Koldioxidens klimatpåverkan är osäker

Imorgon presenteras ett betänkande från den IPCC-grupp som arbetat i Stockholm hela veckan. Dagens gästskribent, Sture Åström, har koll på vad som hittills läckt ut.

Läckor från arbetet med den kommande rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är sensationella. Texten till dess sammanfattning av forskningsläget skall slutjusteras och göras offentlig i Stockholm den 23 – 26 september. Engelska Mail on Sunday rapporterade den 15/9 om det senaste utkastet och skrev med rubrikstil:
Ledande klimatforskare erkänner att de fått helt fel på växthusgasernas verkan.

De har förutsagt ständigt ökande global temperatur och helt missat att ingen stigning skett de senaste 17 åren. De förutsade fler och värre orkaner. Dessa har varit ovanligt få de senaste åren. De förutsade att havet i Arktis skulle bli isfritt denna sommar, men isen är 60 procent större än i fjol. Isen runt Antarktis slog historiskt rekord i fjol och har varje dag i år varit ännu större än i fjol

I slutet av augusti skapades stor uppmärksamhet av en rapport från Reuters om en annan läcka. IPCC:s ledning hävdade fortfarande att människans utsläpp av koldioxid är den dominerande kraften för klimatets förändringar. De gjorde nu bedömningen att sannolikheten för detta kunde höjas från 90 procent, som angavs i 2007 års rapport, till 95 procent.

Helt motsatt bedömning gjorde den oberoende forskaren Judith Curry, professor vid Georgia Institute of Technology, Atlanta, och chef för dess klimatforskning. I en intervju med Mail förklarade hon enkelt: “The science is clearly not settled, and is in a state of flux”, ungefär: Vetenskapen är helt klart inte avgjord utan är istället flytande. Verkligheten visar att sannolikheten för att koldioxiden styr klimatet torde vara närmast obefintlig.

Därmed är IPCC:s trovärdighet försatt i gungning.

IPCC startade inte med den naturliga frågan: Vad påverkar klimatet? Istället gjorde de som i Jeopardy, startade med svaret: Det är koldioxiden. Forskningen har avsett att finna bevis för koldioxidens verkan, medan forskning om de naturliga krafterna försummats. IPCC började i fel ända. Därför kan de inte förklara vad som verkligen skett.

Bristerna i IPCC:s funktion och trovärdighet har föranlett Nederländernas KNMI, dess motsvarighet till SMHI, att i juli offentligt föreslå genomgripande ändringar. Båda är ”delägare” i IPCC och känner väl till dess interna arbete. KNMI noterar att misstag gjordes i förra rapporten år 2007 och att tiden därefter har varit ”turbulent”. Sedan föreslår de i hövliga ordalag ett antal åtgärder. Men varje förslag utgör kritik av det nuvarande. Här är de viktigaste förslagen i vår koncisa tolkning i kursiv stil, samt våra kommentarer därefter:

1.   IPCC måste studera de naturliga drivkrafterna för klimatet. Det vill säga börja i rätt ända.

2.   IPCC måste bli mer transparent. Dagens utfrysning av kritiker och negligering av olika forskningsområden måste upphöra. Nätet bör användas för full öppenhet.

3.   IPCC bör ledas av en ”Executive Director” med erfarenhet av vetenskap och management. En okunnig ordförande kan inte vara chef för kvalificerade forskare.

4.   Denne skall vara politiskt neutral. IPCC styrs idag av politiker, som ofta vantolkat forskarnas rapporter så grovt, att flera namnkunniga forskare avgått, exempelvis Richard Lindzén, MIT Boston, Christopher W Landsea, National Hurricane Center USA, och Hans von Storch, Helmholtz Center utanför Hamburg.

5.   IPCC:s roll och position inom FN måste diskuteras. Majoriteten i FN:s  generalförsamling är U-länder och ofta korrupta diktaturer. Åtskilliga av dessa har sett IPCC främst som ett verktyg, för att få större ekonomiska bidrag från industriländerna. Därför torde politisk neutralitet vara omöjlig. Förslagets yttersta konsekvens blir en regelrätt nedläggning av IPCC!

Vetenskapens framåtskridande förutsätter kritik och nya infallsvinklar. Sådant har IPCC metodiskt försökt kväva. Sverige bör i likhet med Nederländernas KNMI arbeta för att skapa ett nytt organ med fritt tankeutbyte, fritt från politisk påverkan, som sammanställer vetenskap om livsmiljöer och klimat samt ställer det i relation till jordens resurser.

Solen uppför sig nu lika extremt, som under det kalla 1600-talet. Tillsammans med de kalla polerna gör det sannolikheten för en kommande avkylning betydligt större än för en uppvärmning.

Sture Åström, civ.ing, fd företagare

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på Koldioxidens klimatpåverkan är osäker

 1. mats skriver:

  Det är bra att du redovisar osäkerheter kring koldioxidens klimatpåverkan. Vi är dock några som ifrågasätter begreppet växthusgaser som sådant. En atmosfär jämnar ut temperaturen mellan dag och natt. Det är också allt. Resten av ”växthuseffekten” verkar i huvudsak bero av vattenångas fördelning i atmosfären (moln) och kanske i viss mån albedot (men även det verkar osäkert).

  Variationerna i klimatet skulle istället kunna förklaras av två olika variabler i samverkan. Den ena är jordprocesser, vulkanism, förändringar i magnetfältet etc. Den andra är solinstrålning, solvind och intergalaktisk påverkan.

  En äkta vetenskaplig ansats skulle som en av flera hypoteser om vad som bestämmer klimatet ställa upp hypotesen att gaserna i atmosfären inte påverkar klimatet. Ett slags noll-hypotes. Denna ståndpunkt (viljan att ta med noll-hypotesen) är mer vetenskaplig än IPCCs och står naturligtvis ännu längre från deras än vad som vanligen rapporteras när invändningar redovisas.

  • Sture Åström skriver:

   Koldioxidens ”icke-verkan” på klimatet kan förklaras på två sätt:
   1. Utgå från att det finns en växthuseffekt till vilken CO2 bidrar. Det blir rätt lite, eftersom den gasen reagerar för så få våglängder i värmestrålningen. Siffran 3,6 % har använts av IPCC utan att de preciserat hur de kommit fram till den.
   Om man successivt ökar halten CO2 i luften, absorberar den första tiondelen promille storleksordningen 80 % av strålningen enligt en australiensare vid namn Archibald. Ingen har bevisat att han har fel. Det lämnar 20 % av strålningen att tas omhand av nästa tiondels promille, som tar 80 % därav. Sen, alltså vid 0,2 promille CO2, återstår 4 % av strålningsenergin. Vid dagens 0,4 promille kan man säga att all tillgänglig energi redan är ”återvunnen”, varför mer CO2 inte gör någon märkbar skillnad på den globala temperaturen.
   Resonemanget blir ännu mer definitivt, då man tar med det överlapp som finns mellan våglängdsbanden för CO2 och vattenånga. Det betyder att den senare ”stjäl” energi från CO2. Konsekvensen blir att den halt vid vilken CO2 inte gör någon skillnad blir något lägre.
   Eftersom IPCC insett at CO2 gör så lite har de fantiserat om att den lilla uppvärmning som CO2 gör, skulle förånga vatten, så att den mycket mer potenta växthusgasen vattenånga skulle ”förstärka” verkan av CO2. Satelliternas mätningar visar emellertid att mängden vattenånga i atmosfären snarast har minskat, så det argumentet har falllit.
   SÅLEDES: CO2 har redan gjort allt den kan, så att mera av den inte gör någon skillnad.
   2. Ställ frågan om det finns någon effekt av ”växthusgaser”. Seriösa forskare har jämfört markens temperaturer för våra grannar i solsystemet. De har atmosfärer både med och utan ”växthusgaser”. Då visar det sig att den ”övertemperatur” som varje planet har över vad en naken kropp skulle ha, tycks enbart bestämmas av det absoluta gastrycket vid markytan.
   SÅLEDES: Det finns inga ”växthusgaser” !

   • mats skriver:

    Det var två eleganta sätt att beskriva varför IPCCs krav på klimatåtgärder (med hänvisning till CO2) lämpligen lämnas utan avseende!

 2. Åke Sundström skriver:

  Utmärkt, men jag vill också rekommendera Björn Lomborgs eleganta sågning i dagens SvD. Han fokuserar med rätta på den makalösa dårskap som EU:s energi-och klimatpolitik representerar. Och det är denna politik som vår egen riksdag (inte bara regeringen) använder som rättesnöre. En blind leder en blind, kan man säga. Ingen sann förblindelse, utan en manipulation i ett mycket bestämt syfte: att bistå en näring i djup kris, kärnkraftsbolagen. Det ställer även sossarna upp på, för atomkraften var ju initalt deras baby. Att dölja de oerhörda förlusterna (i reala pengar) med hjälp koldioxidskatten passar även deras syften. Vem har glömt att IPCC:s första ordförande hette Bert Bolin? Socialdemokratisk torped i FN-skrapan, en ”forskare” som priorierade partiboken framför vetenskapen.

  Den senaste torpeden heter Klas Eklund, läroboksförfattaren. Han som påstått att man inte FÅR ífrågasätta klimatpanelens rapporter. Ständigt detta klerkernas förräderi…

  Men jag har ett par motfrågor till dig, Sture Åström. Har du, till skillnad från ledarfigurerna i Stockholmsinitiativet, insett att ett nej till klimatskojeriet med absolut logisk nödvändighet kräver ett nej också till dagens extrema straffskatt på koldioxid? Och förnekar du, som TCS-gänget, att denna skatt innebär en stark subventionering av kraftindustrin? För det tredje: tycker du att det är hedersamt att, som TCS, klaga över att bli förföljda av pressen och ofta få sina opus censurerade och samtidigt själva ägna sig åt att blockera inlägg som instämmer i grundsynen, men är kritiska mot nyssnämnda logiska kullerbyttor?

  • Sture Åström skriver:

   Jag har inte följt TCS så i detalj att jag kan uttala mig om vad de anser.

   Din direkta fråga om skatt på koldioxid har jag ett enkelt svar på. Blir det klart att koldioxiden inte har några skadliga verkningar, förstår jag inte hur någon politiker kan hålla fast vid den. Att det sedan kommer at ta lång tid, och nya politiker, innan ”politiken” erkänner att IPCC var en bluff, är en annan sak. Det blir ju mycket annat som också måste skrotas, vindkraftverk, t.ex. Och alla kommuners ”klimatansvariga”.

   Jag förstår inte hur skatt på koldioxid kan bli en subventionering av vår kraftindustri, som inte konkurrerar med kolkraft på den inhemska marknaden. Svensk skatt påverkar ju bara den.

   Jag har aldrig märkt någon censurering av kommentarerna på TCS. Du skall kanske ha förståelse för att hela sajten drivs av frivilliga på fritid, så att fullständig konsekvens kan vara svår att alltid nå.

 3. Åke Sundström skriver:

  1. Om CO2-skatten: Bra, då är du en ärligare person än dina kamrater på protestlistan häromdan (Walin och Mörner undantagna). Men varför denna reservation, ”blir det klart”? Du och jag alla andra s k skeptiker vet ju IPCC:s hotbilder är falska (men med dagens rapport blivit något mindre lögnaktiga, genom att backa på en rad punkter).

  2. Subventionen: Ett missförstånd från din sida. ALL elproduktion gynnas givetvis av koldioxidskatten, även vattenkraft, vindkraft och potentiell kolkraft, i konkurrens med fossila BRÄNSLEN, som drabbas av en totalt 2-3 ggr högre skattesats än elsektorn. Härtill kommer att andra subventioner, enbart riktade till reaktorägarna. Främst försäkringskostnaden, som fortfarande, trots centerns heliga löfte, i huvudsak betalas av staten och det indirekta stödet via ett alldeles för lågt avkastningskrav på Vattenfall.

  3. Censuren på TCS: Varför inte fråga redaktionen? Entydiga fakta kommer dom knappast att förneka, att inlägg i en pågående debatt på ett synnerligen anmärkningsvärt sätt blockerats, medan den ansvarige (Jonny Fagerström) initialt skyllt på ”tekniska problem”. En osannolik förlöpning, ovärdig en högprofilerade grupp av akademiker (undantag Jonny och en känd konstnär), som själva brännmärker censur och medlöperi till höger och vänster (med rätta). Jag utgår från att du inte försvarar detta agerande, men ställer för säkerhets skull frågan.

  • Åke Sundström skriver:

   Jag blir förstås förvånad över att du lämnat mina tre frågor obesvarade. Om du vill förneka att staten betalar huvuddelen av kärnkraftens försäkringspremie och att detta är liktydigt med en subvention, då tvingas jag ändra mig och ifrågasätta din uppriktighet. (Såvida du nu inte har laga förfall p g a resa eller liknande.) Inte heller professor Ingemar Nordin i Stockholmsinitiativet har förstått detta elementära faktum (eller kanske, som du?, inte VELAT förstå). Jag var ganska övertygad om att du skulle vara klokare än han och lika insiktsfull som Mats, men där tog jag tydligen miste.

   Att inte kunna ta avstånd från de uppropskamrater som ägnar sig åt censur äventyrar också din etiska trovärdighet. Visst kan man ursäkta sig med att det är upp till de ansvariga på The Climate Scam att kommentera saken. Men när så inte sker, stänker det på andra medlemmar och sympatisörer, som du. Och vad annat än dubbelmoral och hyckleri är det fråga om, när TCS ofta och i högt tonläge kritiserat klimathotets vänner för att ducka och censurera – och sen gör man själva precís likadant. Kolsuparteorin har sina poänger.

Kommentarer är stängda.