Lantmäteriet del 3

Del 1 gav jag namnet Upp som en sol … och del 2 namnet … Ner som en pannkaka, för den som vill läsa dessa. Dagens kria är en beskrivning av vad som drabbat en markägare i Nobynäs, Småland. Familjen i fråga äger en jord- och skogsbruksfastighet som man brukar aktivt. Sedan tidigare finns en ledningsgata för kraftledning på fastigheten. I samband med bygget av sydvästlänken skulle den befintliga ledningen ersättas med en större. För detta krävdes en bredare kraftledningsgata.

Markägaren ville inte upplåta mer mark än den sökta koncessionen, men Sveriges regering bestämde följande. Den befintliga kraftledningsgatan får breddas från 34 meter till 44 meter. Därutöver har man rätt att avverka enskilda, höga träd utanför kalgatan om dessa hotar ledningen. Utstämpling av skog enligt tillståndet skall göras av ledningsbyggaren men tillträde för avverkning får inte ske innan en besiktningsman på LM:s uppdrag utfört en s.k. förordnad besiktning. Detta för att möjliggöra en senare, opartisk värdering av skogen.

Svenska Kraftnät (SvK) stämplade i strid med tillstånden en 50 m kalgata. Markägaren protesterade  med påföljd att SvK med hjälp av kronofogde och polis anländer och en 50 m kalgata plus därutanför s.k. farliga träd avverkas och bortförs.

Markägarens protest i domstol mot SvK:s överskridande av gällande tillstånd lämnas utan åtgärd. Tingsrätten skriver att ”Svenska Kraftnät har styrkt sin rätt”! Men alltså utan att kunna förete några bevis för detta. Markägaren döms att betala Sv.K:s rättegångskostnader med ca 35 000 kr. Hovrätten ger inte prövningstillstånd men ärendet är för närvarande överklagat till HD med hänvisning till att tidigare domar bevisligen är oriktiga.

Lantmäteriets roll i detta är följande: Efter den tvångsvisa avverkning begär markägaren LM:s protokoll över den av LM förordnade besiktningen av skogen. En besiktning som är ett villkor i LM:s ledningsrättsbeslut för SvK:s rätt att avverka. LM meddelar att man inte känner till att någon dispyt förevarit eller att skogen avverkats och bortförts och man vet inget om någon besiktning. Detta eftersom Sv.K. inte kommunicerat med LM. Någon underrättelse om SvK:s avsikt att avverka har tydligen inte meddelats LM.

Utan besiktning har man inte haft rätt till någon avverkning överhuvudtaget men när saken kommer till domstol intygar LM att den villkorade besiktningen har utförts. Inga protokoll eller redovisning av utsedd besiktningsman kan visas, men LM:s intygande och SvK:s rätt att avverka så som skett, godtas uppenbarligen ändå av tingsrätten.

(Osant intygande gav 2 års fängelse för VD i ett fastighetsföretag. Dom i Hovrätten för Nedre Norrland)

Lantmäteriet har heller inte bevakat markägarens rätt beträffande medgiven bredd av ledningens kalgata, utan nonchalerat Sv.K:s överskridande av erhållna tillstånd.

Markägaren har polisanmält hela förfarandet. Vid domstolsförhandlingen höll samtliga statliga verksamheter varandra om ryggen, Kronofogden, Svenska Kraftnät och Lantmäteriet bedyrade samtliga att allt gått rätt till. Trots regeringens tydliga instruktioner meddelade via en koncession som stipulerar max 44 meter bred ledningsgata samt Lantmäteriets karta och ledningsrättsprotokoll.

Svenska Kraftnät har tagit en rövare, alternativt grovt och avsiktligt åsidosatt ett regeringsbeslut. Lantmäteriet har försummat sin myndighetsplikt och dessutom i domstol ljugit om denna försummelse. Tingsrätten har dömt markägaren att betala SvK:s advokatkostnader för att tillskansa sig hans mark och Kronofogden har debiterat föremålet för sitt agerande, inte beställaren av handräckningen. Men när en privat markägare beställer avhysning av illegala läger på sin mark är det markägaren som debiteras och endast identifierade personer kan avhysas. Var någonstans i Svea Rikes Lag står det att markägare alltid är skyldiga att betala för andras lagöverträdelser?

Markägaren har polisanmält både Lantmäteriet och Svenska Kraftnät, samt JO-anmält Lantmäteriet. Lantmäteriet bedyrar att besiktning utförts, men kan inte visa upp ett protokoll. Såväl polis som JO lägger omgående ner respektive ärende, i brist på bevis. Detta trots att LM:s ledningsrättsbeslut är bevis på att besiktning ska ske innan avverkning och att ingen sådan besiktning kan redovisas. Svenska Kraftnät har alltså avverkat utan lov (besiktning skulle först genomföras av LM) och dessutom på mark där de inte alls har lov (utanför koncessionsområdet). Lantmäteriet skyddar SvK genom inte hålla sig till sitt eget beslut. Rättsmyndigheterna skyddar båda statliga verksamheterna genom att vägra utreda och ställa dem till svars för sina brott mot en enskild medborgare och näringsidkare. Rättsrötan i Sverige kan knappast göras tydligare än så. Markägaren har drivit fallet så långt han kunnat och förlorat i varje instans. Nu ligger ärendet och väntar på prövningstillstånd i Högsta Domstolen. Tiden får utvisa om det svenska rättsväsendet har den integritet som krävs för att rätta till sina egna fel, eller om hjälp än en gång måste sökas i internationell domstol. Vad tror ministrarna Wallström och Bah-Kuhnke, som vill inrätta en statlig institution för mänskliga rättigheter?

Det finns mycket mer att skriva om detaljerna hur statens anställda burit sig illa och olagligt åt mot denna familj. Men det avstår jag från i denna artikel, för att det väsentliga budskapet ska gå fram bättre.

Kronofogden i Östersund uppgifter. Mål nr 22-84808-14, utslag 22-75167-14.

Göta Hovrätt mål nr. ÖÄ 50-15.

Det här inlägget postades i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Lantmäteriet del 3

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Rättslösheten breder ut sig och än så länge drabbar den allt för få, ca 69.500 av 9 miljoner möjliga.
  Det knottrar sig på min rygg.

 2. Stefan Eriksson skriver:

  Har Svenska staten (rättsväsendet inkluderat) någon gång ställts till ansvar avseende skyddet för den enskilde och dess egendom?
  En grupptalan vore befogad där yrkandet framförs att staten tvingas efterleva gällande lagstiftning.
  JO kunde avvecklas utan att det märktes hos medborgaren.

 3. Niklas skriver:

  Vårdslös myndighetsutövning? Det räcker nog inte att bara gå på de enskilda myndigheterna som sådana, utan här behöver nog även enskilda tjänstemän dömas till vårdslös myndighetsutövning.

 4. ÄEG. ÄnEnGäng så låter etablissemanget någon ostraffat köra över den mindre…. jag gissar att denna ledning skulle försörja transporten av vindkraftsael från glesbygd till tätorter kanske t.o.m. Söder.

  • mats skriver:

   Välkommen hit Sven!
   Tanken med sydvästlänken är väl att att underlätta för EU att beställa billig svensk baskraft (vattenkraft och kärnkraft) uppbyggd via skattepengar. Att detta kommer att medföra europeiska priser på el till svenska konsumenter är en bisak i sammanhanget.

Kommentarer är stängda.