Klarspråk tack!

Sverige har idag den svagaste regering vi haft sedan åtminstone regeringen Ullstens dagar. Den är svag både intellektuellt och i röstetal. Den sitter på taburetterna endast tack vare alliansens mycket märkliga DÖ-avtal.

När regeringen är svag och oppositionen samtidigt är obefintlig finns plats och orsak för andra aktörer att träda fram och ställa politiska frågor samt föreslå konstruktiva åtgärder. De jag närmast tänker på är Svenskt Näringsliv och LRF. Båda desa organisationer verkar under alliansregeringens tid, av missriktad hänsyn, avstått från politiska utspel kring dessa verksamheters kärnvärden. Men nu är det dags!

Det vore välgörande om Svenskt Näringsliv kunde lyfta fram sina medarbetare med goda naturvetenskapliga kunskaper och förklara för politikerna och för folket att det av FN påstådda klimathotet från koldioxid i avgaser är fullständigt felaktigt och de föreslagna motågärderna är totalt meningslösa. Ja, i ekonomiska termer är de rent av kontraproduktiva.

Det finns naturligtvis företag som är medlemmar i SN som tjänar pengar på att marknadsföra klimatrelaterade produkter som en vilseförd marknad frågar efter. I den rättvisa konkurrensens namn kan dock SN inte ta någon hänsyn till detta. Klimathotet tappar trovärdighet dag för dag. Företagarnas trovärdighet kommer att rasa totalt om det visar sig att de deltagit i svindeln när de hela tiden, eller i vart fall större delen av tiden hade bättre kunskap. I synnerhet om miljöfundamentalister och socialister får frikort att peka finger åt företagarna kommer renomméskadorna att bli omfattande. Bättre då att förekomma än att förekommas.

Klimatfrågan har också mer än en äganderättsaspekt som inte ska negligeras. Det gäller både tjänsteföretag och tillverkande företag i tätorter. För inte ska väl bedragna opinioner tillåtas bestämma hur företagsägarna ska tillåtas sköta sina affärer? Så även av denna anledning finns det anledning för Svenskt Näringsliv att tala klarspråk.

Än mer anledning att tala klarspråk om klimathotets äganderättsliga aspekter har LRF. Där har man dock inte bara lagt sig platt, man har avsiktligt sålt sin själ till djävulen och med hull och hår gått in för att samla på sig bidrag för energigrödor och vindkraft. Allt under föregivande av klimatskäl. Det finns mer än ett tveksamt fall där företrädare för LRF låtit uppföra vindkraftverk på sin egen fastighet.

Men det är värre än så. LRF har inte tagit strid för vetenskap och beprövad erfarenhet i vare sig djurskyddsfrågor, näringsläckage, odlingsmetoder eller annat. Det enda LRF verkar ha gjort de senaste 25 åren är att försöka inte väcka anstöt hos de mest högljudda aktivisterna som inte gillar jordbruk eller bönder över huvud taget.

Den relativt nya minerallagen, ändringar i grundlagen (särskilt vad gäller allemansrätten, strandskyddet och miljöintrång på äganderätten), nya direktiv från EU och ett antal andra frågor är exempel där LRF spelar ihop med andra särintressen av popularitetsskäl eller i sämsta fall av egenintressen för vissa enskilda förtroendevalda eller tjänstemän.

Inte heller LRF har långsiktigt något att vinna på att inte stå upp för sina medlemmars allmänna intressen och rättigheter. Det är dags att båda dessa organisationer initierar en saklig samhällsdebatt, som avslöjar nuvarande regerings okunnighet och falskspel i ett antal frågor. De viktigaste är som jag ser det klimatfrågan, miljöfrågor och äganderättsfrågor.

När man väl avslöjat de felaktiga premisser S-MP regeringen spelar med, då har man en solid grund att stå på när man stöttar en kommande borgerlig regerings ambitioner att inte hemfalla till socialistisk politik. För visst kommer det väl en riktig borgerlig regering efter denna?

Idag är det långfredag, markägare och företagare får ett allt tyngre kors att bära när deras främsta organisationer inte ständigt försvarar dessa verksamheters kärnvärden mot dem som står vid sidan om och ropar, Korsfäst! Korsfäst!

Det här inlägget postades i Äganderätt, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

11 svar på Klarspråk tack!

 1. Rutger skriver:

  Bra rutet Mats!

 2. thojak skriver:

  Bra skriv, Mats! Har också i flera års tid förvånat mig över (främst) SN:s totala flathet vad gäller att kritiskt granska – och avslöja – världshistoriens i särklass största och mest kostsamma bedrägeri, namely ‘Klimathotet’. Att ett slikt hitte-på har kunnat få en sådan utbredning respektive ‘accept’, högt som lågt, är i sig ett slags modernt ‘världsrekord’ – jfr. t.ex. med religioner av olika slag… 🙁

  Ej att förglömma är forna alliansregeringens roll i befästandet av ‘klimatreligionen’, den är omfattande under/av medverkan av bl.a. fröken Arkelsten – “gräddfil för vindkraft” m.m.

  Det kommer att ta åtskilligt med både tid och resurser för att vända skutan mot rätt kurs igen och det är, i min uppfattning efter att ha följt temat i 30+ år, troligast så, att där måste till ett/annat rejält samhälleligt sammanbrott innan ‘myntet trillar ner’ och då är frågan om det öht. går att reparera…?

  Glad Påsk i alla fall!
  Mvh/TJ
  PS: delar på FB. //DS

  • Åke Sundström skriver:

   Missuppfattning att tala om “flathet” – det handlar tvärtom om ett avsiktligt medlöperi från styrelsens sida. Till de smått pikanta interiörerna hör att Stefan Fölster, SN:s tidigare chefsekonom, i många år hårt och energiskt kritiserade klimatdoktrinen och tydligen försökte få sina chefer på bättre tankar, men sedan plötsligt sparkades ett steg snett uppåt. Nu sitter en garanterat lojal PK-person, med ett förflutet i Rosenbad, på hans post. Inte en rad om detta i SVT, SR, SvD eller DI. Det beklämmande är att Svenskt Näringsliv föredrar att stödja snäva särintressen i stället för att höja välståndet för alla med hjälp av den fria konkurrens man påstår sig värna.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Orsaken till den svenska landsbygdens förfall finns hos LRF, denna deras ständiga jakt på utplundrade, stulna skattepengar och sanslösa oförmåga att stå upp för äganderätten.
  För ledningen i LRF betyder den politiska “karriärstegen” mer än den enskilde medlemmens villkor.
  Tack för att Du finns Mats och Glad Påsk!

 4. Åke Sundström skriver:

  Helt rätt att gissla möjliggörarna, marknadsekonomins eller miljöns förmenta vänner som säljer ut sina respektive ideologier och för snöd vinnings skull sjunger med i den socialistiska änglakören.

  Själv håller jag dock en slant Svenskt Näringsliv är värre hycklare än kollegorna inom LRF. I högtidstalen hyllas den fria konkurrensen, men i vardagen bejakar man selektiva förmåner till bl a Rot och Rut-tjänster eller 50 procentiga subventioner till huvudlösa investeringar i vindkraft. Och man teg naturligtvis när Anders Borg valde att en beskriva elcertifikaten som avgift (för att klara utgiftstaket), när det i själva verket är en ren skatt.

  Till möjliggörarna hör också den tredje statsmakten, som blundar, när direktörerna och miljörörelsen presenterar sina dubbla agendor. Eller helt enkelt är för lata eller okunniga för att upptäcka logiska kullerbyttor. Men de allra största bovarna finns bland våra professorer och forskare, som förväntas vara ett etiska föredömen, men som skriver partsinlagor med hjälp av statliga bidragspengar i stället för att göra seriösa, objektiva analyser. Givetvis inte alla eller alltid, men så ofta att det blivit regel snarare än undantag.

 5. Upprörd fastighetsägare med mark och skog skriver:

  Av erfarenhet från andra markägare så konstateras att tyvärr är läget i dag att markägarna har för liten bestämmanderätt och obetydligt att säga till om när det gäller hur ens egen ägande mark skall disponeras. När översyner görs sker det genom remisser till många organisationer med särintressen och den enskilde markägaren får aldrig möjlighet till insyn eller möjlighet att delta i remissutredningarna.
  På allt fler områden som berör fastighetsägande, markägande och förfoganderätt, pekar utvecklingen mot att politiker, beslutsfattande tjänstemän, friluftslivets särintressenter och naturaktivisterna mer och mer ignorerar markägarens näringsverksamhet synpunkter, ekonomi och äganderätt.
  Det finns en mycket oroande tendens att man bara lyssnar och bejakar de externa besökande intresseorganisationers önskemål om intrång och storstadsbornas synpunkter om fritidsintresse än att man beaktar den eller de markägare som har den juridiska och ekonomiska ansvaret för fastigheten.
  Näringsidkaren tillika markägare skall idag bekosta och presentera dyra konsekvensbeskrivningar och samråd med allmänheten om markägaren skall bedriva näringsverksamhet. Staten vill dessutom ha insyn och ta in stora summer i skatt och detaljstyra ibland rena bagateller.
  Men statens avlönade utredare/tjänstemän undviker själva att redovisa konsekvenser för näringsidkaren / markägaren om strandskydd, reservatsbildande, minerallagen mm. Man undviker även att ha samråd med den drabbade sakägaren/markägaren. Hur förändras markens brukningsmöjligheter av te x inskränkningar i markanvändandet.
  Ändringar i grundlagen (särskilt vad gäller allemansrätten, strandskyddet och miljöintrång på äganderätten), minerallagen vattendirektiven och nya direktiv från EU och ett antal andra frågor är exempel där LRF spelar ihop med andra särintressen av popularitetsskäl eller i sämsta fall av egenintressen för sina egna anställningsvillkor till förmån åt enskilda förtroendevalda eller tjänstemän.

  Landsbygdens alla fördelar måste lyftas, stöttas och ges möjlighet till framåtskridande. Landsbygdsutvecklingen bör stödja och komplettera marknads- och inkomstsmöjligheten för landsbygdens jord- och skogs- ägare och därigenom bidra till att en ekonomisk och social sammanhållning också behålls och stärks.
  Landsbygdsutvecklingspolitiken måste bidra till att detta uppnås, samtidigt som man beaktar andra prioriteringar i fråga om konkurrenskraft och hållbar utveckling
  Landsbyggden har så mycket att erbjuda då vi får många viktiga råvaror och tjänster därifrån, och därför är det av stor vikt att allmänheten i fortsättningen också får möjlighet att kunna handla dessa närproducerade råvaror och tjänster.

  Glad påsk, ÄT MER ÄGG!

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Lyckas vi krångla oss ur EU med dessa horder av tjänstemän kanske landsbygden får uppleva en renesance. Med mer eller mindre tömda hyllor i mattemplen blir tonläget säkert lite vänligare. LRF har mer än på ett sätt bidragit till brister i produktionen!

   • Göran skriver:

    Tvärtom. Töms hyllorna ökar trycket för lantbruket. Men kanske inses då att effektiviseringen i matproduktionen inte både kan försörja en ökande befolkning och avstående av produktionsunderlag till urbanisering, vägar och “naturvård”. (Ett ord som måste vara en oxymoron – självmotsägelse – då vårdad natur definitionsmässigt är kulturmark – av människan påverkad.)

 6. Upprörd fastighetsägare med mark och skog skriver:

  Allt medan politikerna mässar att alla måste arbeta längre. Står Greider på bästa sändningstid och tycker att det är rasistiskt att man ställer krav på arbete för invandrare. Jag är inte bara häpen. Det är ju rena vansinnet. Ska dom vila sig medan svenne jobbar ihjäl sig?

  • Anders Rydén skriver:

   Det enda en politiker kan göra är att vara generös med andras pengar.

   Har man begripligt det, borde man inte bli förvånad att Greider säger sådant här.
   Inte heller borde man bli förvånad av att politiken hatt utvecklats i den riktning som den har.

Kommentarer inaktiverade.