PK vill stänga Lundsberg

Onsdag 2 oktober kom så förvaltningsrättens dom i målet mellan Skolinspektionen och Lundsbergs skola. Domstolen lämnar följande entydiga dom: Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud.


I domen klargörs att domstolen anser två saker klarlagda. Dels att den fara för elevers hälsa och välbefinnande som Skolinspektionen anförde som skäl för sitt beslut, inte föreligger. Dels att domstolen anser att Skolinspektionen saknar befogenhet att utöva tillsyn på internaten efter skoltid.

I klartext betyder detta att domstolen anser att Skolinspektionen, myndigheten, har fel i såväl sakfrågan som i principfrågan. Det går inte att ge ett tydligare utslag än så.

Likväl förklarar inte PKP att denna klarhet föreligger. Man återger generaldirektörens obstinata påstående att domstolen har fel och myndigheten rätt i principfrågan. Likadant med skolministern. Hans önskan om att ändra lagen så att principfrågan kan bedömas annorlunda återges. Men ingen i PKP återger det faktum att myndigheten även förlorade i, eller man kanske ska säga förlorade redan på, sakfrågan. Redan där var domslutet givet. Men det vill man inte inse.

I domskälen står uttryckligen: Förvaltningsrätten anser att utredningen i målen inte ger belägg för att hot, våld eller andra allvarliga händelser inträffat under skolmåltider eller annars inom ramen för själva utbildningen. Beslutet om tillfälligt verksamhetsförbud grundar sig i stället, liksom tidigare ingripanden, i allt väsentligt på förhållandena i elevhemmen under kvälls- och nattetid samt annars utanför skoldagen. Skolinspektionen har inte ens påstått att själva utbildningen skulle ha sådana allvarliga brister att det finns skäl för tillfälligt verksamhetsförbud. Skolinspektionen har därmed inte haft laglig grund för sitt beslut om tillfälligt verksamhetsförbud och beslutet ska därför upphävas.

Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att domstolen anser att Skolinspektionen har överträtt sina befogenheter. GD Begler framhärdar dock i att skolinspektionen i och med att ny teknik finns tillgänglig för eleverna att kränka varandra dygnet runt så är det skolinspektionens ansvar att förfölja eleverna vart de går, för att säkerställa att de inte kränker någon. Är det ingen som ser storebrorsambitionerna hos denna kvinna?

Om det är något man kan kritisera domen för, så är det att den inte tillräckligt tydligt tar avstånd från myndighetens sätt att blanda in gamla händelser, av vilka de flesta med alla rimliga bedömningar måste vara preskriberade. Oavsett preskribering så har myndigheten själv tidigare skrivit av de fallen när man i våras godkände skolans åtgärder och arbete. Att lägga upp gammalt groll på bordet igen är inte värdigt en myndighet i en rättsstat.

Vidare kan noteras att åklagaren beslutat att inte åtala någon av pojkarna för misshandel. Åtal kommer att ske för olaga hot och ofredande. Detta till skillnad mot Sigtunaskolan, där en elev faktiskt dömdes för misshandel. Vad säger Sigtunas lilla ”presschef” Agnes Hellström om det?

Trots detta finns alla möjligheter att åstadkomma skolans stängning. Elever som super och bär sig illa åt, lärare som inte säger ifrån eller ens märker vad som pågår kan skjuta skolan i sank.

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar på PK vill stänga Lundsberg

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Domen talar i klartext om att fru Begler totalt missförstått sin uppgift och snarast bör omplaceras till en befattning som passar hennes lämplighet. Tjänstemän i Sverige förr i tiden skulle aldrig drömma om att framföra någon slags sossekommunistisk policy av den slags Begler gjort!

Kommentarer är stängda.