Strandskyddets konsekvenser

CG Berglund, ordförande i Västerbottens markägarförening har skickat en skrivelse till Miljödepartementet, Näringsdepartementet och Landsbygdsdepartementet.

Han redovisade den också inför Strandskyddskonferensen den 12 juni (hade ni hört talas om den?), som en av fyra markägare bland 150 tjänstemän!

Utökat strandskydd ett gigantiskt intrång i äganderätten

Nedanstående sammanställning visar omfattningen på utvidgningen av strandskyddet till 300 m. Ca 1/3 av Sveriges landareal kommer att ligga under strandskydd. Otroligt och gigantiskt omfattande. Små sjöar och små vattendrag är sannolikt lika omfattande som insjöar och vattendrag och då är det troligt att strandskyddet ökar till mera än 50 % av landets areal. Man kan misstänka att strandskyddet är ett sysselsättningsprojekt för handläggare på Länsstyrelser, Byggnadsnämnder, Naturvårdsverket och Boverket. Ökningen av strandskydds-arealerna kan medföra att kostnaden för handläggningen av strandskyddsärenden uppskattningsvis kan öka med 200 %. Det medför att personalbehovet kan öka med motsvarande omfattning. Frågan uppstår om utredarna på Boverket och Naturvårdsverket är i en jävssituation. I varje fall är myndigheterna och utredarna jäviga genom att de i sitt arbetsområde är så engagerad i sakfrågan att det lätt kan uppkomma brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Att nedanstående sammanställning inte finns framtaget som ett grundunderlag i utredningen är ett tydligt exempel på att utredningen inte är opartisk och neutral. Man undanhåller uppgifter om omfattningen av förslaget. Vidare har inte utredningen som grundförutsättning tydligt redovisat skälen till att 100 eller 300 m krävs för att få tillräckligt strandskydd. Det här visar att det borde vara helt neutrala organisationer och utredare där det inte finns den minsta misstanke om att man arbetar i egenintresse. Regeringen har ansvar för att statliga utredningar inte skapar den minsta misstanke om jäviga utredningar.

Enbart situationen att ca 1/3 del av Sveriges landareal skall sättas under fullständig statlig kontroll är ett övergrepp på markägarna. Förvaltning börjar likna kommunistiskt statsskick och ett underkännande av det juridiska instrumentet äganderätt.

Rationellt skogsbruk reduceras med en 1/3 av landets landareal. Det ger stora reduceringar av svensk skogsproduktion. Är den faktorn bedömd i utredningen?

Vem kommer att bygga 300 m från stränderna där det mot vattnet växer skog så att utsikten blir mycket dålig. Jag undrar verkligen om de handläggare/utredare som varit inblandade har den praktiska inblicken i hur ett fritidshusområde bör vara utformat för att bli attraktivt. Det horribla förslaget att små sjöar och vattendrag, som inte finns med i nedanstående statistik, skall ha strandskydd på 300 m är ett flagrant exempel på dålig kompetens. Vem bygger ett fritidshus bakom 300 m skog intill en liten sjö där det finns oändligt med mygg. Möjligtvis handläggare vid Länsstyrelser, Boverket, Naturvårdsverket och regeringens departement. Strandskyddet måste förankras hos verklighetens medborgare.

Ett strandskydd på 30 meter skulle vara mer än tillräckligt vilket föreslagits i ett yttrande av Västerbottens markägarförening. Det är funktionsmässigt fullt tillräckligt för att djur- och växtlivet får tillräckligt skydd samtidigt som allmänheten kan bedriva friluftsliv på sin fritid. Då skulle 3 % av Sveriges landareal användas för strandskydd till fritidsändamål. Att använda 31 % är groteskt och omdömeslöst. I ett enskilt markägarfall kommer 60 % av all mark och 100 % av åkermarken ligga under strandskydd. Det finns horribla rättsfall där gårdscentrat ligger inom 300 m:s strandskydd och där markägaren blivit tvungen att placera nya gårdsbyggnader 1,5 mil bort där inte strandskydd gäller. Hur skall elförsörjning och säkerhet säkerställas i nämnda fall. Med så stor spridning i konsekvenserna behövs ett mycket flexibelt regelverk med stor individuell flexibilitet. Med 30 m obligatoriskt strandskydd och därefter en flexibel utökning vid behov skulle skapa rättvisare mer balanserade konsekvenser mellan markägarna.

Markförlust vid strandskydd1

Markförlust vid strandskydd

 

Beklagar att jag inte får tabellerna i samma storlek och sammanhängande. Klicka på dem för förstoring så blir de lättare att läsa.

Det här inlägget postades i Äganderätt, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Strandskyddets konsekvenser

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  De små socialistiska stegens tyranni och stöld som tog sin början med bl.a. Axel Hägerström når snart sin fulländning i ett ”borgerligt” styrt Sverige och parasiterna frodas som aldrig till förne!
  Sverige blir mer och mer fantastiskt?

 2. Sture Åström skriver:

  Som jag förstår det, skapades EKMR, Europa Konventionen om de Mänskliga Rättigheterna, strax efter kriget, för att förhindra en sådan totalitär utveckling som Sovjet drev fram i Östeuropa. Dess första tilläggsprotokoll specificerar villkoren för att ”det allmänna” skall få göra intrång i den privata äganderätten. Denna har ställning som förutsättning såväl för välstånd som för demokrati.

  Där anges bl.a. att ett intrång endast kan motiveras, om där föreligger ett ”trängande socialt behov” (a pressing social need), som inte kan tillgodoses på annat sätt. Detta skall preciseras för varje enskild medborgare som berörs, vilket jag förstår var avsett för att hindra sådana svepande konfiskationer, som man sett i öster. Dessutom skall varje intrång ersättas med ägarens förlorade marknadsvärde.

  Strandskyddet är just ett sådant svepande intrång, som skulle förhindas. Och turisters önskan att komma till stranden respektive olika djurs och växters särskilda behov kan inte behöva gälla alla metrar längs en strand. Dessa behov kan tillgodoses om ett lämpligt antal metrar köpes in av stat eller kommun och görs till allmänningar.

  Strandlagen är just ett sådant totalitärt program som EKMR skapades för att omöjliggöra, menar jag.

 3. Niklas skriver:

  Även om jag inte jämfört ord för ord, så verkar artikeln vara en kopia på http://www.lantbruk.com/debatt/utokat-strandskydd-ett-stort-intrang-i-aganderatten

  • mats skriver:

   Det stämmer säkert. Det är ju CG som sammanställt statistiken och skrivit texten. Insikten behöver spridas även till de som inte läser Land. Inte alla Frihetsportalens läsare gör det.

Kommentarer är stängda.