Grundskolekunskaperna som glömts och gömts

Jag minns mycket väl varför jag blev ”klimatskeptiker”. Det är så länge sedan att jag glömt när det var, men jag vet med bestämdhet att det var första gången jag hörde någon påstå att en klimatförbättring (uppvärmning) innebär ett hot om en katastrof.

Alla som gått ut grundskolan (eller folkskolan) de senaste 100 åren har av sin lärare i biologi fått veta att Jordens viktigaste process heter fotosyntesen och har följande formel: 6 H2O + 6 CO2 + solljus→ C6H12O6 + 6 O2. Där C6H12O6 är socker, den grundläggande byggstenen i alla kolhydrater. Vilket betyder allt från vetemjöl till byggnadsvirke. Av vatten och koldioxid gör de gröna växterna allt det som övrigt liv på planeten behöver. De tar koldioxiden direkt ur atmosfären.

Under de gröna växternas tid på jorden har halten koldioxid varit betydligt högre än nu. Jag har sett en uppgift om att vid en nivå under 0,02% i atmosfären svälter de gröna växterna ihjäl. Nivån lär ha varit nere på 0,028%, alltså ganska nära den kritiska nivån. Nu när den stigit till 0,04% skriker klimatalarmister om den nära förestående apokalypsen om den stiger mer. Deras okunnighet om såväl historia som biologi är skrämmande.

Alla som gått i skolan har också fått veta att atmosfären består av gaserna kväve, N2 (78%) och syre O2, (21%) samt ädelgasen argon, Ar2 (0,98%). Detta är det vi i dagligt tal kallar luft. Alla andra gaser räknas som spårgaser, det finns ett tjugotal sådana. Dessutom finns där vattenånga i varierande mängd, men den räknas inte som en egentlig atmosfärsgas.

De som hängt med lite bättre i grundskolan eller rent av tagit studentexamen har lärt sig om det periodiska systemet med de numrerade grundämnena. De flesta har också hört talas om organisk kemi, som hänger intimt ihop med livsprocessernas försörjning. I detta sammanhang brukar man lära sig om kolväten, olja och naturgas är exempel på kolväten. De flesta av oss minns en ramsa om de fyra enklaste alkanerna; metan (CH4), etan, propan och butan. Dessa är i rumstemperatur gaser som man kan elda med. Det gör vi också i kommersiell skala. Alkanernas alkoholer heter följaktligen; metanol (CH3OH), etanol, propanol och butanol. Dessa är flytande vid rumstemperatur och kan också användas som bränsle, vilket vi gör. Etanol kan även drickas i mindre mängder. Kol är som synes inblandat i allt liv. Fotosyntesen och andra processers ihopmontering av kol och väte går så att säga baklänges vid förbränning (oxidation). Denna spjälkning ger koldioxid och vatten. Det spelar ingen roll om vi eldar olja eller ved, eller via förgasning eller andra processer gör om biomassa till alternativa bränslen. Det blir ändå alltid koldioxid och vatten när vi tillvaratar energin ur dem. Samma ämnen som växternas fotosyntes använder när de gör socker. Dessa ämnen är naturliga och inte det minsta farliga i naturen. Ökar halten av något finns det naturliga processer som tar hand om detta.

Allt detta tillhör en baskunskap i naturvetenskap som alla röstberättigade människor i en demokrati borde ha en skyldighet att komma ihåg. Men få tycks göra det. Ytterst få politiker gör det. Till och med  lärare i naturvetenskap tycks i hög utsträckning de senaste 20 åren ha glömt detta till förmån för klimathotspropagandans vansinnigheter. Det finns till och med forskare på naturvetenskapliga institutioner som inte vågar försvara dessa basfakta inför hotet om att mista sina anslag och sin anställning om de går emot IPCC:s påbjudna konsensus.

Den som läst naturvetenskap på gymnasiet eller högskolenivå har dessutom lärt sig om entropi. Det är kunskapen om att energins kvalitet (användbarhet) allt sedan Big Bang för 14 miljarder år sedan, bara minskar och minskar, så ock på jorden. Det finns alltså ingen anledning att frukta ett ökat energiinnehåll (värme) i vår atmosfär. Det är kylan vi ska oroa oss för, ända tills den dag solen blir en röd jätte och slukar vår planet i lågor.

Livet på vår planet kommer ända till den sista dagen att kräva koldioxid. Vi bevarar livet här genom att åter släppa ut en del av det som blivit instängt och undantträngt från det naturliga kretsloppet. Livet på jorden brukar med rätta kallas för kolbaserat. Att försöka ta bort kolet ur den ekvationen är detsamma som att försöka utrota livet.

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

8 svar på Grundskolekunskaperna som glömts och gömts

 1. Errbe skriver:

  Jättebra grundläggande dokument för klimatdebatten.

  Tack för det !

 2. robert skriver:

  Under de gröna växternas tid på jorden har halten koldioxid varit betydligt högre än nu.

  Alldeles riktigt fast det var på den gamla goda tiden när dinosaurierna härskade.

  /r

 3. Thomas 2 skriver:

  ”Nivån lär ha varit nere på 0,028%, alltså ganska nära den kritiska nivån.”

  Förindustriellt låg den på 280 ppm, under senaste istidsmaximat på 180 ppm. Om alla växter dör under 200 ppm är vi alltså alla döda även om vi är för dumma för att inse det.

  Sen kommer du med lite blandade basfakta i naturvetenskap som visserligen är nyttiga att kunna, men som inte på något sätt talar emot att AGW är ett problem.

  Ditt påstående ”Ökar halten av något finns det naturliga processer som tar hand om detta.” är mer av en religiös utsaga än en naturvetenskaplig sanning, det låter lite som du tänker dig Gaia som en välvillig gudinna som tar hand om all PCB,DDT, kvicksilver CO2 etc vi släpper ut så det aldrig kan bli några problem. På tillräckligt lång sikt kommer all den CO2 vi släpper ut åter lagras i bergarter, men då talar vi om typ 100 000 år. det hjälper inte oss nu.

  Den som lärt sig något om entropi vet att visserligen ökar denna totalt i ett slutet system, men jorden är inte ett slutet system. Vi tillförs ständigt energi med låg entropi från solen och skickar ut värmestrålning med mycket högre entropi mot rymden. Genom denna process kan vi ha liv utan att entropin på jorden ökar.

  ”Det finns alltså ingen anledning att frukta ett ökat energiinnehåll (värme) i vår atmosfär. Det är kylan vi ska oroa oss för, ända tills den dag solen blir en röd jätte och slukar vår planet i lågor.”

  Åter vad som närmast är att klassa som ett pseudoreligiöst påstående. Hoppa in i en eld om du inte tror ökat energiinnehåll kan vara något att oroa sig för.

  • mats skriver:

   Nu blandar du friskt av äpplen och citroner. Jag har här endast talat om kolföreningar av de närbesläktade typerna kolhydrater och kolväten. Så kommer du och beskyller mig för vilseledande information om PCB och DDT, mm. Illa Thomas!
   Bra att du korrigerade uppgiften om 200 ppm. Jag har letat uppgifter om forskning där man i laboratoriemiljö stryper CO2 till plantor för att se vid vilken nivå de dör, men inte funnit något. Om vi haft 180 ppm och klarat livet så ligger tydligen gränsen lägre. Det utesluter dock inte på något sätt att så låga halter innebär svältnivåer.
   Att kylan är den stora dråparen finns det statistik på.

   Den religiösa debatten får du ansvara för själv.

 4. kallepelle skriver:

  Är månne Thomas2 den notoriske alarmisten Palm?

 5. Staffan D skriver:

  Uppsala Universitet har temperatursiffror från 1722. En siffra per dag.
  Stockholms Universitet har från 1756, står det på skyltar kring ’Observatoriet’.
  ’Engelsmännen’ (UK) – Armagh Obervatory, Nordirland – har från 1796:
  http://climate.arm.ac.uk/calibrated.html

  Men där ska ni inte bry er om att söka. Det har inte blivit varmare sedan 1700-talet. Snarare tvärtom (i Uppsala, i alla fall).
  Nej, klimatförändringen slog till med full styrka efter 1989/91. Ni vet, åren då det kultureliten trodde på visade sig vara helt fel.

 6. Staffan D skriver:

  Japanska äpplen har subtilt ändrat smak och konsistens de senaste 40 åren. Fast ändringen är så liten att folk nog inte märker den, säger forskarna.
  Men i Scientific Reports (Nature !) slår de fast att klimatförändringen förmodligen låg bakom den tidigare blomningen och de varmare somrarna (+1,1ºC !)
  Forskarna fann att äpplena blivit mindre sura, och mindre fasta. Men som sagt, hoi polloi lär inte ha märkt detta.
  Daily Climate hänvisar till Los Angeles Times 17/8.

Kommentarer är stängda.