Bron

Idag ska mark- och Miljööverdomstolen inleda förhandling om den nya bron över Göta älv. Göteborgs kommun vill bygga en bro med 13 meters seglingsfri höjd, för att det inte ska bli så brant uppförsbacke för de som cyklar över bron. Detta är tänkt att knyta ihop stadens delar på respektive älvstrand på ett bättre sätt.

Men sedan tidigare är lägsta segelfria höjd under broar över Göta älv 19 meter. Det struntar Göteborgs kommun i, man värnar om sina cyklister istället, och föreslår fasta öppningstider när sjöfarten får passera. Bland de klagande i ärendet kan nämnas Transportstyrelsen, rederier, ett antal kommuner uppströms Göteborg och i Vänern, med flera andra som påverkas, exempelvis företag och turistnäring.

Till och med Göteborgs egen kollektivtrafik har protesterat. All den väntetid som kommer att bli vid bron kommer att sprida sig i hela kollektivtrafiknätet så att inget kommer att kunna fungera enligt tidtabell. Men kommunen värnar om sina cyklister.

Jag skrev häromdagen om särintressen och allmänintressen. Detta är ett gott exempel på att det inte finns något allmänintresse som tillfredsställer alla särintressen. Det ska bli intressant att se hur domstolen värderar de olika särintressenas tyngd. För nog är väl Göteborgs värnande om cyklisterna också ett särintresse, maskerat till allmänintresse?

Edit:
Eftersom ingen ännu kommenterat känns det inte fel att tillägga att det är märkligt att Göteborgs kommun utlyste en arkitekttävling om hur den nya bron skulle se ut, och bestämde sig för en lösning som de inte hade några som helst förankrade kontakter klara med dem som påverkas av brons utformning och funktion. Dessa reagerade omedelbart med kontakter med Göteborg, som nekat i sten att ändra sig. Den nya bron är ju så fin och precis vad de vill ha.
En stilla undran, inte minst för att handlar om byggnation i mut-Göteborg, Har det varit uppgjort redan på förhand vilken arkitektbyrå som skulle vinna, eller vilket byggbolag som ska komma att vinna upphandlingen? Är mutan redan utbetald och nu bara måste jobbet hamna på rätt ställe?

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

22 svar på Bron

 1. Niklas skriver:

  Trevligt att åtminstone en kommun tänker på cyklisterna.

  • mats skriver:

   De får trampa på rejält om det ska kompensera samhällskostnaden för de drabbade verksamheterna.
   I mina ögon är det orimligt och närmast att jämföra med konfiskation av mark eller produktionskapacitet för lagligt verksamhet. Något som vi båda är motståndare till, eller hur?

 2. Niklas skriver:

  Cykling är ju också en laglig verksamhet. Men det kanske du inte tänkte på?

  F.ö. lär det finnas rätt många cyklister i Götet

  • mats skriver:

   Det kvittar hur många cyklisterna är, de har ändå inte rätt att få beslagta eller fördärva andras egendom eller verksamheter. Oavsett hur mycket bekvämare deras cykeltur skulle bli.

   • Åke Sundström skriver:

    Troligen rätt slutsats men lite för kategoriskt uttryckt – även cyklister är delägare i kommunens egendom (som det till stor del handlar om). Det avgörande borde vara att med hjälp av gängse samhällsekonomisk metodik välja det för medborgarkollekitivet (AB Sverige) bästa och billigaste alternativet och därvid bl a göra en korrekt, ofriserad, värdering av cyklisternas bekvämnighetsvinst.

    Det verkar då troligt att fördelen för de cyklande i form av en mindre brant lutning väger ganska lätt jämfört med sjöfartens, näringslivets och därmed hela folkhushållets förluster/merkostnader på grund av lägre fri seglingshöjd och många fler broöppníngar.

    Niklas´ konstaterande att det finns många cyklister i Götet har noll bevisvärde. Medan Mats´ PS om mutkulturen i Göteborg är en omständighet att ta på allvar.

    Är inte denna strid ett av många exempel på hur flummigt ”hållbarhetstänkande” tillåts ta kommandot över det ekonomiskt rationella? Och ett belägg för hur illa den kommunala demokratin ofta fungerar.

 3. Niklas skriver:

  Det kommer ju fortfarande att finnas gott om broöppningar, så andra verksamheter kan fortsätta sin verksamhet.

  • mats skriver:

   Tycker du det verkar roligt att stå där med cykeln och bli kall i väntan på att bron ska stängas igen, när man vet att med en mycket liten ansträngning hade man kunnat vara på väg?

 4. Niklas skriver:

  Man får samsas så gott det går.

 5. Niklas skriver:

  Åke! Varför skulle många cyklister ha noll bevisvärde, men ett luddigt påstående om påstådd mutkultur ha högt bevisvärde? Borde väl snarare vara tvärt om?

  • Åke Sundström skriver:

   Mutkulturen kastar skuggor över beslutsprocessen och är därför en högst relevant aspekt.

   Antalet cyklister är däremot oviktigt, såvida man inte kan visa att den samhällsekonomiska nyttan av deras bekvämare broöverfart väger tyngre än förlusterna för andra berörda parter (sjöfarten, industrin, handeln). Klarar du, eller Göteborgs politiker, den bevisbördan? Blir det ens bekvämare, om man, som Mats påpekat, i stället för en brant lutning utsätts för långa och täta broöppningar?

   Om jag förstått saken rätt, har beslutsfattarna i Götet fäst stor vikt vid det estetiska, att det blir en så vacker bro. Det har man rätt att tycka och låta sig påverkas av – om man samtidigt ärligen redovisar nackdelarna och merkostnaden.

   En lokal folkomröstning, där parterna förbinder sig att respektera utfallet, skulle vara en bra lösning. Det kanske vi kan vara överens om?

 6. Niklas skriver:

  Åke! Vad har du (och Mats) egentligen för bevis om den s.k. mutkulturen? Den behöver onekligen bevisas först.

  Antalet berörda cyklister vet jag inte, men det bör rimligen vara hyfsat stort med tanke på att det bor ca 550 000 invånare i Göteborgs tätort och knappt miljon i Storgöteborg. Om 10% av invånarna cyklar var och varannan dag över bron, så snackar vi alltså om ca 50 000 enskilda cyklister.

 7. Åke Sundström skriver:

  Det finns ju ett antal rättegångar att hänvisa till – men förvisso förekommer det oegentligheter också i många andra kommuner (det har jag själv upplevt på nära håll i Stockholm). Och huvudfrågan är beslutsunderlagets kvalitet. Av Mats´referat att döma finns det utrymme för viss tveksamhet på den punkten och du bemöter inte kritiken om att politikerna överdriver vinsterna för stadens cyklister, för att framstå som progressiva och miljömedvetna. Inte heller sådant är ovanligt i andra kommuner, men det sannerligen ingen ursäkt.

 8. Niklas skriver:

  Åke! Jag anser inte att politikerna överdriver vinsterna för cyklisterna. Som jag skrev i mitt första kommentar till artikeln. Trevligt att åtminstone någon kommun tänker på cyklisterna.

  Ty cyklar man, så upptäcker man snabbt hur undanskuffade och styvmorsbehandlade cyklisterna brukar vara i Sverige – till skillnad från billisterna! Men det kan ju bli ändring på det https://www.arkitekt.se/bilstadens-dod/

  • mats skriver:

   Ja, det är inte klokt hur illa somliga vill samhället, bara för att försvåra för bilismen. Inte minst svenska arkitekter och stadsplanerare är kända för det. Av alla huvudstäder jag besökt är det bara Oslo som är sämre än Stockholm. Men det är marginellt.

  • Åke Sundström skriver:

   Sorry Niklas, men åsikter utan argumentering i sak väger ganska lätt. I ditt första inlägg, som du nu hänvisar till, gläds du ju bara över att Göteborgs kommun tänker på cyklisterna. Du har inte framfört ett enda belägg för att cykeltrafikanternas nytta av en flackare brobana skulle kunna uppväga de uppenbara nackdelarna och merkostnaderna för övrig trafik, sjöfart, industri och handel.

 9. Niklas skriver:

  Åke! Till skillnad från bilen, så är cykeln både klimatsmart och hälsosmart. Ju fler som cyklar, ju bättre är det- både för samhället i stort som för individen. Då är det också rimligt att samhället underlättar för cyklisterna i sin stadsplanering, bl.a. genom lägre broar. Många kortare bilresor kan ju med fördel ersättas med cykel.

  Sedan har varken du eller Mats kommit med ett enda sakligt belägg om den s.k. mutkulturen i Göteborg.

  • Åke Sundström skriver:

   Visst är det nyttigare att cykla än att softa bakom en ratt. Rätt givetvis också med en stadsplanering som beaktar cyklisternas önskemål. Men sådana generaliseringar kan man inte hänvisa till i varje enskilt projekt – t ex när högst legitima motstående intressen berörs, som i detta fall. Man kan också vända på frågan och undra om cyklisterna själva skulle förorda just denna satsning som den bästa användningen av de stora belopp som här står på spel. Har någon frågat dem? Och vilket svar gavs?

   Och hur kan du ifrågasätta välkända fakta om muträttegångarna i Göteborg? Er starke man, Göran Johansson, var en på många sätt hedervärd person, som vågade stå för en egen åsikt, men han blundade för – eller bidrog till – den s k göteborgsanda som möjliggjorde ett brottsligt agerande.

   Återigen, sådant är inte okänt i Stockholm heller, jag har själv som kommunfullmäktig bekrigat den oheliga S-M-allians som försnillade miljardbelopp på ett helt onödigt kolkraftverk i Värtan (i tron på oljeberoendets farlighet). Så länge misstankar om korruption lever kvar är det motiverat och relevant att granska beslutsprocessen. Vill du hävda att man i Göteborg infört – och verkställer – en nolltolerans mot mutor och bestickning?

 10. Niklas skriver:

  Många bäckar små. Varje projekt blir ju s.a.s. en bäck.

  Hurvida någon har frågat cyklisterna i Götet eller ej, vet jag inte. Jag bor nämligen ca 20 mil därifrån… Men något fick ju ändå miljödomstolen att godkänna bron. Konsekvensen torde ju ändå bli att fördelarna med den nya bron överstiger nackdelarna.

  Dessa påstådda ”fakta” känner jag inte till, varför de knappast kan kallas välkända. Det saknas helt enkelt konkreta källhänvisningar.

  Å brottsligt eller ej är ju ofta en fråga om tycke och smak – inte minst när vi ständigt får mer paragrafer att förhålla oss till. Ju fler paragrafer, ju primitivare och mer invecklade blir samhället.

  • mats skriver:

   Niklas, har du verkligen missat åtalen och de domar för mutbrott som skett i Göteborg de senaste åren? Det har också förekommit avslöjanden om oegentligheter som inte lett till åtal, men däremot organisationsförändringar och avsked. De flesta fallen, om inte alla, inom byggsektorn i Göteborg.

   Vad har du för belägg för att fördelarna för cyklisterna överstiger nackdelarna för övriga som påverkas?

   Varför tar du ställning för relativism i juridiken?

 11. Niklas skriver:

  Tja, Mats! Kanske 50000 cyklister/dag utgör en ganska stor och viktig grupp i Göteborgstrafiken, ungefär lika många som alla invånare i t.ex. Skövde kommun.

  Varutransporterna på Göta Älv bör kunna anpassas till den nya bron, utan några större problem, anser jag.

  Att jag tar ställning för cyklisterna, beror helt enkelt på att jag cyklar en del själv och ser då hur cyklisterna ständigt diskrimineras i trafiken jämfört med bilisterna. (Jo jag har en bil och kör den emellanåt).

  Mats? Varför är du så kritiskt mot cyklister och helst vill ha bort dem från vägarna?

  • mats skriver:

   Jag har inget emot cykling (men vissa cyklister). Jag har själv cyklat mycket och det har sina poänger. Men det är inte en rättfärdig poäng att med hänvisning till cyklingen förstöra andras verksamhet. Svårare än så är inte mitt ställningstagande.

   Jo, sedan var det ju det där med MP som fullständigt lögnaktigt propagerar mer eller mindre för cykeltvång, att alla kan cykla, etc. Typ Werner och Werners, ”Det går lika bra med selleri!”

 12. Niklas skriver:

  ”MP propagerar för cykeltvång”? Källa tack!

  Här har du ett youtube-klipp från cyklisternas vardag https://www.youtube.com/watch?v=zz1WEhHOXe4
  God jul!

Kommentarer är stängda.