Klimathotet i Skagerns nyheter

Jag har idag fått ett genmäle infört på ledaren i Skagerns nyheter.

http://skagernsnyheter.se

Tyvärr funkade inte länken till det klimatsmarta bokbordet från start. Men här på Frihetsportalen fungerar det.

Skicka gärna ett uppskattande ord till redaktören Stefan Skärlund för den publiceringen.

stefan.skarlund@skagernsnyheter.se

Håll grytan kokande med korrekt klimatinformation!

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Klimathotet i Skagerns nyheter

  1. Gratulerar till en utmärkt sammanfattning av de naturvetenskapliga aspekterna. Och intressant att din text blir publicerad just i den västra landsdelen, medan dörrarna i Stockholm är helt stängda.

    Minns själv diskussionerna kring den tilltänkta urangruvan i Ranstad, med Rolf Millqvist som en drivande och påläst eldsjäl. Även Gösta Walin, nämnd i Mats genmäle, bidrag till den mördande kritiken. Medan det var tyst i huvudkommunen, revolterade västgötarna och lyckades stoppa projektet. Ett av makthavarnas trix den gången var att försöka döpa om urangruvan till “mineralprojekt”. Det betet svaldes av riksdagen men inte folket runt Billingen. Till sist kastade Vattenfall in handduken.

    • mats says:

      Tack Åke! Utvecklade tankarna kring Stockholm och landet i övrigt i dagens betraktelse, Stockholm har fallit.

Comments are closed.