Reformert asatro

I begynnelsen skapade människan Gud till sin nidbild, nej, avbild ska det nog vara. Så skulle en nykter och vetenskaplig analys av religionerna kunna se ut. Det finns inga sakliga belägg för att det någonsin funnits, finns, eller kommer att finnas en Gud. Följaktligen är jag ateist, vilket jag meddelat tidigare.

I borgerlig press och på borgerliga bloggar verkar förutsättas att borgerlig samhällssyn förutsätter religiös tro. Varför det? På vilket sätt skulle en religiös dogm vara en bättre ersättning för den frihetstörstande medborgaren än en socialistisk, eller på annat sätt kollektivisitisk dito? Både religion och och socialism kräver ju individens underkastelese.

Jag har därför övervägt att börja kalla mig för reformert asatroende, bara för att passa in i en borgerlig mall. Vad som menas med reformert? Jo, att jag inte tillämpar blotande, åtminstone inte med människooffer. Inte heller ser jag asarna som Gudar, mer som arketypiska sagofigurer och moraliska exempel, med olika plus och minus. För övrigt är reformationen inte avslutad i den reformerta asatron ännu. Så den kan fortfarande anpassas till det jag anser vara nödvändigt. Behändigt, eller hur?

Varför nu detta? Jo, jag tror helt enkelt att religionen är en återvändsgränd (dead end, på engelska) för frihetliga borgerliga värderingar. Moderna upplysta människor kommer inte att bilda den majoritet för religiösa dogmer som dessa borgerliga debattörer hoppas på och som demokratin kräver för att man ska få komma i beslutande ställning. Religiösa argument håller helt enkelt borgerlig politik utanför de beslutande kretsarna. Amerikansk religiös borgerlig retorik och europeiska kristdemokraters tydliga inslag i det politiska landskapet till trots, de förlorar konstant mark till socialisterna. Är det ingen borgerlig tänkare som frågat sig varför?

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

12 svar på Reformert asatro

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  ”Amerikansk religiös borgerlig retorik och europeiska kristdemokraters tydliga inslag i det politiska landskapet till trots, de förlorar konstant mark till socialisterna. Är det ingen borgerlig tänkare som frågat sig varför”?
  Måste vi sänka oss till den nivån där lögner, stölder, bedrägerier och intellektuell ohederlighet skall vara ledstjärnan för mänsklig överlevnad? För socialisterna är det det, ju grövre desto bättre!
  Hittills har socialisterna överlevt tack vare tio Guds Bud, undrar hur länge? I deras ögon är en befolkning som tror på dessa enkla levnadsregler helt förtappad! Socialister som Stalin, Hitler m.fl. räknade väl iskallt med att ju mer degenerad befolkning blir ju fortare förgör dom sig själva, dom tryckte ju bara på knappen för att starta förintelsen senast det begav sig. För dessa marodörer hade de andras liv inget värde!

  • mats skriver:

   Hej Samuel! Jag förstod att jag skulle provocera en del trogna läsare, men ville ändå försöka få fram mina poänger. Jag kanske ska göra så att jag listar dem.
   1. Det finns inget logiskt eller vetenskapligt försvar för religion, inte ens för kristendomen.
   2. Även religionerna, kyrkan (de religiösa organisationerna) har gjort sig skyldiga till fasansfulla brott mot mänskligheten.
   3. Alla religioner har någt slags kodex. Asatron hade heder som ett viktigt kodex, det innebar bland annat även att respektera andras heder. Äganderätt var också en del av denna kodex.
   4. Alla religioner ger exempel på människor som bryter reglerna, som inte behandlar sina medmänniskor väl. Kristendomen kallar dem syndare eller helt enkelt onda, asatroende kallade dem nidingar.
   5. Alla brott mot mänskligheten begås av människor, som antingen anser sig göra det på uppdrag av sin gud eller för att ingen gud finns och de anser sig kunna sätta sig själva i guds ställe. Båda resonemangen vittnar om långtgående vanföreställningar.
   6. Slutpoäng. Vi behöver ingen gud. Vi behöver en god konstitution som beskriver vår kodex och ger vägledning för uppförande och hur brott mot kodex ska bedömas och dömas i domstol.

   Exempel på god borgerlig kodex, som kan visas både logiskt och ekonomiskt erfarenhetsmässigt är äganderätten och den fria marknaden. Socialismen har försökt påvisa motsatsen och misslyckats. Borgerliga försök att påvisa religionens värde som kodex har i bästa fall visat sig resultatlöst (inconclusive).

   P.S. Det är meningen att dagens inlägg ska uppfattas lite från den lätta sidan, men ändå som religionskritik och än mer som kritik mot hur borgerligheten sköter sina kort. D.S.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Vad är det för fel på de tio budorden, med eller utan Gud? Skall vi kalla honom för Cicero istället?
  Om ”borgerligheten” hade levt efter en enkel kodex som budorden, hade det inte hjälpt tror Du?

  • mats skriver:

   Det som är fel på budorden är att de hävdar att vi ska göra, eller avstå från att göra vissa saker för Guds skull. Om vi istället säger att vi ska uppföra oss så för att upprätthålla goda relationer med andra människor, då är det inget fel alls på budorden.
   Hade borgerligheten skippat skenheligheten hade det säkert gått bättre, både för borgerligheten och för medborgarna, samhällena.

 3. Anders Rydén skriver:

  Sen några år tillbaka har jag blivit kritisk till främst monoteismen, religion har många fördelar måste jag erkänna.
  Men att indoktrinera folket att EN gud måste styra över dom, annars blir det kaos.

  Acceptansen att det finns en oantastlig makt som bestämmer över ens liv.
  Lära ut att man skall vänta tålmodigt eller uthärda prövningar för att få sin belöning av en furste, det är så fel.
  Just denna skuldbeläggning enbart för att man existerar.

  Men, som sagt var, det finns även bra saker inom religionen det gäller bara att lyfta fram dom.
  Profeten Samuel ur gamla testamentet hade en hel del att säga som är bra

  – Lyssna på mig, ni Israels äldster. Det här som ni ber om är upprörande; politik är en styggelse!

  – Ni har bett mig att välja och utse en kung som ska regera över er. Ni borde inse att ni är mer välsignade idag än med en kung, för nu är ni fria. Förstår ni inte att med en kung kommer er frihet att försvinna? Ni kommer inte kunna göra de saker ni nu är vana att göra.

  – Ni kommer bli regerade, kontrollerade och beskattade bortom alla gränser. För oavsett vilken kung ni än får kommer han ta era söner till fotsoldater och till att köra hans hästar och stridsvagnar. Han kommer upprätta en armé av era söner och han kommer att berätta för dem om krig och rykten om krig. Han kommer göra dem till sin stridsmaskin. Han kommer att ta era döttrar till att bereda salvor, laga mat och baka bröd. Han kommer att beskatta er genom att ta delar av era fält och vingårdar, ja till och med de bästa fälten och gårdarna.

  – Dessa kommer han ge till sina tjänare och han kommer att beskatta mer till en tiondel av er säd och en tiondel av era vingårdar, för hans arméer och fälttåg måste betalas. Han kommer att ta de bästa av era manliga tjänare, era kvinnliga tjänare, och de måste alla utföra hans arbete. Han kommer att beskatta en tiondel av era får och istället för att vara fria, som ni nu är, kommer ni alla att bli tjänare av staten.

  – Sedan, när ni är smärtsamt förtryckta och kungens regerande tynger er, skatterna har tornat upp sig och kontrollerna är där, kommer ni skrika för att få bort bördorna men det kommer va fruktlöst för att ni har övergett frihet för politisk kontroll.

  • mats skriver:

   Visst finns det visdom att hämta i religionerna, men det är mänskliga erfarenheter nedtecknade av människor. Inte Guds ord.

   • Anders Rydén skriver:

    Hade det funnits en gud, borde det logiskt sett, vara så att alla människor hade trott på samma gud.
    Att vi har en tro beror nog på att alternativet har varit svårare att acceptera, en spontan ordning ur kaos.

    • mats skriver:

     En klok sammanfattning, till vilken jag vill addera att vissa människor är beredda att uppfinna en gud eller ett klimathot som passar deras syften.

 4. Errbe skriver:

  Jag ställde mig frågan: Varför har alla kulturer en eller flera gudar ? Det gäller åtminstone dem jag känner till. En gud tycks således vara ett överlevnadsvillkor för samhället. Vad beror det på ?

  Jag tror religion har en praktisk funktion i samhället. Vi vet att vissa arter, ex.vis flyttfåglar och ål, tycks ha förmågan att överföra kunnande från en generation till nästa i sitt DNA. Årsungar av flyttfåglar hittar till sina vintervistelser utan att få hjälp av föräldragenerationen. Ålyngel hittar till Sargassohavet till synes utan ledning.

  För varje art finns det kunnande, som bör överföras mellan generationerna. Människans gener kan inte anpassas till den informationen. I det primitiva samhället har människan istället skapat gudar för den sortens information. Jag ser islams förbud mot fläsk och alkohol liksom judendomens förbud mot fläsk som äldre generationers visdom. Utan att förstå hur, hade de insett att man riskerade trikinos, om man åt fläsk. De skapade en gud som förbjöd fläsk i dieten.

  Med guden behövde man inte förklara sådant man inte begrep själv, men man hade erfarenhet av dess nödvändighet. Men kunskapen var mycket ofullständig, varför gudens påbud belastades med omotiverade ceremonier och sådant som bara var till för att cementera maktens fullkomlighet. Jag har inte lyckats fantisera ihop något annat skäl för omskärelsen av manliga bebisar.

  De tio budorden lägger fast grunden för den anständighet, som är villkoret för fredligt umgänge mellan medmänniskor. Utan dem skulle knappast den moderna civilisationen kunnat uppstå. Se på de ständiga striderna och bakåtsträvandet i islam som motpol. Det ser jag som maktens, despoternas, kidnappning av religionen för sin strävan efter världsherravälde.

  ”Tron” fyller också en annan uppgift. Många människor saknar tillräckligt självförtroende för att ta vissa beslut själva. De behöver någon som talar om för dem hur de skall agera. Jag har själv hört fullvuxna berätta vilken frid de upplevt sedan de gått in i Livets Ord eller Jehovas Vittnen, som båda har rätt detaljerade regler för att vara ”en god kristen”. Ännu mer detaljer har islam.

  Sen är en viktig funktion det sociala umgänget. Människan behöver känna gemenskap. I bondesamhället träffades man i och efter kyrkan på söndagarna. Där sjöng man psalmer tillsammans. Socialismen ersatte det med fackföreningarnas möten och demonstrationer, samt de sociala arrangemang många av dem ordnade. Islam samlar de sina för gemensamma böner om fredagarna. Svenska kyrkan har missat att ordna bingo och allsång istället för tråkiga predikningar om gamla skrönor.

  Med ekologismen försöker gamla kommunister att ersätta ”Gud” med ”Naturen” och göra sig själva till evangeliets uttolkare. Därmed har de global makt inom räckhåll. I alla tider har religionen varit utsatt för infiltrering av makthungriga politiker.

  • mats skriver:

   Alla kulturer, eller i vart fall alla medlemmar i en kultur, har inte gudstro. Det finns nedtecknat från antikens Grekland vid något slags beskrivning av olika folkgrupper, vilken dras tro var, att en ganska stor andel inte bekände någon gud. I översättning betecknade ”gudlösa”.
   Av din text verkar det som om du tror att islam inte lägger någon vikt vid tio budorden. Koranen är full av hänvisningar till att människorna har fått Guds regelverk via Abraham, men att judar och kristna har blivit förtappade genom att bortse från dem. Koranen är skriven i än högre grad än Bibeln och Talmud för att vara handbok i sekterism. Det tillsammans med all religions utmärkta potential för att bli maktens redskap i förtrycket av folket utgör en viktig förklaring till att islamskt dominerade samhällen inte klarat av att etablera ens en rudimentär demokrati, med visst frågetecken för Turkiet.

   Som många sagt förut, att tro är att inte veta. Att kräva religiös tro, eller än värre, en viss religiös tro som norm för politiska beslut måste helt enkelt leda fel.

 5. Niklas skriver:

  Religionen är ett opium för folket, sa Marx och där hade han för en gångs skull rätt. Ty religionen pådyvlar dig någon annans sanning, medan andlighet uppmuntrar dig till att söka din egen sanning. Därför kommer religionen så småningom att dö ut och andligheten segrar.

  Glöm inte att Gud är skaparen och inte någon enväldig regent. Om någon inte gillar vad vederbörande har skapat, så är det fritt fram för denne att skapa något annat i stället.

 6. Niklas skriver:

  Kan passa på att länka till påvens 10 tips för ökad lycka. http://www.dn.se/nyheter/sverige/pavens-tio-tips-pa-lycka/

Kommentarer är stängda.