellulosa på kort tid, till skillnad mot den långsamma nedbrytning som tidigare använts.

    Kanske hinner jag skriva detaljerat om de tekniker som ligger bäst till i helgen.

    För bönder och skogsägare i regioner med destruktiva resursineffektiva energiskatter är teknikerna att omvandla brännbart avfall de som borde vara intressanta.

    Men betänk Mats att vilken bondsmed som helst kan bygga ett gengasaggregat och tillverka syntetgas för drift av ett kraftvärmeverk.

    Dock är den verkningsgraden inte i närheten av moderna metoder att förgasa kolväten.

 3. Gunnar Littmarck skriver:

  Korrigering, kol har sin vanligaste isotop som C12 och syre som O16 därför är det 12/32 = 0,375 => 150ppm kol i dagens atmosfär i snitt.

  Jag vet inte var jag fick 8 från, troligen för att jag som vanligt lyssnar på radiodebatter och tänkte på att syre har nummer 8, eller så var jag bara mer än vanligt förvirrad ;o)

  Inte bara energiteknik gör att de kommande årtiondet kommer bli det mest omdanande i mänsklighetens historia, utan framför allt implementering av artificiell intelligens.

  Tekniken att behandla mycket stora datamängder demonstrerades av IBM med en utvecklad version av Watson.

  Drygt 2 miljoner cancerjournaler läste programmet in snabbt och slog därefter de bästa cancerläkarna på diagnos och viktigast föreslå den effektivaste terapin.

  Före 2020 kommer AI klara 200 på alla IQ-tester och då återstår så gott som inga yrkesuppgifter för människor.

  Jag gillar det och ser en parallell till Antikens Aten där slavar gjorde det tekniken kommer göra, fria män sysslande med filosofi, politiker måste vara i slutskedet av sitt liv för att ha tillräcklig erfarenhet och klokhet, dessutom mindre mutbar och förmodligen med större omsorg om kommande släkten.

  Då var det 50 år, i dag borde inte politiker få vara yngre än 65.

  Då behövs heller ingen lön då alla politiker blir pensionärer.

  Utmaningen med nästa steg då tjänstesamhället övergår i det helt automatiserade samhället blir hur köpkraft ska fördelas, visserligen går de flesta varors priser mot noll, men inte omedelbart och inte alla.

  Exempelvis mark är en vara som inte går att producera, därför ser jag att beskattning av mark kommer bli mycket hög, så hög att avkastningen sällan kan betala skatten så att traditionella markägare kommer tvingas minska sina innehav och kapitalister kommer överta, se bara jordbruk i Storbritannien, Nya Zeeland och en hel del till regioner.

  Politikerna hänger som vanligt inte med, utan jiddrar om att vi måste ha fler arbetstagare om än de är 50 åriga analfabeter med oanpassbar kultur.

  Efter ett års utbildning av somaliska kvinnor i 50 års åldern uttalade en kursledare att det kändes svårt då många efter ett år inte lärt sig tolka enkla symboler som övergångsställen.

  Kursen övergick till att försöka lära damerna cykla, utan framgång.

  Detta är förnedrande för i första hand de somaliska kvinnorna som till sist lär sig att de saknar alla former av mänskligt värde, vilket de knappast gjorde i Somalia.

  Det är som om drängar från 1850-talets Sverige fick flyga in i dagens Sverige, betänk att IQ ökat med i snitt 4poäng/årtionde och den tidens obildade hårt arbetande människor inte skulle ha en chans att hävda sig i dagens informationssamhälle.

  Jag hade ett tiotal TV-apparater, i vart rum under 1990-talet alla barn en i sina rum, flera paraboler satellitmottagare och dekodrar från både Viasat och Canal plus, till det alltid minst en video som rullade i det privata kabelTV-nät jag byggt, på det Internet och datorer.

  2009 gav jag bort min platt TV ty då ökade mitt tidskrav för informationsinhämtning så TV blev uteslutet.

  Vill jag koppla av så ser jag en film som jag noggrant valt ut, aldrig det hjärndödande sappandet.

  En dräng tagen från 1850 till 2013 skulle fastna framför TV och efter tio år kanske tagit in enstaka påståenden från reklam och PK-journalistik.

  Men redan romarna visste att det var enklast att leda ett passiviserat folk, de hade dock Aten och dess utveckling av vetenskap som förebild.

  Ännu en skillnad som jag är säker på kommer:

  Tidigare har det givit ledarna makt om dess befolkning ökar relativt snabbt och jämt, men det var då enkla arbetsuppgifter bidrog till ökade resurser.

  För 100 år sedan skapade kanske 80% av befolkningen större resurser än de själva använde, trots det var det samlade värdet en bråkdel av dagens.

  Numer skapar 5% större resurser än de skapar och att det inte syns, beror på att politiker använt produktivitetsutvecklingen till att sysselsätta allt fler inom byråkrati och allt fler allt märkligare NGO.

  Byråkrati är det första stora område som kommer tas över av AI.

  Datorer och ordbehandlingsprogram skulle ta bort sekreterare, men det gick inte så bra, däremot blev stenografer och tryckare av med jobbet.

  Att behandla ansökningar efter regelverk och tidigare prejudikat är super enkelt för AI.

  Jag skulle kunna skriva ett program som är bättre än landets bästa advokat, åklagare eller domare.

  Gå vidare ner till kommuners behandling av bygglov, snack om enkelt att ersätta med ett transparent, omutbart, effektivt och billigt program.

  Gillar inte medborgarna besluten av beslutsprogrammen är det bara att rösta fram bättre lagar och regelverk.

  Denna utveckling kommer äta upp dagens skattebetalda nomenklatura.

  Det trevliga är att de inte kan hindra teknikutvecklingen och de ekonomiska krav som kommer på var ekonomisk nedgång efter en uppgång som som vanligt lett till ökade beslutsområden.

  Jag kan inte låta bli att vara en aning skadeglad.

  • mats skriver:

   Mycket intressant det du skriver Gunnar! Beklagar att jag inte hunnit läsa och kommentera tidigare. Jag var inte medveten om att man kommit så långt i utvecklingen av vissa av dessa metoder att dela isär och slå ihop molekyler till användbart bränsle. Det verkar på det du skriver som om det fungerar på experimentstadiet redan.

   Det du skriver om lagar och tillämpning låter ingenjörsmässigt. Nu skrivs ju ofta lagar avsiktligt så att det finns tolkningsmån för det oförutsedda. Även så tolkas lagar mot varandra. Menar du att AI skulle klara att göra sådana överväganden? Eller menar du att våra politiker ska ändra lagarna varje gång datorn tolkar lagen med ett oönskat utfall?

   Redan som ung hävdade jag att man skulle ha minst ett års kvalificerad arbetslivserfarenhet för att bli kommunalpolitiker och minst fem år för att bli riksdagspolitiker. Detta inte minst efter att ha sett Nisse Sundströms bror Anders gå direkt från skolbänken till kommunhuset. Jag brukade kalla honom Sveriges farligaste man, för han hade inget hum om verkligheten. Nu har han ersatts av Gösta Fridolin som boy-wonder.

   • Gunnar Littmarck skriver:

    Givetvis påstår jag att AI gör tolkningen av det oförutsedda transparent, snabbt och resurseffektivt.

    Hur lätt som helst att behålla en högsta instans att klaga till.

    Du kan mata in vilka ”moraliska” värderingar du vill, men i rättssystemet leder det som i all byråkrati till allt större rättsosäkerhet.

    Om du vill och har tid kan du läsa vad Brian Wang skriver om svensk ”Waste-to-energy”.

    Svensk energipolitik ter sig allt mer absurd i omvärlden och jag kommenterade med länk till din artikel i NewsMill om Socket Puppets.

    http://nextbigfuture.com/2013/08/sweden-does-not-have-enough-garbage-and.html

    Brian Wang är en som vet att våra resurser/capita ökar globalt i accelererande takt, men han är aningen för CO2-hotet, troligen av samma anledning som exempelvis Rod Adams http://atomicinsights.com/

    Jag anser att modern kärnkraft måste kunna konkurrera på lika villkor som alla andra energisystem för att kunna bidra till än snabbare global resurstillväxt.

    Detta är såklart en mardröm för den gröna rörelsen som måste återgå till gamla tiders hotbilder med troll och häxor…

    Många nukeheads hoppas på CO2-hotet, men de har enligt mig låg moral.

    Gör som mina vänner Kirk Sorensen och David LeBlanc, inse att CO2-hotet inte är verkligt, men prata inte om det, eller som jag, skriv om både att CO2 hotet saknar vetenskapligt stöd och att kärnkraft GenIV är mänsklighetens mest potenta energisystem vi nu vet fungerar.

    Yes We Can! (även en blind höna finner ibland ett korn…)

    • mats skriver:

     Tack för den reklamen! Tufft av dig att skriva på svenska.
     Min mest lästa artikel på Newsmill är http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/06/vittnesm-let-som-hotar-tesen-om-global-uppv-rmning som just nu legat ett år på sidan och nått 91:a plats som mest lästa under året. Jag tror inte den varit högre, NM är snåla med statistik. Ca 8900 personer har läst den. Svenska sock puppets http://www.newsmill.se/artikel/2012/06/28/svenska-sock-puppets är en av mina minst lästa, märkligt nog. För de som läst den brukar reagera med bestörtning över tingens ordning.

     • Gunnar Littmarck skriver:

      Då du min vän liksom jag är intresserad av framtiden, med kunskap om vår historia, så passar jag på att ge dig en insyn i hur jag funderar ang AI och rättstillämpning.

      Alla svenska rättsprocesser matas in i ett Wtasonliknade program inkl överklagande och bevekelsegrunder för att ändra eller fastslå lägre instans dom.

      Därefter är ”Watson” klokare än alla individer och grupper inom juridisk tillämpning.

      Det är en parallell till Watson som cancerläkare, men märk att IBM bara matade in drygt 2 miljoner journaler, de ville inte konkurrera ut sina presumtiva kunder.

      Google har en teknik som gör att extremt stora textmängder kan läsas in automatiskt, analyseras, katalogiseras och bilda basen för all mänsklig kunskap.

      Googles translate är en gratisgrej som är byggd med medvetna fel för att inte företagets konkurrenter eller makthavare ska känna sig hotade.

      I forskningsvärlden finns sedan en tid språkprogram som fungerar som människans språkinlärning, bara med skillnaden, absolut minne och ständig erfarenhets överföring i realtid.

      Efter månader kan de bästa från starten språktoma programmen slå en språkprofessor.

      Jag med extrem dyslexi och med min bästa släktingsvän som språkprofessor (Alvar Ellegård) inser hur AI kommer slå mänsklig förmåga även inom områden som kräver intuition, erfarenhet och klokhet.

      Men AI kommer aldrig få egen vilja, men jag undrar om vi ”fria” människor har fri vilja?

      Är inte alla våra beslut ett resultat av omgivningen?

      • mats skriver:

       Nu blev det filosofiskt. Att AI snabbare och mer exakt kan komma fram till ett korrekt resultat än människan i ett standardfall hyser jag inget tvivel om. Men hur mycket kräver det en statisk värld?
       En människa kan finna nya infallsvinklar och nya argument (som inte finns i databasen, men likväl kan deduceras som rimliga ur lagen) och som med relevans påverkar rättsutfallet. Kan AI det utan att det är rent slumpmässigt?

       Frihet är i många stycken en fråga om integritet. Vi har olika behov av integritet för vårt privatliv, våra åsikter, våra kroppar, vårt hem osv. Frihet är i det avseendet möjligheten att själv kunna sätta gränsen för sin integritet. Vad kan AI tillföra (simulera) på den punkten?

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Frihetsportalen är häftig, det är ren njutning att läsa Gunnar och Mats. Det finns trots allt hopp!

Kommentarer är stängda.