PKK

Nej, inte Kurdernas Kommunistiska Parti (av vissa utpekade som ansvariga för mordet på Olof Palme), utan den Politiskt Korrekta Klassen, tar språket ifrån oss. Vi får inte längre säga neger. I USA vill PKK byta namn på fotbollslaget Washington Redskins, trots att indianerna själva känner sig hedrade av att huvudstadslaget har namn efter landets urinvånare. Kampen att tvinga alla att kalla sig feminist pågår fortfarande, trots de många mycket krystade förklaringar som krävs för att kunna putta in folk med i grunden motsatta åsikter i samma fålla.

Ordet ras ska försvinna ur svensk lagstiftning, enligt integrationsminister Erik Ullenhag. Men rasism ska fortsatt vara ett allvarligt brott. Hur någon ska kunna dömas för rasism utan att ordet ras finns i lagen är det ingen som begriper. Afrosvenskarnas förbund protesterar, de vill ha kvar begreppet ras. Av rasistiska skäl?

Andra vill att fler personer ska kunna klassas till en definierad folkgrupp, så att den som talar illa om dem kan dömas för hets mot folkgrupp. I detta fall är det queer- och transpersoner som avses. I förlängningen ser jag begreppen ras och rasism fasas ut helt, för att ersättas av begreppen folkgrupp och hets mot folkgrupp. Men i grunden kommer ingen verklig förändring att ske, förutom att godtycket ökar då. Förmodligen blir det en restgrupp kvar som aldrig kommer att definieras som en grupp (eller ras) och följaktligen inte kan hetsas mot (i lagens mening), vit man.

Håhå jaja, eller santa simplicitas, som de mer lärda uttryckt saken.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

17 svar på PKK

 1. Niklas skriver:

  Makten ligger i språket och därmed ordvalet. Så har det varit sedan makten lärde sig skriva, därav det klassiska uttrycket att pennan är mäktigare än svärdet. Fast nu är det väl snarare datorns ordbehandlingsprogram som avses istället för den traditionella

  Ett annat liknande makt-ord är skyddsvärt, ett ord mången markägare lärt sig frukta när oavsättliga byråkrater använder detta uttryck. Vem har rätt att avgöra vad som är skyddsvärt eller ej? När blir t.ex. vit markägande man skyddsvärd i Sverige?

  • mats skriver:

   Hurv! Skyddsvärd sänder kalla kårar längs ryggen, får håret att resa sig på hela kroppen hos landets markägare. Ordet utgör kvintessensen av godtyckets upphöjande till föredöme.

   • Åke Sundström skriver:

    Själva ordet skyddsvärt är väl tämligen oskyldigt, det är makthavarnas användning av språket i manipulativa syftet som bör brännmärkas. När det skyddsvärda i själva verket borde beskrivas i mer klargörande termer som stöld eller konfiskation. Det är missbruket som är problemet, vilket givetvis både du och Niklas inser, men ett förtydligande kan inte skada.

    För visst kan det finnas skyddsvärda miljöer eller övergripande samhällsintressen, som motiverar att äganderätten får vika – dock aldrig utan full ekonomisk ersättning.

    Sant också att regelverken bör stramas upp för att stoppa övergreppen. De ersättningar som t ex fallägarna i nåder tilldömdes när vattenkraften byggdes ut och vår vackra och fiskrika älvdalar förvandlades till betongbarriärer och trista insjöar var skamligt låga.

    Det var ett mord på i första hand Norrlands inland och en av av många skamfläckar i vår moderna historia, utan protester ens från landsdelens egna riksdagsmän. Stora sant skyddsvärda naturvärden spolierades. Värst av allt: överexploateringen var dessutom feltänkt också i rent ekonomiska termer. Ett levande Harspånget hade långsiktigt varit mer värdefullt än den el som kraftverket producerar. En turistattraktion av världsklass, långt överlägsen Storforsen i Piteälven, dagens magnet.

    • mats skriver:

     Som sagt var, det är när någon anser att andras egendom är skyddsvärd, men inte är beredd att betala för skyddet som det blir fel.
     Ett Harsprånget i frihet hade varit något alldeles extra. Det säger de som minns hur det såg och som sett hur fjuttigt det ser ut på fallets dag. Ändå brukar även det imponera.
     Storforsen är också mäktig, särskilt vid högflöde och man känner urberget vibrera hundra meter från forsen

    • Samuel af Ugglas skriver:

     ”För visst kan det finnas skyddsvärda miljöer eller övergripande samhällsintressen, som motiverar att äganderätten får vika – dock aldrig utan full ekonomisk ersättning”.
     Lite nyfiken på hur Du Åke skulle tänka Dig att ersättningen skulle utgå med de värdelösa papperslappar man kallar för pengar. Att äganderätten får vika när staten är inblandad, när händer det?
     Kom och titta på hur politikerna konfiskerat marken runt Kullahalvön där jag bor, dom kallar det för ”naturreservat” eller ”naturskyddsområden” och med vilken fräckhet politikernas tjänstemän efter eget gottfinnande annekterar övrig mark.
     Det gör man efter att först omyndigförklarat och därefter kriminaliserat de ursprungliga markägarna.
     Du har fullständigt klart för Dig att vi utsätts löpande för stöld och eller konfiskation allt enl Axel Hägerströms bästa intentioner som få vågar ifrågasätta.

     • Åke Sundström skriver:

      Notera att jag skrev FULL ekonomisk ersättning, något helt annat inte de skamligt låga belopp som t ex älvdalarnas jordbruksmark och laxfiske ansetts värda. Elproduktionens nytta överskattades (i Lenins anda och av domare som lät sig styras av politiska instanser), samtidigt som motsatsen gällde värdet av förlorat fiske, bebyggelse och turism.

      Fallrättsägarna påverkades också av falska moraliska argument. Att tillåta kraftverken att skövla älvdalarna utmålades nära nog som en patriotisk plikt. Myten om vattenkraften som det ”vita guldet” lever fortfarande.

      Att sen ersättningar betalas i form av ”värdelösa papperslappar” är ett annat bekymmer, som främst har med inflationen och lågräntepolitiken att göra. Den som satte in Vattenfalls allmosa på ett bankkonto har sannerligen blivit illa belönad, som mången dödsbodelägare haft anledning att konstatera. Stöld och omoral finns i många skepnader.

      Vi är eniga om att det krävs väldigt starka skäl (och fullgod, opartiskt fastställd ersättning) för att mot en markägares vilja omvandla hans mark till naturreservat, men om inlösenbeloppen på Kullahalvön varit oskäligt låga vet du förstås bättre än jag. Själva kränkningen av besittningrätten kan nog många betrakta som ett allvarligare brott än en något för låg ersättning.

 2. kallepelle skriver:

  Hä hä Afrosvenskarnas Riksförbund går till domstol med Posten för att de levererat dem brev adresserade till ”Negerföreningen”. Glassbolaget slapp visst straff för att de gör chokladglass. Nästa man till rakning?

 3. robert skriver:

  Jag föreslår att alla frihetsvänner organiserar en demonstration. Alla samlas på torget vid en viss tidpunkt och skanderar Neger! Neger! Neger!

  Det skulle kunna vara ett viktigt inslag i kampen för den vita mannens befrielse och överlevnad..

  Ställer ni upp?

  /robert

  • mats skriver:

   Kanske måste kampen för den vite mannens rättvisa, alltså allmän och jämlik rättvisa, föras skild från kampen om att få bruka vilka ord man vill, yttrandefriheten.
   Om man genom sansad debatt lyckas få gehör för sin ståndpunkt behövs inga spektakulära upptåg. Sådana riskerar endast att erhålla fördömanden från PKK och att den tysta majoriteten sluter öronen och slutar lyssna till argument.

 4. robert skriver:

  En viss nyansering kan behövas ibland. Rasbegreppet i biologiskt mening när det gäller människosläktet finns inte längre. Det är man överens om nuförtiden. Däremot lever det vidare som sociologiskt begrepp. Och rasism i en form eller en annan har vi alltid, mer eller mindre beroende på omständigheterna. Sånt är livet.

  /robert

  • mats skriver:

   Samtidigt ger modern genetisk forskning, DNA, visst fog för att tala om raser eller i vart fall en ojämn fördelning av vissa gener. Frågan är bara hur man ska klara av att resonera kring ras utan att göra det med värderingar av olika egenskaper? Sannolikt är ju den skillnad i fördelning av gener som finns på olika håll på Jorden ett resultat av både naturligt urval för livsmiljön och ett kulturellt urval i det samhälle man levt i.

 5. Anders Rydén skriver:

  Det är synd att den generella debatten är på rasnivå i stället för där den hör hemma som en kulturell fråga.
  Det känns som om vi i det här landet hela tiden skjuter på fel tavla.

  Det hade varit intressant att se hur kulturmarxisterna hade reagerat.

Kommentarer är stängda.