EU politiserar energi

Ingen nyhet i sig, men jag tänkte redovisa lite om turerna. EU fattade beslut om ett Bränslekvalitetsdirektiv 1998. Då var det fortfarande mest en teknisk samordning mellan medlemsländerna. År 2007 reviderade man direktivet och då kom klimatfrågan i fokus, bland annat beslutade man om en obligatorisk översyn och rapportering om livscykelanalys (LCA) av utsläppen av växthusgaser från bränslen till 2009. Alla bränsleproducenter ålades att reducera sina utsläpp av växthusgaser med en procent årligen mellan 2011 och 2020.

I oktober 2011 fick man stora klimatskälvan av Kanadas planer på att utvidga sin utvinning av olja ur sina stora deåper av tjärsand. Den 4 oktober 2011 beslutade EU-Kommissionen att tillskriva olja från tjärsand värdet 107g CO2-ekvivalenter/MJ vid utvinning. Detta i jämförelse med råoljans 87, 5 CO2eq/MJ. Därmed skulle det blir dyrare/svårare/omöjligt för Kanada att exportera sådan olja till Europa. Skatten här skulle bli för dyr. Värdet för skiffergas, som nu frälser amerikansk industri och ekonomi sattes till 131,3 CO2eq/MJ och utvinning av flytande gas från stenkol till 172 CO2eq/MJ.

Beslutet firades som en stor seger kommissionär Connie Hedegaard. Kanada beräknas ha 12% av världens oljereserver och planerar att öka sin export till framför allt USA. Man sa upp det Kyotoprotokoll man tidigare skrivit under redan 2006. Kommissinonens beslut har inverkat negativt på förhandlingarna om frihandelsavtal mellan Europa och USA.

Ett nytt Fuel Quality Directive (FQD) håller på att tas fram i Kommissionen. Där går man nu särskilt hårt åt tjärsandsoljan och bedömmer den som smutsig, för att den kräver lite extra energiåtgång vid utvinningen. Kanadensarna slår tillbaks och menar att EU är skenheligt eftersom man köper olja från Venezuela, Irak, Nigeria och Ryssland, där man inte tillvaratar den gas som kommer fram vid oljeutvinningen. Man facklar bort gasen, vilket gör att ännu mer energi går till spillo (och växthusgaser kommer ut i atmosfären) än vad som sker när man utvinner tjärsandsoljan.

Klimatalarmisterna ser sig själva så goda som gudar, och gudar kan inte ha fel. Därför måste kritikerna till klimatpolitiken stå i förbund med djävulen. Djävulen kallas ofta för big oil.
Bruce Brawer har sagt om Sovjetkommunisterna att de såg sig själva som gudar och gudar kan inte ha fel. Därför måste kritikerna till kommunismen stå i förbund med djävulen. Djävulen kallades ofta för kapitalist och dekadent västagent.
James Dellingpole har kallat miljörörelsen för vattenmeloner, gröna på utsidan, men röda inuti. Analogin är träffande.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.