Rättslös i folkhemmet

Vad vore en bra blogg utan sina läsare? De kommer med tips, kunskap och insikt, nya infallsvinklar och ibland indignerade inpass.

Här är en sammanfattning gjord av Carl Hermelin om Nobynäs polisanmälan mot att polisen inte behandlar en seriös polisanmälan om brott begångna av statens tjänstemän. Jag har skrivit om detta ärende förut. Denna polisanmälan är gjord med anledning av de missförhållanden i rättsstaten som uppdagats.

Nog är det märkligt att den kollegiala sammanhållningen mellan statens tjänsemän är starkare än exempelvis passionen för rättskipning, till och med bland dem som anställts för just rättskipning.

 

Hej!
Ref. telefonsamtal häromdagen.  Nobynäs gård har med 3 anmälningar begärt polisens utredning av Svenska Kraftnäts respektive Lantmäteriets handlande i samband med byggnation av den s.k. Sydvästlänken.

Enligt vårt samtal återkommer jag med en repkapitulering av ärendena, som vi ser det, och hoppas att polisens utredning kan leda vidare.  Ärendet är av allmänt intresse med tanke på statliga affärsverk och myndigheters tjänsteutövning vid expropriation och anläggningar på enskildas mark och föreningen Elgen är därför engagerad.

Anmälningarna ifråga är:

1/    Falsk tillvitelse, Svenska Kraftnäts chefsjurist, Bertil Persson, har i skrift uppgivit att Källners uppställt en traktor som hinder och att Källners hindrat deras ledningsbygge. Påståendet har medfört handräckningshjälp för åtgärder på fastigheten som saknar tillstånd i koncession och ledningsrättsbeslut, se 2/ nedan. Påståendet har också medfört att tingsrätten i Jönköping skriver att Svenska Kraftnät “styrkt sin rätt” samt utdömt Nobynäs att ersätta Svenska Kraftnät dess rättegångskostnader om ca kr 35 000
Påståendet är påhittat och osant. Svenska Kraftnät har skriftligt fått besked att de är välkomna på Nobynäs för ledningsbygget inom sitt koncessions och ledningsrättsbeslut.  Projektledare Guy Mondzo har under ed vittnat om att traktorn ifråga inte fanns på plats som ett hinder.
Makarna Källner begär att brottet falsk tillvitelse beivras.

2/    Egenmäktigt förfarande, Svenska Kraftnät har i strid med erhållen koncession och ledningsrättsbeslut dels avverkad en kalgata utan att den förordnade besiktningen utförts, dels kalavverkat en ledningsgata som med 6 meter överskrider den tillåtna.
Ingen överenskommelse om det extra markintrånget har träffats och till dags dato har ingen officialvärdering  av avverkad och bortförd skog redovisats. – Man får förmoda svårigheten pga avsaknad av Lantmäteriets besiktningen av Svenska Kraftnäts stämpling före dess avverkning.
Svenska Kraftnäts egenmäktiga förfarande har hittills medfört betydande ekonomisk skada och makarna Källner begär att brottet beivras.

3/    Falskt intygande, Lantmäteriet,  Henrik Franzén, Vetlanda och Björn Bodin, Växjö, har intygat att den besiktning av stämplad skog, av en av dem förordnad besiktningsman, har utförts i enlighet med villkor i ledningsrättsbeslutet.
Detta ter sig osant med hänvisning till Henrik Franzéns meddelande att ingen besiktning före avverkningen begärts av Svenska Kraftnät samt att inget protokoll/handling från sådan besiktning kunnat visas. Lantmäteriets intyg torde ha påverkat tingsrättens beslut enligt 1/ ovan.
Falskt intyg av en myndighet är ett allvarligt brott att i samhällets intresse beivra.

Det här inlägget postades i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på Rättslös i folkhemmet

 1. Upprörd fastighetsägare med mark och skog skriver:

  Man kan konstatera att alltför många ingrepp i äganderätten till fast egendom sker i mörker av lantmäteriförrättningar.

  I verkligheten är det fråga om en omfattande vinstdrivande affärsverksamhet som lantmäteriet bedriver under sitt skydd som myndighet. Lantmäteriet är vinstdrivande och därför anger man på sin hemsida att man hjälper till om någon vill få tillgång till te x grannens mark av något slag.

  I dag sker också många ingrepp med förrättningarna som handlar om att tillgodose en privat ägares, eller ett enskilt privat företags, intresse på bekostnad av en annan privat fastighetsägare.

  Lantmäteriet är typ domare och vinklar besluten till uppdragsgivarens fördel som te x att det är ett allmänt intresse att en annat företag får tillgång till den privata fastighetsägarens tillgångar oftast till en allt för låg ersättning till den drabbade som inte står i relation till marknadsvärdet.

  Om den drabbade fastighetsägaren skulle fatta mod och överklaga det beslut som förrättningslantmätaren fattar på uppdrag enligt sin kunds särintresse så finner den drabbade med stor säkerhet att domstolens viktigaste ledamot är en så kallad sakkunnig f.d. lantmätare det vill säga en kollega till den lantmätare vars förrättning överklagas.

  För rättegångskostnaderna gäller numera att fastighetsägare riskerar att få stå för både sina egna och sin motparts kostnader. Risken är i själva verket att kollegan den s k sakkuning lantmätaren i domstolen inte gärna underkänner lantmäterikollegans arbete och gärna ger den uppstudsige fastighetsägaren en läxa för att han satt sig upp mot myndigheten genom att överklaga.

  Mot detta må vi protestera och hävda vår rätt…

  • S skriver:

   Det verkar som markägaren här ovan har god erfarenhet av det katastrofala sätt som LM undergräver allmänhetens tilltro till myndigheten och dess beslut.
   Jag har gjort en del egna erfarenheter som överensstämmer helt med det som markägaren skriver.
   Jag har sällan stött på någon så respektlös människa överhuvud taget.
   Affärstänket får helt absurda följder och gör lagens innebörd värdelös.
   LM.s grundregel är: man biter inte den hand som föder dig.
   Därav ter sig myndighetens beslut allt oftare som helt ogrundade.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  “Allemansrätt”, det är grejor det om den bara gällde “alla”? Sverige är numera “Perversien” eller “Absurdistan”! Undrar lite försynt om vad som krävs för att avslöja socialismen i all sin ynklighet och förnedring?

 3. Rutger skriver:

  Har även upplevt ledningsdragningar på min mark där i detta fall Vattenfall inte levde upp till det som de lovade. När det var dags för nästa ledning sa vi blankt nej och då fick de betala det som de inte fullföljde första gången.

 4. thojak skriver:

  Ytterligare bevis på ett samhälle i fritt SÖNDERfall ! Arma Land ! 🙁

Kommentarer är stängda.