Om vindkraft

När man utnyttjade vindens kraft förr visste man att passa på när det blåser rätt vind, och göra annat när det inte blåser. Man utnyttjade kraften när den fanns där, till att mala, pumpa, såga eller något annat eget behov.

Idag, när man vill använda vindkraften till att mata ut elektricitet på nätet till någon annan som ska betala för den, hur mycket är denne beredd att betala när denne vet att du kan producera just nu, endast? Om det dessutom finns flera konkurrerande vindkraftverk, då kan man väl fråga runt för att få lägsta pris?

Vindkraft är dessutom intermittent, det vill säga att den fungerar endast tillfälligtvis. Vem vill binda upp sig för att köpa en vara som säljaren inte vet när den kan levereras? Dessutom måste all vindkraft, i stort sett till hundra procent, matchas av något annat elproduktionsslag som kan leverera kontinuerligt. Detta ökar naturligtvis kostnaderna för en  produktion med potential som motsvarar efterfrågan. I synnerhet måste kostnaderna i form av investeringar som ska förräntas nå en nivå som hämmar affärsmässigheten för samtliga elproducenter.

När det blåser och vindkraftproducenten ska sälja sin el, måste man dessutom konkurrera med de kraftverk som kan producera kontinuerligt, baskraften. Hur affärsmässigt och lönsamt är det? När industri och hushåll energieffektiviserar blir det mindre marknadsutrymme för tillkommande energi. Normalt affärstänkande skulle mana till försiktighet med investeringar i elproduktion.

Nu tänker Vattenfall stänga ytterligare två kärnkraftsreaktorer. De säger att det är ett affärsmässigt beslut. Men med tanke på att vår miljöminister heter Åsa Romson och är miljöpartist är jag inte beredd att utesluta politiska påtryckningar. I alla händelser ägnar sig våra politiker åt att via riktade subventioner tvinga vindkraft in på elmarknaden. Det innebär att man aktivt missgynnar elproduktion som skulle klara sig bra på egna meriter i en vanlig konkurensutsatt marknad.

Eftersom denna utveckling helt klart är politisk och dessutom i hög grad är kopplad till bedrägeriet med klimathotet, måste man fråga sig, vad är slutmålet med en politik som avsiktligt förstör en välståndsskapande grundförutsättning för det moderna samhället? Är detta en avsiktlig politik för destabilisering och senare införande av exempelvis planekonomi, i praktiken utmönstra demokratin, rättsstaten och friheten? Att döma av UNFCCCs ordförande Christiana Figueres uttalanden, är det precis det som är målet. Kan vara något att hålla i minnet.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

15 svar på Om vindkraft

 1. B-J Bjurling skriver:

  Med tanke på hur många anställda de har på kärnkraftverken har också jag mycket svårt att förstå hur verksamheten kan vara affärsmässig. Kan någon förklara vad alla dessa tusentals anställda egentligen gör på jobbet?

  • Thomas Gunnarson skriver:

   Jag träffade en anställd på Ringhals för tre-fyra år sedan…
   Vi diskuterade om det kommer att byggas nyårs kraftverk i Sverige, då det ryktades om nya på Ringhals…
   Nej, det blir inga nya kraftverk i Sverige.
   Var hans besked.

   Och det tackar jag för, då jag bor nordost om Ringhals…
   Själviskt?
   Ja.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Lars Vernersson skriver i ATL om den “förnybara energin”. Min fråga, hur mycket subventionerar skattebetalarna denna förnybara energi? Förresten, vad är förnybar energi?
  http://www.atl.nu/ledare/ta-strid-f-r-den-f-rnybara-energin
  När Anders Fog Rasmusen blev stadsminister i Danmark för länge sedan lovade han att alla subventioner till energin skulle avskaffas! Det blev väldigt tyst strax efter det uttalandet.

 3. Göran skriver:

  Om man använder den intermittenta vindkraften och för den delen solkraft, till att producera vätgas vid macken genom att köra bränsleceller baklänges, får man nog den effektivaste användningen.

  • mats skriver:

   Man kan tycka det eftersom man till synes har löst den intermittenta energins problem, nämligen lagringen.
   Men ack! Redan för tjugo år sedan, LAX, Los Angeles flygplats kört vätgasbussar med bränsleceller på ett långtidsförsök, konstaterade man att vätgasen har så låg energitäthet att den måste komprimeras väldigt mycket för att man ska kunna få med tillräckligt med energi för att komma någon vart.
   Denna komprimering av gasen var så energikrävande att det blev närapå ett nollsummespel.
   Detta vet alla inblandade. Därför har man slutat med sådana experiment med vätgas.

   • Jan Suhr skriver:

    Plus att man skapar den kraftigaste växthusgasen av alla, vattenånga 🙂

 4. Katastrofen i föregångslandet Tyskland

  Företrädare för MP på alla nivåer har framhållit Tyskland som ett föredöme för energipolitiken. Det borde därför vara synnerligen viktigt att kolla upp vad som hänt där.

  På vår blogg har vi fått äran att visa detaljerad statistik över elproduktionen i Tyskland. På denna länk finns länkar till flera poster med pedagogiska grafer över den verklighet som faktiskt varit:

  http://klimatsans.com/energifakta/

  Där finns en graf som visar att det faktiskt kan hända att det råder vindstilla samtidigt i Sverige, Danmark, Tyskland och Frankrike. Konklusionen är att ALLA “gamla” kraftverk måste vara kvar, hur många vindkraftverk vi än bygger.

  Sedan har man vänt upp-och-ner på ekonomin. De som levererar “förnybar” el har garanti för att få leverera allt de kan producera till garanterade, förmånliga priser. De “gamla” kraftverken får konkurrera om det behov som blir kvar. Priserna har drivits ner till en ohållbar nivå. De går ner till marginalkostnaderna, vilket betyder att de inte får täckning för investeringen. De får så småningom läggas ner.

  De skall gratis stå för “reglerkraft”. När vind och sol ökar så plötsligt att kol och gas inte hinner reglera ner tillräckligt snabbt, får den värdefulla reglerkraften dumpa överskottselen till negativa priser, medan de som orsakat det onödiga överkottet får fullt betalt.

  Att subventionera mera produktionskapacitet på en redan mättad marknad innebär kapitalförstöring i nationell skala. Det verkliga värdet av reglerkraften kommer att visa sig, när så många gamla kraftverk lagts ner, att man måste bygga nytt. Kalkylen för en sådan investering blir sagolik. Kapitalkostnaden är en stor del av all energiproduktion. Man får kanske förutsätta att nyttjandegraden inte blir 70 – 90 %, som på en normal marknad, utan bara 10 – 40 %. Det mångdubblar kapitalkostnaden.

  Det är vad som egentligen skulle drabba de “opålitliga” energislagen, sol och vind. Något som skulle göra deras investeringskalkyler närmast omöjliga.

  MP driver fram en nationell kapitalsförstöring !

 5. Niklas skriver:

  Helt rätt Göran! Det behövs någon form av batteri för att lagra vindenergin och solenergin till dess att den behövs. Sedan är det bara frågan om hur dessa batterier ska se ut. En variant är ju att pumpa upp vatten till högre belägna dammar, för att sedan släppa på vattnet när elen behövs.

  • mats skriver:

   Pumpa upp vatten till högt belägna dammar har man provat i Norge, som har riktigt bra förutsättningar för det. Det är en rolig lek för ingenjörerna. Men någon lönsamhet finns det inte i det.

   • Göran skriver:

    Om alternativet är att inte kunna använda elen, är det lönsamt att lagra.

    • mats skriver:

     Fast ännu mer lönsamt att göra något annat med pengarna än att bygga vindkraftverk.

 6. Stefan Eriksson skriver:

  Åsa Romsons löfte till sina väljare / hot mot resten av oss, i senaste valrörelsen var :
  Vi skall göra det så dyrt att producera el frän kärnkraften att det upphör på ekonomiska grunder.
  Finns inget annat sätt att tyda detta löfte/hot som något annat än ministerstyre.
  Bevare mig väl !!

 7. Anders Rydén skriver:

  Visst kan vindkraft vara mer lönsam.
  Men det krävs att ägare och brukare är samma person.
  Det är som Mats själv sa i sitt första stycke, det gäller att passa på när det blåser.

  Men, att uppmuntra folk att ordna sin egen energiförsörjning, det verkar vara helt omöjligt.

  Antagligen ogillar politiker tanken på att att folket på landsbyggden skulle kunna odla en kultur av oberoende?

  • Thomas Gunnarson skriver:

   Det tycks vara det typiska för kärnkraftsvännerna…
   Att vi alla skall dela på riskerna men vinsten skall ett fåtal få..
   Att diskutera problem, miljöproblem eller ekonomi, som kollektiva eller individuella och blanda vilt när det passar är typisk svenskt..
   Vi tycks inte kunna skilja på dessa storheter.

   I ett samhälle där Individen är suverän så är också ansvaret individuellt.
   Kärnkraften är kollektiv och funkar bara i totalitära samhällen…
   Sol och vind är individuella energikällor som enskilda människor kan styra och planera och är framtiden i ett samhälle där individen styr sitt eget liv!

   • Stefan Eriksson skriver:

    Energiförsörjning är i alla avseenden något som individerna gör bäst i att försöka samsas om.
    Totalitära samhällen brukar kännetecknas av brist på användbar energi.
    Det land på jorden man bäst kan urskilja från rymden är:
    Nordkorea.
    Din slutsats om vilken energikälla som passar bäst för olika samhällsskick “haltar” betydligt.

Kommentarer är stängda.