UNK-et i politiken

Som jag beskrivit tidigare i exempelvis Kugghjulsverkstaden och andra artiklar, samt här, så produceras hela tiden nya begrepp som medvetet är luddiga och kan fyllas med det innehåll mottagaren själv tror och önskar. Men med tiden börjar avsändaren fylla på med andra tolkningar, som ofta går på tvärs mot vad mottagarna till en början entusiastiskt trodde sig höra.

I många år har socialisterna varit mästare i denna gren, men de senaste två decennierna har de socialistiska miljömupparna tagit över ledningen. Först kommer det en mängd uttryck som tolkas välvilligt. Därpå blir de definierade i propaganda och krav. Till slut kommer de in i lagstiftningen, till synes utan att vår lagstiftare begriper vad det egentligen är de bestämmer!

Ett sådant område är vatten. Enligt miljörörelsens radikala dogm är allt vatten. Logiken är enkel, vatten påverkar allt och allt påverkar vattnet. Alltså måste allt vatten till varje pris skyddas mot mänsklig påverkan. EUs Vattendriektiv är ett resultat av sådan orwelliansk påverkan. Hela västvärlden är drabbad av dessa stolligheter. Inte så underligt, eftersom det är internationella antidemokratiska och anti-frihetliga, äganderättsfientliga organisationer som driver på i dessa frågor

År 2011 gav Världsnaturfonden WWF (som är en av de värsta antidemokratiska kollaboratörerna) ut en liten skrift som hette UNK. Denna förkortning står för Urvatten, Naturvatten och Kulturvatten. Där urvatten anses vara i princip opåverkat av människan och betraktas som det finaste och mest åtråvärda. Dess status, som vatten, alltså dess kondition bedöms vara hög. I Sverige beräknas 5% av vårt vatten vara urvatten. Naturvatten är något påverkat av människan och har ofta god status, i Sverige 25%. Kulturvatten är mer eller mindre påverkat av människan och bedöms ha dålig till måttlig status, i Sverige 70%.

WWFs önskan är att göra alla kulturvatten till naturvatten och återställa så många naturvatten som möjligt till urvatten. Dessa krav kan numera tolkas in i lagstiftning från Sveriges riksdag och EU. Ny, ännu stolligare konsekvenser är på gång med det förslag som Vattenverksamhetsutredningen lämnat.

Redan nu ställer lagstiftningen och ”de frivilliga naturbevakarnas” krav på tolkning av lagen, krav som myndigheterna tydligen ofta inte vågar bortse från. Både små och stora kulturmiljöer är därför hotade av den fudamentalistiska och dogmatiska miljörörelsen, hotet gäller även hela det kulturlandskap som skapats av generationer bönder och skogsägare.

Det här inlägget postades i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på UNK-et i politiken

 1. Erik Andersson skriver:

  Mycket av vattendirektivets utformning kan man se i miljörörelsens skogspolitik. Urskog-Urvatten, Naturskog-Naturvatten, Vanlig brukad skog-Vanligt vatten(kulturvatten). Agendan är tydlig!

  • mats skriver:

   Agendan är mycket tydlig. Tyvärr är det så få svenskar som har de kunskaper som krävs för att förstå vad de ser. De okunniga sätter sin tillit till bedragarna och inte till de bedragna.

 2. Stefan Eriksson skriver:

  Höjden av fotsvett kan ju kallas” vatten i knäet”.
  Höjden av vatten i knäet kan ju kallas ”vågor i håret”

  Tankar och beslut ”kanaliseras” via ryggmärgen.
  I en jämförelse kan vi betrakta hjärnan den del av kroppen som bestämmer (makten!)
  Muskler kan betraktas som produktionsmedel (den del som utför arbete).

  Ett brott på ryggmärgen gör att ”signalen” från hjärnan till resten av kroppen ej går fram.
  Samhällskroppen lider av liknande åkomma, makten och medborgarna har ingen tillförlitlig kontakt sinsemellan.
  En vanlig följd av ryggmärgsbrock är något som ”mer folkligt” kallas vattenskalle.
  Ett svårartat tillstånd , som tyvärr har drabbat de markförvaltare som har att hålla sig till direktiv.
  Kontakten till makten är bruten.

 3. Niklas skriver:
 4. Rutger skriver:

  Hur fint är urvatten som vi pumpar upp från berget?

  I en artikel i Svd sägs det ”Inte bara i Japan är radioaktivitet i vatten ett problem. Sveriges grundvatten har helt naturligt bland de högsta uranhalterna i världen.” Inte bra för hälsan! http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-fa-bukt-med-uran-i-vattnet_6046959.svd

  Urvatten som är ytvatten då?

  Läs gärna http://www.svd.se/kultur/krakbarens-kemiska-krigforing_125077.svd Där sägs det att ”För första gången i Sverige har forskare upptäckt att en inhemsk växt avsöndrar ett gift som slår ut vattenorganismer. Giftet batatasin-III är så starkt att det effektivt begränsar växtligheten runt kråkbärsbestånden och dödar öringar i bäckar”.

  Urvatten som dödar fisk! Hur ska WWF ta detta. Detta med UNK är ju reklamslogans fast visst finns det människor som går på detta. Det är ju det som är meningen med reklamslogans.

  Tack Mats för att du tar upp detta med vattenfrågan. Har titta och skummat igenom en del av utredningen. Har läst om bönder som har haft problem med miljöinspektörer som anmält dem som rensat gamla diken kanske lite djupare än de igensatta dikerna men enligt utredningen finns det bönder som fått rätt i sådana dikningsföretag. Allt hänger på bedömarnas förståelse och kunskap. Det är väl här som med de djurskyddsinspektörer som Peter Gerdehag tar upp i sina filmer och böcker.

  I början av avsnittet med markavvattning sägs det ”Med hänsyn till de pågående klimatförändringarna, som torde innebära större regnmängder och stigande havsnivåer i vår del av världen, förblir markavvattning en viktig del i säkerställandet av en hållbar samhällsutveckling. Detta måste beaktas i fysisk planering på nationell, regional och lokal nivå.” De som vill göra ny markavvattning eller göra om gamla får kanske köra hårt med detta argument om klimatförändringar.

  När större infrastrukturprojekt ska genomföras tror jag inte att det blir något större problem. Störst problem har väl de markägare som har en gammal kvarnanläggning som numera producerar el och de bönder som har marker kring någon igenslammad år som svämmar över. Flera av västgötaåarna har ju avsnitt som svämmar över och där åarna behöver rensas. Undrar om dessa företag kommer att påverkas i framtiden. Det ges i utredningen en jämförelse mellan hur mycket el en liten anläggning ger och vad det skulle kosta att bygga vattenvägar för fiskar. Det senare var mycket dyrare men jämförelsen var vill jag minnas bara i ett 10 årsperspektiv. Det gäller för markägare att inte låta sina diken växa igen, och inte låta markerna försumpas. Fast det kostar att hålla detta i ordning när det gäller marker som inte är så produktiva.

  Nåväl byråkratin ökar, fler människor får teoretiska arbeten/gröna arbeten som får bekostas av den producerande befolkningen på landsbygden. Här föreligger det en kulturkrock som Karl Hedin beskriver mycket bra i sina föreläsningar i vargfrågan. Landsbygdsbefolkningen har en produktionskultur, stadsbefolkningen har en konsumtionskultur. Ett arbete i en administration eller fabrik, de har aldrig producerat något direkt från naturen. Dessa personer ser naturen som något ursprungligt som ska upplevas genom promenader, semester, kanske forsränning, bergsbestigning osv. Den ursprungliga naturen måste bevaras, mångfalden måste bevaras.

  Nu är det bara så att naturen kan vara mycket hård mot mångfalden och utrota denna totalt. Jag tänker på istiderna som påverkade hela jorden negativt. Med en sänkning av havsytan med ca 120 m blev det en massdöd av korallrev osv.
  Vi har i vår del av världen haft flera istider som undan för undan har utarmat den biologiska mångfalden. Här har människan gjort en storslagen insats.

  Professor Urban Emmanuelsson CBM som forskat hela sitt liv på biologisk mångfald säger att hade inte människan röjt runt i våra nordiska ekosystem så hade vi bara haft ca 70 % av de arter som vi har idag, undataget mossor. Vilket innebär att människan genom sin påverkan på naturen har ökat den biologiska mångfalden med ca 40 %. En imponerande sak.

  Tyvärr får våra elever i svenska skolor bara lära om människan som en problemfaktor och dessa personer som gjort vattenutredningen och även WWF:s folk har varit elever i den svenska skolan.

  Här hoppas jag med tiden kunna sprida min elevs arbete om biologisk mångfald och människan positiva påverkan på naturen. Topparna i SNF och WWF har fått denna men jag har inte fått någon kommentar från dem. Se http://www.lagmansnatursida.se/
  Om min elevs arbete säger en sådan namnkunnig persom som Stefan Edman ”Det var fantastiskt roligt att få ”Biologisk mångfald” i brevlådan! Jag läser, fröjdas och blir stum av beundran hur väl du, Kajsa, lyckats sammanfatta forskningsläget kring detta viktiga ämne! Och hur du med detta kan vända synfältet för många av dina kamrater som kanske ser människan enbart som en problemfaktor i landskapet.”

  Vi behöver påverka människor att inte bara se människan som en problemfaktor i lanskapet.
  När jag läste den stora rovdjursutredningen så ser dessa personer som gjort denna bara människan som en problemfaktor i naturen så människan på landsbygden får komma i andra hand när det gäller rovdjur.

  WWF och SNF spelar lite dubbla roller. De tycker väldigt bra om hagmarker och ängsmarker. Marker som ofta inte hade varit så fina om det inte hade varit en viss markavvattning. Kött av naturbetesdjur från dessa marker rekommenderas av dessa. Se exempelvis WWF:s arbete, en trevlig sak. http://www.wwf.se/source.php/1530902/Naturbetesmarker.pdf

  • mats skriver:

   Mycket intressant med kråkbären. Att sådana system finns på olika håll i världen visste jag, men inte att vi har ett så kraftfullt system inom landet. Om inte jag noterat det, finns det säkert många andra som också missat det, i värsta fall sådana som sitter och fattar beslut om vattenkvalitetsnormer, verksamhetsbegränsningar och annat, på helt felaktiga grunder!

   Dina elevers arbeten är imponerande och det förtjänar en bättre marknadsföring från Vara kommun.

   Naturbeteskött är gott och det är bra att WWF hjälper till att marknadsföra det. Men de gör det inte utan baktanke. De vill vara med och utforma samt bevaka certifieringen.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Mycket bra och lättläst beskrivet .Hoppas Ni får en maktposition i vårt samhälle!
   När förvaltningen delas bland många får vi en mångfald.
   När staten förvaltar själv får vi en ”enfald”.
   I dubbel bemärkelse.

 5. Stefan Eriksson skriver:

  Det vore väl värt ett försök att påminna våra makthavare om betydelsen av att kunna leda av vatten.
  Jag tänker mig en relativt enkel lösning.
  Låt dagvattenledningar proppas i en radie på 200m. utifrån maktcentra såsom Helgeandsholmen och Rosenbad.
  Jag tror att det skulle uppfattas negativt av de närmast berörda i denna livsmiljö.
  Med tiden skulle här uppstå ett nytt naturtillstånd väl värt att bevara, till gagn för den mångfald som
  träsktalibanerna säger sig vilja ha mer av.
  De på platsen verksamma skulle också tvingas vara kvar och sköta sin dagliga gärning under sådana förutsättningar.
  Att betrakta dem som ”båtflyktingar” och därmed bevilja ett uppehållstillstånd på någon torr plats ,
  skall endast gälla om det föreligger synnerliga skäl därtill.
  Vore allt bra intressant att se vad som flyter omkring i denna ankdamm.

 6. Anders Rydén skriver:

  Försvinner dessa dammar gissar jag att en hel del fosfor kommer att frigöras, har länsstyrelserna gjort någon utredning?
  Rivs dessa dammar lär effekterna av ett kraftigt regn, hur skall jag säga, bli lite mer kännbara nedströms.
  Känns inte riktigt som de vet vad de gör.

Kommentarer är stängda.