Påvlig surdeg

George Will hade i Washington Post den 18 september en granskande artikel av Påvens och den katolska kyrkans hållning i klimatfrågan. Det finns många kritiker till Påvens något överraskande och fullkomligt vilseförda inhopp i klimatdebatten. Jag översätter här delar av Wills vidräkning med den heliga stolen.

Påve Franciskus förkroppsligar helighet, men kommer släpande på moln av skenhelighet. Med konvertitens okritiska nit omfamnar han oantastligt populära, bevisligen falska och djupt reaktionära idéer. Genomförda skulle de ödelägga de fattiga å vilkas vägnar han gör anspråk på att tala för…

Denne man, som hävdar att ”kyrkan inte utger sig för att avgöra vetenskapliga frågor”, fortsätter som om allt han påstår är bevisad sanning… Den kyrka som trodde det var bevisad vetenskap att Galileo var en kättare, borde visa större uppmärksamhet till samtliga bevis.

Vårt blomstrande välstånd kräver prismässigt tillgänglig energi i stor mängd, för produktionen av allt från mat till medicin. Fattigdomen har sannolikt minskat mer de senaste två seklen än i de föregående tre årtusendena, på grund av industrialisering driven av fossila bränslen. Endast ekonomisk tillväxt har någonsin skapat bred förbättring för de fattiga. Sedan tillväxten inleddes i det sena 1700-talet har den varit beroende av sådana bränslen.

Matt Ridley … har beskrivit att kol som ersätter vedbränsle har stoppat världens avskogning och att handelsgödsel tillverkad av gas har halverat behovet av land för att producera en given mängd mat. Den kapitalistiska marknaden som Franciskus föraktar är anledningen till att andelen av jordens befolkning som lever i ”absolut fattigdom” (<$1,25/dag) har minskat från 53% till 17% på tre årtionden sedan 1981. Till och med i världens fattiga länder, skriver ekonomen Indur Goklany, har medellivslängden ökat från 25-30 år vid sekelskiftet 1900 till 62 år idag. Sextiotre procent av alla fibrer är syntetiska och skapade från fossila bränslen. Av den återstående andelen fiber utgör bomull 79 procent, bomull som kräver handelsgödsel och bekämpningsmedel. ”Handelsgödsel och bekämpningsmedel tillverkade av fossila bränslen” säger han, ”bär åtminstone 60% av världens matproduktion”. Utan fossila bränslen skulle världens jordbruksareal behöva öka med minst 150% – motsvarande den sammanlagda landarealen av hela Sydamerika och den Europeisk Unionen – för att klara dagens livsmedelsförsörjning.

 

Min egen lilla undring till detta är att när ska vanligt folk inse att alla, absolut alla, utan undantag, som hoppar på klimathotartåget gör det för att de kan tjäna makt makt och pengar på vanligt folks bekostnad. Jag förstår att det är svårt när MSM utgör så kompakt klimathotarkör. Men någonstans måste folk börja inse att den egna friheten och rätten till sitt eget liv kräver en arbetsinsats. Eller som det brukar sägas, ”stå på dig, annars gör någon annan det!”

 

 

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Påvlig surdeg

 1. akesundstrom skriver:

  George Wills har förstås i huvudsak rätt, men han försöker bevisa lite för mycket – att vi har billiga fossila bränslen att tacka för det högre välståndet. I någon mån ja, men huvudorsaken är tekniska framsteg och färre planekonomiska systemfel (fast gudarna skall veta att många återstår, inte minst den klimathysteri som nu även påven uppmuntrar).

  Och i den avslutande meningen går Wills helt vilse, när han förkunnar att ”utan fossila bränslen skulle världens jordbruksareal behöva öka med minst 150% – motsvarande den sammanlagda landarealen av hela Sydamerika och den Europeisk Unionen – för att klara dagens livsmedelsförsörjning”.

  Ingalunda! Detta är samma hopplöst statiska syn som gamla Romklubben förde till torgs: att bortse från marknadsekonomins remarkabla anpassningförmåga och den mirakelmedicin som prismekanismen utgör. Den korrekta slutsatsen är att maten skulle vara väsentligt dyrare utan fossila bränslen, men ändå inte i mer påtaglig grad påverka välståndsnivån. Man kan snarare se positiva effekter av att högre matpriser hade reducerat den kostsamma mänskliga övergödningen i västvärlden. Och svälten i den fjärde världen har mycket lite med matpriser att göra, den beror på de diktatoriska och oftast socialistiska regimernas vanstyre. Inte ens utan kol och olja behöver någon svälta i en demokratisk värld. För när människor själva får välja är fria marknader det givna valet.

  • mats skriver:

   Jo visst är det illa att Will använder argument med samma brister i logiken som sina motståndare, bara med andra förtecken.
   Det intressanta är dock att det bland de konservativa kristna i USA finns människor som vågar kritisera Påven för att inte ha rätt fakta som grund för sina uttalanden.

   • akesundstrom skriver:

    Pluralismen är USA:s styrka, det tror jag vi är eniga om. För hur otänkbart är det inte med en svensk parallell: att akademiska fritänkare, KD-ledare och andra kristna politiker dristade sig till att ifrågasätta våra svenska biskopars blinda tro på amsagorna om det förfärliga klimatspöket. I motsats till Will har våra ”liberaler” och skriftlärda Marx som rättesnöre snarare än Adam Smith och katekesen. De fungerar som nyttiga idioter i dårskapens och vänsterpolitikens tjänst. I än högre grad, vill jag påstå, än påven.

Kommentarer är stängda.