Sjukvårdskostnader

I Sverige ges varje år cirka 1,2 miljoner vårdtillfällen. Jag har försökt få en uppfattning om vad svenska folket sammanlagt betalar för vården. Där har jag misslyckats, men jag fann en del om kostnaden för vårdskador. Utredningen hänvisar till andra studier, vilket pekar på att samhällets kostnader för vårdskador hamnar i ett spann på mellan 6 och 13 miljarder kronor per år. Vad de kostar den skadade beräknas inte.

Enligt  undersökningen (upptäcker precis nu vi publicering att den pdf jag länkar till skiljer sig i mindre detaljer från den preliminära rapport jag läst, upptäcks större avvikelser ska detta naturligtvis rättas till) gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inkluderande 9995 vårdtillfällen där 1351 resulterade vårdskador med ett utfall av 1684 olika skador. Det är 13,5%, (15% enligt pdf) eller mer än i vart åttonde vårdfall, uppstår en skada orsakad av vården. Av dessa resulterade 5% i dödsfall. Spridningen i risk för vårdskada varierade från 2,5% till hela 33,3%! På de sämsta vårdinrättningarna får alltså var tredje patient en skada från vården.

Översatt till hela rikets 1,200.000 vårdtillfällen blir det 105.000 skadade patienter. Hur mycket får de i ersättning för sina skador? Nästan ingen och nästan ingenting. Dokumentationen (journalföringen) är så dålig att den inte kan ligga till grund för klagan. Trots att det i stort sett endast är journaler som godtas som bevis. Klagandetiden för vårdskador är så kort att många patienter inte hinner fullfölja sin konvalecenstid och rehabilitering för att kunna konstatera om deras problem är en del av återhämtningen eller om det är en vårdskada. Det är därför i huvudsak när vårdskadorna är uppenbara för vårdgivaren som de blir rapporterade som sådana. Detta ger anledning att anta att mörkertalet över antalet vårdskador är stort och ett mycket större problem än utredningen visar.

Jag har sökt information från riksdagen och SKL om vad de totala vårdkostnaden är i Sverige, men jag har inte fått något svar. Flera av de länkar jag fått pekar rakt ut i tomma cyberrymden. Undersökning gör dock uppskattningen att enbart skadorna kostar 11,5 miljarder kronor per år!

Svensk vård fungerar nu så dåligt att amerikansk press redovisar den som ett exempel på vad som väntar om inte amerikanerna ändrar sig och beslutar att skrota Obamas Affordable Care Act, som är allt annat än affordable. Då har de ändå inte fokuserat på de svenska vårdskadorna, utan på våra väntetider och de närmast obefintliga möjligheterna att välja alternativ vårdgivare. Att mellan en och två miljoner medborgare, trots höga skatter motiverade med bland annat god vård för alla, väljer att köpa egen vårdförsäkring eller låta en del av löneutrymmet gå till en sådan.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.