Indiankrigens återkomst

Elaine Willman, amerikanska av indiansk härkomst, har flera gånger varnat för den såväl odemokratiska som antikonstitutionella utvecklingen i USA. Det hon pekar på är regeringen, myndigheterna, politikernas sätt att åsidosätta amerikanska medborgares konstitutionella rätt att äga egendom.

De gör det i namn av att skydda urbefolkningens intressen, indianernas. Men vad som egentligen sker är att ingen utom politrukerna, prätorerna, de självsvåldiga tjänstemännen, utökar sina befogenheter. De gör det i strid med lagen. Men alla tycks blunda och tänka att om det är för indianernas skull så är det väl rätt.

Williams har nu skrivit sin andra bok om hur det som är grundvalen i det amerikanska samhället, rättsstaten, bryts ned från insidan, Going to Pieces – The Dismantling of the United States of America. Det som nu senast väcker hennes vrede är statens, främst via myndigheterna EPA och BLM, agerande att beslagta privat mark genom att omdefiniera den som del av ett indianskt arv. Det indianska arvet förvaltas gemensamt av “indianråden” (som får en liten skärv för att nicka och hålla tyst) och den federala staten. För den förvaltningen har man bestämt att konstitutionen inte gäller. Vanliga medborgares rättigheter raderas alltså ut genom ett pennstreck på ett kontor i Washington D.C.

Hon kallar utvecklingen för statlig tribalism. Alltså en förändring där staten (åter-)inför ett samhälle byggt på stam- eller klantillhörighet. Arv, med andra ord. En förändring bort från den demokratiska lagstyrda rättsstaten. Hon anklagar, med rätta, FN för att vara delaktiga i detta brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vi kan även se hur de priviligierade grupperna i Sverige flyttar fram sina positioner, ofta med hänvisning till FN, ursprung eller annan särställning. Det är ett ovärdigt spel de politiska partiernas företrädare på många håll deltar i, förmodligen utan att ha en susning om vad eller varför, eller vilka konsekvenserna blir.

I det vi slentrianmässigt kallar västvärlden har människorna de senaste 500 åren tagit makten från både gud och stamhövdingen. Vi har mödosamt förhandlat fram och nedtecknat grundlagar och konstitutioner som ska garantera alla medborgare lika rätt inför lagen och skydd mot övergrepp från staten och dess fogdar.

I land efter land håller dessa fogdar på att återinföra klansamhället med sig själva som hövdingar. Okunniga, eller möjligen fullständigt cyniska media applåderar och hejar på när individerna/medborgarna reduceras till undersåtar i det samhälle där mediedrev styr fogdarnas agerande.

This entry was posted in Äganderätt, Aktuella övriga ämnen, Frihet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Indiankrigens återkomst

 1. Ulf Hellbacken says:

  Jag kan mycket väl förstå hennes kritik av förhållandena i USA, den enda “fria demokratin” i västvärlden. Mycket talar för att det inte längre är så genuint amerikanskt att hylla patriotismen, även om det fortfarande saknar motstycke i Väst, om man undantar Norge och 17:e maj.

  Det är också riktigt att inknapningen på mänskliga demokratiska rättigheter inskrivna i grundlagen inte längre håller det mått på respekt som tidigare var så självklart för oss i generationen då historieämnet stod högt på schemat.

  Jag talade just igår med ett av mina barnbarn, 17 år, som just avslutat sitt första år i gymnasiet. Han berättade om en av sina lärare i OÄ, där bl a samhällskunskap ingår, som fullkomligt inkompetent. På min fråga, varför hans klagomål till rektor på skolan inte gav resultat, svarade han att det finns ingen annan lärare att ersätta denna odugling. Då kan man fråga sig; varför sitta av dyrbar tid och lyssna till en fullkomlig idiot? Skolväsendet i Sverige är sedan decennier i konstant nedrustning, vilket naturligtvis också sätter avtryck i politikerledet såväl som de led som dessa lagstiftar om.

  Med andra ord: “You get what you see and experience thereof”

  • mats says:

   Tråkigt med dåliga lärare. Håller med om att skolan inte alltid är bra och kanske blivit sämre än tidigare. Åtminstone i vissa delar.
   Men en annan sak verkar vara att eleverna blivit sämre de senaste 50 åren. Är det något i tidsandan eller politiken som gör att folk tror att kan gå i skolan utan att behöva lära sig något?

 2. Jag jobbar på att återupprätta den gamla bonderepubliken Angnakind som fanns här i århundraden på medeltiden.
  Vi betalade ingen skatt till vare sig den svenske kungen, eller den danske!
  Det var ett klart stamsamhälle och där platsar jag med min härstaming från bygden så långt bak jag kan leta…
  Därför är det lika bra att satsa på detta nu, medans tid är….

  • mats says:

   Du är för härlig Thomas! Se bara upp så att er stamhövding inte sitter i Stockholm eller Caymanöarna och fjärrstyr er.

Comments are closed.