Blir din baklastare olaglig?

Idag finns ingen registrering av entreprenadmaskiner, exempelvis hjullastare, grävmaskiner, gaffeltruckar och skotare. Många begagnade och äldre sådana maskiner finner sin väg till jordbrukare och andra personer som behöver sådana maskiner då och då. Där får de ett lugnare liv och gör nytta i många år innan de slutligen blir skrot.

Men det kan bli slut med det. Den italienska EU-parlamentarikern Elisabetta Gardini har ställt en fråga till Europakommissionen om den har för avsikt att införa registrering av anläggningsmaskiner inom EU. Detta bland annat för att säkerställa att alla maskiner som säljs i Europa är CE-märkta. I ett svar föreslår kommissionen att medlemsländerna kan införa frivillig registrering.

Elisabetta Gardini skriver i sin fråga att cirka 250 000 nya anläggningsmaskiner köptes i Europa 2012, och konstaterar att det praktiskt taget inte finns någon information om dessa maskiner efter att de blivit sålda. Exempel på frågetecken är var och hur används maskinerna och i hur många år? I vilken kondition befinner sig maskinerna och uppfyller de EU-standard?

Elisabetta Gardini frågar kommissionen om den är medveten om att det inte finns något verktyg för att identifiera anläggningsmaskiner i Europa i dag. Hon frågar även om kommissionen planerar att införa register för anläggningsmaskiner i de enskilda medlemsländerna, och att dessa styrs av EU-regler. Till sist frågar hon om det finns planer på ett gemensamt register för hela EU för anläggningsmaskiner.

Kommissionen har inte lämnat något direkt svar på frågorna, men i ett svar säger Europakommissionens vicepresident Antonio Tajani att det finns två möjligheter för registrering av anläggningsmaskiner. Det ena är frivilliga register för att förebygga stölder av maskiner. Det andra är att maskinägare ska arkivera resultaten från besiktningar av maskiner, och att vid behov göra dessa resultat tillgängliga för berörda myndigheter. Tajani hänvisar således till redan befintliga register och dokumentation som används av maskinägaren och kontrollmyndigheter.

Det kan vara på sin plats att korrigera Gardini. Nya maskiner säljs idag nästan alltid med spårningsutrustning, för att kunna larma om de stjäls. Denna funktion är ofta integrerad med service- och prestandavöervakning som går till serviceverkstaden som håller koll på maskinens kondition. Men denna information är inte tillgänglig för myndigheterna. Det verkar vara där skon klämmer för parlamentarikern!

I såväl arbetsmiljölagstiftning som kollektivaval framgår att maskiner som körs av anställda skall vara besiktigade och uppfylla de krav som gällde när maskinen var ny. I vissa fall får maskiner med viss konstruktion inte längre brukas av anställd personal. Men för den självverksamme gäller inte dessa regler. Där gäller sunt förnuft och egen kunskap – kännedom om maskinen, dess kondition och begränsningar.

Jag ser ingen anledning för EU att registrera och reglera mer kring entreprenadmaskinerna. Men när hörde du senast en svensk handelsminister eller jordbruksminister avfärda krav på mer kontroll? Kontroll som bara ökar byråkratin och kostnaderna.

 

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen, Trafik and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Blir din baklastare olaglig?

 1. Sten-Arne Persson says:

  Vi närmar oss en gräns där det enda som växer är överhetens kontrollbehov. När statkontrollanter kontrollerar allt utom sig själva som just nu sker i djurskyddet upphör den seriösa produktionen helt och vi kommer att leva i ett angiverisamhälle som inte gynnar någon. Där tar djungelns lag vid.

  • Samuel af Ugglas says:

   Parasiterna kommer ju långsamt att dö när blodflödet avstannar. Synd bara på alla förhoppningsfulla ungdomars goda intentioner som går till spillo.

 2. mats says:

  En läsare ringde upp mig och påminde om att vissa entreprenadmaskiner redan är registrerade, nämligen sådana med en konstruktiv hastighet över 30 km/h och även sådana inrättade för att bära last annan än de redskap maskinen använder.
  I mina ögon är det total myndighetskontroll Gardini efterlyser. Total kontroll kan när som helst och utan förvarning ersättas av totalitär kontroll. Det är då man känner att skägget lierat sig med brevlådan!

Comments are closed.