Strandskyddsutredningen sågas

Remisstiden för svar på Strandskyddsutredningen har gått ut. Bland de som svarat återfinns som väntat Medborgarrättsrörelsen Sverige, Nätverket rätt strandskydd och LRF. MRR och NRS har lämnat bra och väl argumenterade svar. För en gångs skull har faktiskt också LRF visat lite tåga. De har påtalat i tydliga ordalag hur strandskyddet faktiskt innebär en inskränkning i ägarens rätt och möjlighet att sköta sin mark på det sätt denne finner bäst. Man har också påpekat att det innebär en kraftigt inskränkt möjlighet att tillgodogöra sig ekonomisk avkastning från den mark som ligger inom (blir belagd med) strandskyddszon. Det ska bli intressant att se om LRF fortsättningsvis lägger lite kraft bakom det man uttryckt i svaret.

Just detta att strandskyddszon faktiskt är en inskränkning i äganderätten var något som utredaren gjorde sig särskilt besvär att göra sig blind för. Denna uppenbara lögn, motiverad utifrån ett politiskt ställningstagande (en ideologi om allmänhetens första rätt) och inte från en juridisk eller rättsfilosofisk analys av strandskyddets effekter, försöker utredaren slå i de folkvalda. Politikerna behöver alltså allt stöd de kan få för att genomskåda denna bluff vid genomläsningen av utredningen och remissvaren.

Ring din lokala riksdagsledamot och hjälp till att förklara hur viktigt det är för denne att ha medborgarens glasögon på näsan vid ställningstagande till utredningen.

Jag skickade in ett mycket kortfattat svar till regeringskansliet. Eftersom jag inte är officiell remissinstans som får utredningen mig tillskickad för yttrande, antog att jag de inte skulle läsa någon längre utläggning från min sida. Därav detta korta svar. Jag hade en skiss till en längre utläggning i ärendet, men eftersom officiella instanser också så tydligt sågat utredningen, ansåg jag att det skulle räcka med ett kort och tydligt svar som stöd till alla dem som söker skydda äganderätten.

Angående utredningen om Strandskyddet.

Utredaren hävdar att strandskyddet inte inverkar menligt på äganderätten eller ägarens möjligheter till förfogande över sin egendom. Där har utredaren klart och tydligt fel. Med självklar logik innebär varje inskränkning i ägarens möjligheter att fritt förfoga över sin egendom ett avbräck såväl för dennes rådighet över marken som möjligheterna att bereda sig sådan utkomst som markens beskaffenhet, läge och andra egenskaper utgör potential för.

Utredningen kan således inte läggas till grund för ytterligare intrång i äganderätten. Istället bör rekommendationen bli att helt avskaffa strandskyddslagen, emedan den strider mot Regeringsformens §15, första och andra stycket om äganderätt, liksom EKMR i samma hänseende.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Strandskyddsutredningen sågas

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Finns det ingen nu levande som med en Palmes faiblesse kan taga pennan till hjälp och stryka det vanskapande uttrycket ”allemansrätt” i 2 Kap. 15 paragrafen, den som utsläcker all egendomsrätt hos den enskilde medborgaren? Finns det någon som överhuvudtaget dristat sig till beskriva all den skada den förorsakat medborgarna? Hur många skattemiljoner kostar utredningen om strandskyddet?

    • mats skriver:

      Ett problem det där, Samuel. Vi vill ju varken ha enmansdiktatur eller prätorsdiktatur. Olyckligt att vår demokrati kastas mellan dessa styggelser.

Kommentarer är stängda.