Supreme Court granskar EPA

Har den verkställande grenen rätt att införa krav som är att betrakta som lag? Har man rätt att införa sådana krav trots den lagstiftande grenens beslut och uppmaningar att avstå? Tretton olika stater med Texas i spetsen, har stämt EPA och därigenom Barack Obamas regering för överträdelse av maktbefogenheter när EPA fattat beslut om reglering av CO2-utsläpp från stationära utsläppskällor och liknande. Medan 15 andra stater ledda av New York hävdar att det är rimligt att regeringen och myndigheterna avkunnar beslut (inklusive sådana som har lags verkan) som hjälper dem att utföra sitt uppdrag.

Kongressledamot Michelle Bachmann (R), har i en inlaga till till domstolen klargjort att ett utslag till förmån för EPA och regeringens linje innebär slutet för den amerikanska maktdelningsprincipen. När den lagstiftande grenen inte längre tillerkänns ensamrätten att stifta lag och den verkställande grenen befrias från att åtlyda sitftad lag finns inte längre något kvar av de principer som grundlagsfäderna stadgade.

I ett domstolsbeslut från 2007 gavs EPA rätten att besluta om utsläppsgränser för nya fordon. Nu har EPA egenhändigt utvidgat domens verkan till att även gälla stationära källor (kraftverk). Det är detta beslut som nu utmanas. Sedan 2007 har också mycket kunskap kommit i dagen som tillbakavisar EPAs påståenden om växthusgaser och en förestående katastrof.

Ärendet blir intresant att följa av flera anledningar. Inte minst som kontrast till händelserna i Ukraina. Har en välformulerad konstitutionell republik förmåga att självläka på fredlig väg, eller måste folket ge sig ut på gatorna med blodspillan som följd, för att avsätta en korrupt regim? Vilka implikationer ger detta för Sverige?

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Miljö och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.