Rättvisa

Jag har tidigare skrivit om markägarna runt Hornborgasjön och deras kamp för rättvisa mot naturvårdsverket, som med sin ”naturvårdspolitik” för sjön hotar att dränka böndernas levebröd. Nu har en dom avkunnats i miljödomstolen. Den klagande markägaren har fått rätt!

Länsstyrelsen i Stockholms län har utrett hur Mälaren kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Stockholms stad har därför beslutat bygga om Slussen för såväl större avtappning som en havsnivåhöjning på upp till två meter! Det man är rädd för vid en havsnivåhöjning är saltvatteninträngning i den stora dricksvattentäkt Mälaren utgör. Här har man alltså gått på de värsta skräckscenarior IPCC basunerat ut. Detta utan att ta hänsyn till vår landhöjning och vad som är än värre, man har inte konsulterat världens främste expert på området, svensken Nils-Axel Mörner.

Det är bra att man ökar möjligheterna till ökad avtappning, man behöver ju inte utnyttja dem om det inte behövs. Däremot finns oroande signaler om att man vill utnyttja möjligheten med den invallningseffekt som skyddet mot saltvatteninträngning ger, till att höja Mälarens vattenstånd. Den naturliga utvecklingen för Mälaren är att dess nivå sänks undan för undan, allt eftersom tröskeln vid utloppet eroderas ner. Denna process har redan stoppats av människan. Men nu finns alltså önskemål från ”naturvårdare” att höja nivån istället. För lantbrukare och boende kring de många låga stränderna runt Mälaren skulle det få förödande konsekvenser. Man får hoppas att något är lärt från domen om Hornborgasjön.

Än en gång har vi fått hjälp från Europa att inse att ingen kan dömas utan att domen har stöd i lag. Juiceburkar är undantagna kravet på pant. Brian Ciceks visste detta och sålde juice i burkar utan att ta betalt för panten. För detta straffades han av jordbruksverket. Han har nu fått rätt i Högsta Domstolen. En tydlig lärdom av detta är att vi behöver lagar till stöd för medborgarna och att myndigheterna blir bättre på att följa lagarna till medborgarnas fromma.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.