Vatten kan väljas bort

Mark- och miljödomstolen har gett bönderna längs Emån rätt att dämma ute ån från sina åkrar. Därmed vann bönderna över Naturvårdsverket, som ville ha en annan benämning på åkermarken än bönderna och domstolen. Naturvårdsverket ville ha rätten att kalla åkern för våtmark och därmed ge sig själv rätten att bestämma över den.

Förmodligen är inte sista ordet sagt, Naturvårdsverket kan överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Domen ger också hopp för markägare i min egen bygd. För ungefär tio år sedan inledde Naturvårdsverk och Länsstyrelse arbetet med att konfiskera Myrhulta mosse för att göra reservat av den i deras tycke unika biotopen, trots att det är en av de vanligaste biotoperna i hela landet. Men just här, i Skaraborg, är en så stor sammanhängande mosse inte så vanlig. Så vi ansågs behöva en som reservat på denna sida Vättern med.

Det är ett antal byar runt mossen som fått lämna ifrån sig mark till myndigheten, som var mycket generös med sig själv när den drog upp gränserna och bestämde ersättningarna. Mossen är sedan gammalt dikad och vattennivån hållen i hävd till skydd för omgivande skog och åker. Dessa diken förfaller nu snabbt och Länsstyrelsen har ingen önskan att hålla befintliga diken i hävd. Tvärtom, dessa byråkrater anser det mycket önskvärt att dikena återgår till ett ”naturtillstånd”. Men om mossen inte sköts som när den var privatägd så kommer den liksom många andra reservat att förfalla till något som inte var det man motiverade konfiskationen med.

Tänk om alla vi markägare skulle gå samman och begära rätt att bygga en skyddsvall mot mossen (jag berörs nog minst av alla, eftersom min mark ligger högt), sedan kan vi pumpa oönskat vatten till mossen. Då får vi möjlighet att skydda vår skog och våra åkrar, samtidigt som Naturvårdsverket får sin blötmyr. Det skulle bli som ett litet Holland mitt i det svenska inlandet.

Men det är väl inte troligt. Myndigheten bar sig så illa åt när de konfiskerade marken att hela ärendet används internt som ett avskräckande exempel på hur man inte ska göra. En markägare upptäckte att de hade stakat ut ett gott stycke längs landsvägen till sig själva, trots att det inte fanns noterat i kartor och andra handlingar. När grannen frågade hur det kom sig, fick denne efter många turer och samtal med olika potentater svaret att myndigheten tyckte att det var en bra mark att anlägga en parkeringplats på. Så besökare till det märkvärdiga reservatet enkelt kunde gå ut till mossen. Att de inte avtalat ellet betalat för den markbiten var inget som bekymrade dem. Markägaren som uttryckligen vägrade köplå om marken med myndigheten som på någon bakgata vid en turkisk bazar, fick till slut sin vilja igenom. Gränserna är nu stakade som det var avtalat från början.

Andra markägare har fått erbjudande om bytesmark. Det är bara det att marken som konfiskerats konsekvent värderats till halva värdet av den mark myndigheten erbjudit i byte. Liknar det en rättsstat?

Många, i synnerhet bland politiker och media, påstår att moderaterna förlorade till SD för att de tog ställning mot deras ”främlingsfientlighet”. Jag och många andra hävdar att det bara är en liten del av förklaringen. Lika goda förklaringar är moderaternas tal om eventuellt samarbete med MP, deras aningslösa testuggande om klimathotet, deras fullständiga brist på insikt om hur äganderätten sätts ur spel i Sverige, det naiva anammandet av genusretoriken. Den som blir ny partiledare har mycket att ställa till rätta inom partiet, om det ska bli någon framgång i nästa val.

Det här inlägget postades i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

11 svar på Vatten kan väljas bort

 1. Erik Andersson skriver:

  Ja, äganderätten är satt på undantag i Sverige. Tänker på alla avsättningar till naturvård, ofta mot markägarnas vilja, som sen inte sköts för att bibehålla eller utveckla naturvärdena. Det viktigaste verkar vara att konfiskera mark för att komma upp i någon helig %-nivå som ingen vet om det är det bästa för naturvården. Kometprogrammet tycker jag är ett vettigt sätt att få intresserade skogsägare som själv föreslår skogar de tycker är intressanta för naturvården. Och det görs på deras egen skog! SNF, Skydda Skogen m fl miljötalibanrörelser tycker däremot att det är bättre att samhället konfiskerar den privata skogsägarens mark. De kanske är ute efter att få bli den expertis som utför detta smutsiga jobb!
  Äganderätten är det centrala i ett civiliserat samhälle!

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  I morgon är de ”Tacksägelsedagen” (Thanksgiving) i Amerika. Det är nog inte så många svenskar som har en aning om varför den högtidlighålls. Tre saker, två hoppar jag över här. Den viktigaste var att man hade upptäckt och accepterat den enskilde medborgarens egendomsrätt. Det var nämligen den som räddade pilgrimerna och andra immigranter från total och självförvållad förintelse. Mats kan förklara mycket bättre men faktum kvarstår att Amerika hade förmodligen aldrig existerat utan ägande och egendomsrätt.

 3. Jan Suhr skriver:

  Sen när det blir översvämning för att de inte skött dikena så skyller man på klimatförändringar 🙂

 4. Thomas Gunnarson skriver:

  Man får inte ge sig en millimeter…
  Om man vill ta striden.
  Inte en millimeter!!

 5. mats skriver:

  Jag är glad att så många som kommenterar ser äganderättsperspektivet på detta. Varje uppgivande av en rådighet knuten till ägandet kommer obönhörligen att få prejudicerande verkan. Så inte en millimeter!
  Att klimatförändringarna kommer att svingas mot oss i säkert ytterligare ett decennium, får vi försöka stå ut med. För sedan knuffa tillbaks intrång och övergrepp där det hör hemma (för korrekt bedömning), inom konstitutionellt hank och stör.

 6. Niklas skriver:

  Här är nästa modefluga i den maffialiknande markkonfiskeringsbranschen av vår ”allas gemensamma natur” http://www.atl.nu/skog/historisk-uppt-ckt-kan-leda-till-nya-krav

  • Anders Rydén skriver:

   Det blir nog inte så mycket med den idén, för att behålla växterna krävs ett visst underhåll av markerna.
   Själv tycker jag att de främst verkar vilja skydda mossor och lavar nu, antagligen för att slippa just underhållet.

 7. Stefan Eriksson skriver:

  Med en tämligen god insikt om det förfarande som ödelade stor del av marken omkring Myrhults mosse, känner jag mig nödgad att kommentera.
  Dvs. Jag tycker mig ha insikt.
  Men egentligen inte alls.

  Det förhåller sig så att :
  Man kan omöjligen ha insikt om ett förfarande som så utstuderat sker i det fördolda.
  För det fall den enskilde har att vidkännas intrång på sin egendom, vore det minsta man kunde begära att få veta vem som tar ansvar (också långsiktigt) för de beslut som hävdas vara till gagn för den beslagtagna marken.

  Tro mig, Jag har med ljus o lykta sökt igenom de skumma korridorer där jag med förhoppning om att hitta någon statsavlönad som tillstår hens ansvar för den beslagtagna marken.

  Den enskilde handläggaren har egentligen ingen aning om vad syftet med sitt värv är.
  Dennes chef instämmer i det planlösa som blir bestämt.
  På Naturvårdsverket låter det ungefär likadant.
  Och frågar mig :vem drar i trådarna som får alla dessa sprattelgubbarna att agera.

  När jag följer dessa trådar så hamnar jag Bryssel.
  Där sitter de som har att spendera onödiga resurser på en mosse Skaraborg.
  Vi ackord på att spendera dessa medel som vi tillsammans kan trampa ned i mossen.

  För det fall jag någon gång i mitt liv skulle finna någon/något som bedyrar ansvar för den uppkomna situationen lovar jag att meddela detta här.(inte troligt)

  Du kan ha ”goda grannar”
  Du kan ha ”onda grannar”
  Det allra sämsta du kan ha är: grannar som du ej vet vilka de är.

  EU-”pengar” skall ju räcka till så mycket, och i kvällens rapportsändning talades om investeringsbehovet i Europa.
  Ordföranden i kommissionen lade upp 300 mdr Euro på sin tribun och menade att detta är summor som endast kan jämföras med marschalhjälpen efter andra värdskriget.

  Den med någon koll på sin veckopeng undrar naturligtvis var alla dessa pengar kommer i från.

  Marita Ulvskog (s) hade svaret i samma sändning:
  ”Vi använder så att säga pengarna två gånger till investeringar”

  Då undrar jag:
  Varför inte tre eller fyra eller kanske fyrtio gånger?
  Då skulle det finnas pengar över att trampa ned i mossen så att det till slut blir fastmark med växande skog därpå.

  Eller hur!

  • mats skriver:

   En tänkvärd och skrämmande iakttagelse, som tyvärr stämmer väl in med både andras observationer och våra värsta farhågor! Vår värld föröds av ”nitisk godhet” med pengar och mandat stulna från folket.

 8. Niklas skriver:

  Naturvårdsverket överklagar domen http://www.atl.nu/lantbruk/strid-om-invallning-av-em-n-g-r-vidare

Kommentarer är stängda.