Kommunens avfallsansvar?

Töreboda kommun har nu infört ett avfallshanteringssystem på landsbygden som innebär att hushållen ska skölja ur sina tomma livsmedelsförpackningar för att kunna lägga dem i kartongåtervinningen. Vad man inte verkar ha tagit hänsyn till, är att man till ett enskilt avlopp INTE ska spola ut fett i avloppet. Detta för att fett avsätts på infiltrationsanläggningens (det biologiska reningssteget) väggar och försämrar dess renande effekt. Eller med andra ord, förkortar dess livslängd. Fastighetsägaren med enskilt avlopp kan alltså se fram emot att tvingas gräva om sitt avlopp väsentligt tidigare än planerat. Det ger som alla förstår högre kostnader.

Frågan är hur kommunen tänkt kompensera fastighetsägarna med enskilt avlopp för att den nya sophanteringen ger högre kostnader för avloppet?

Vidare har kommunen bytt entreprenör för slamtömningen. Detta har i en del fall lett till väsentligt längre intervall mellan tömningarna innan intervallen stabiliserats till det normala ett år. Kraftigt försenad slamhämtning kan leda till att slam pressas förbi slamavskiljaren och in i det biologiska reningssteget. Som alla förstår kan detta förstöra det biologiska steget.

När man går kursen för att lära sig anlägga enskilda avlopp får man veta att man som ansvarig entreprenör ska informera kunden om att efter varje slamtömning ska anläggningen omedelbart tillföras 0,5 till 1 kubikmeter vatten innan avloppsanaläggningen åter tas i bruk. Detta för att förhindra att slam kan smita under avbalkningen i tanken och leta sig in i det biologiska steget.

Märkligt nog har jag aldrig hört någon kommun informera om detta. Inte heller har någon sådant information meddelats från de entreprenörer som tömmer slambrunnarna. Normalt får man inte veta att tanken blivit tömd förrän någon vecka senare, när fakturan kommer. Man har alltså ingen möjlighet att veta när man ska fylla upp sin slambehållare.

Frågan är om kommunen eller entreprenören är villiga att ersätta fastighetsägaren för dennes ökade kostnader på grund av  underlåtenhet att meddela försiktighet med att släppa ut fett i avloppet, dels behovet av att fylla upp slambehållaren efter tömning och dels när det bör ske? En tredje fråga, är hur fastighetsägaren ska kompenseras ekonomiskt för försämrad funktion på sin anläggning när kommunen sparat pengar genom att byta entreprenör till en som inte följer tidigare schema?

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Kommunens avfallsansvar?

 1. Jan Suhr skriver:

  Om kommunen sparat pengar genom att anlita en annan entreprenör, har de väl knappast sänkt avgiften?

  Det här är ett typiskt exempel på något som en fri marknad skulle kunna sköta själv. Varför ska hanteringen administreras av kommuner? Det skulle säkert fungera bättre om husägaren kunde sköta det själv.

 2. Stefan Eriksson skriver:

  För höga koncentrationer av fett är ett gissel i ett avloppsystem överhuvudtaget. Därom har vi i vårt hushåll mellan varven tvistat. Jag har med min bristande pedagogiska färdighet lyckats nå dit hän att vi torkar ur stekpannan med papper för att på så vis separera bort överflödigt fett.
  I hushållet finns däremot en större ”bov” vad avser funktionen hos avloppsanläggningen.
  Nämligen diskmaskinen!
  Ja , kanske inte maskinen i sig, men därtill det diskmedel vi använder för maskindisk.
  Låt mig förklara hur jag ser på problemet.
  Ett avloppsystem med infiltration / markbädd fungerar tillfredställande så länge funktionen i slamavskiljaren upprätthålls.
  Vi har hjälp av myriarder av små harmlösa naturligt förekommande bakterier som hjälper oss att ”upparbeta” (kompostera) de närsalter som ger upphov till problem i förlängningen.
  Att vi via diskmaskinen giftbombar med antibakteriella tillsatser i diskmedel, verkar förödande på den kultur som finns och arbetar för oss i slamavskiljaren.

  Därom kan man ju tycka att det funnits plats för information från miljövårdande myndigheter.
  Men icke!
  Enskilda avlopps funktion förs på tal regelbundet likaså jordbrukets verksamhet.
  Orsaken står att finna i det olycksaliga sammanträffandet att varje år samlas stor del av makteliten i Visby för jippot i Almedalen.
  Beroende på temperatur och väder i allmänhet växer olika alger till och ger upphov till det som kallas algblomning.
  Östersjön visar tecken på att må dåligt och med flygbilder sprids detta fenomen via media.
  Makthavarna i Visby måste samtidigt säga något klokt om var i orsaken till algblomningen står att finna.
  ”Svarte Petter” blir jordbruksnäringen och den enskilde som i allsköns ro uträttar sina behov på WC.
  De ”makthavare” som leder ”mobben” är i stort desamma som leder undergångsteorin kopplat till klimatförändringar.
  Säg mig! Är detta en tillfällighet?
  Så länge ”någon annan” skall bära kostnaden för makthavares nyckfullhet och populism lär vederhäftiga argument begravas.
  Miljömaffian arbetar målmedvetet med att belasta samvetet hos oss undersåtar till och med när vi går på toan.
  Därav saknas den information som skulle vara till gagn för den enskilde, och vår gemensamma omgivning, nämligen:
  Vi bör minska användandet av antibakteriella tillsatser överlag.
  Överanvändandet av antibiotika är av samma karaktär.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Tänk vilken tjusning alla ”lantisar” får uppleva om och av den svenska socialistiska byråkratin och som i princip alla stadsbor missar i upplevelseindustrin. (Allemansrätten i det svenska kulturlandskapet)
  Undrar hur länge till dom tror att lantisarna vill producera livsmedel. Våra ungdomar har genomskådat den sociaistiska bluffen och har svårt att tänka sig att producera livsmedel på dennas betingelser.

Kommentarer är stängda.