Fascismen i Sverige

Det är dags att göra upp med fascismen i Sverige. Den inleddes i tidens anda den 10 juni 1932 när den borgerliga regeringen gav rätt till mejeriföreningenar att ta ut straffavgifter av mjölkproducenter som konkurrerade inom deras försäljningsområde.

Året efter, efter ett riksdagsval, gav den nya socialdemokratiska regeringen motsvarande rättigheter till LO. Den korporativistiska processen fortsatte och Saltsjöbadsavtalet 1938 beseglade i hög grad ett fascistiskt, socialistiskt, korporativistiskt, kollektivitistiskt Sverige.

Ni tror kanske att jag ljuger? Men sanningen är ibland obehaglig. Fascismens symbol är risknippet, symboliserande att helheten är starkare, och viktigare, än delarna. Det gör det till en kollektivistisk rörelse och idétradition. En av de bärande tankarna är att sammanslutningar representerande ett visst intresse, korporationer, talar för alla med samma eller liknande intresse. Enskilda eller avvikande röster göre sig icke besvär.

Man kan närapå sätta likhetstecken mellan den svenska fascismen och folkrörelsesverige. Fackföreningsrörelse, bonderörelsen, arbetsgivarföreningen, nykterhetsrörelsen, med flera, det var där de politiska partierna hämtade sina företrädare. Det var dessa rörelsers särintressen politikerna gynnade från sina ”demokratiska” positioner.

En de viktiga konsekvenserna av denna sorts organisering av samhället är att riksdagen, grundlagen och lagstiftningen blir degraderade. Delar, ibland avgörande delar, av deras inflytande för att exempelvis säkra legalitet och likhet inför lagen blir omintetgjort och överflyttat till korporationerna. Så har också skett i Sverige.

Detta förhållande, denna fascism, har aldrig blivit genomlyst och debatterad i Sverige. Vi deltog inte i kriget. Våra fascister var inte på den förlorande sidan och behövde aldrig ställas till svars för sina antidemokratiska gärningar och idéer. Än till denna dag har den svenska fascismen inte ställts till svars. Istället har den hyllats som den svenska modellen och i medborgarnas medvetande har man lyckats distansera den från den kontinentala fascismen.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Fascismen i Sverige

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Förutom Mats, kan man ju rådfråga prof. Bo Rothstein. Han skrev en kristallklar artikel i Dagens Nyheter den 10 Juni 1991. Det är inte många som vågar referera till den, tyvärr!
  DN vill nog inte heller kännas vid den idag?
  En utmärkt sammanfattning och beskrivning Mats, Tack för det!
  På annan plats i media tar det sig i sådana här uttryck (fascismen): http://ja.se/artikel/49242/det-ar-inte-okej-stefan.html

 2. Thomas Gunnarson skriver:

  Rätt så!
  Läs gärna avhandlingen: ”Ett folk av mänsklig granit”.

  • Thomas Gunnarson skriver:

   Det är faktiskt inte så konstigt att vi har den situation vi har idag i Sverige.
   Vi har under en alltför lång tid betraktat människan som en produktionsfaktor och inte som människa.
   Idag är dessutom dessa produktionsfaktorer en överskottsprodukt!
   Som är utbytbara hur lätt som helst….
   I grunden visar detta bara att ett fascistiskt samhälle har en människosyn som är katastrofal för just samhället…
   Vem vill leva i ett fascistsamhälle…?
   Ryssarna (kommunismen), tyskarna och de flesta andra folk har insett detta. De enda som anammar fascismen som en framgångsideologi är bara svenskarna….

   • mats skriver:

    Och för att parera den svenska fascismens negativa effekter försöker man plåstra med postmodern konstruktivistisk feminism.

    • Thomas Gunnarson skriver:

     Alltså, svensk feminism är en fascistisk variant. Men då fascismen har en kvinnlig sida som inte diskuterats så kommer avslöjandet av feminismen att bli en överraskning när den visar sitt sanna jag….
     Vilket bubblar ständigt upp i sociala medierna….

  • mats skriver:

   Är det Carlomagnos avhandling du menar?
   Har inte läst den.

   • Thomas Gunnarson skriver:

    Jo, det blev en chock för mig…
    Och en ögonöppnare då jag plötsligt förstod det jag känt under så många år och nu fick förklarat för mig.
    Att det ”goda” är det ondas parhäst…

 3. Per-Olof Persson skriver:

  Den italienska fascismen blev populär efter depressionen 1929. Många trodde att fascismen kunde lösa de ekonomiska problemen.

  Exempelvis satsade Italien på vägbyggen och det tycktes inte uppstå något statligt underskott. Men i verkligheten var det vägbyggarna som finansierade projekten och staten skulle betala av projekten på 30-40 år.

  Franklin D. Roosevelt ekonomiska politik under 1930-talet var influerad av den italienska fascismen. Exempelvis gjordes det upp listor med tusentals priser och lönesatser som inte fick underskridas (enligt teorin om att det var fallande priser som orsakade krisen). Detta gjorde mängder av produkter och mycket arbetskraft olönsamma att sälja eller att anställa.

  STIM-avgiften kommer ifrån den italienska fascismen. Om en ny teknik (radion) slår ut musikerna, så är lösningen att det införs en avgift på spelade låtar i radion.

  • mats skriver:

   Jag börjar alltmer förstå att fascistisk och marxistisk ekonomisk teori har påverkat tiden efter depressionen ända in i våra dagar långt mer än vad ekonomer, samhällsvetare, historiker, och politiker velat kännas vid.

 4. JIMMY skriver:

  Att Sverige är fascistiskt uppbyggt med en sjuk totalitär konsensus – 100% likriktad MSM media, TT Press-stöd -SVT SR- demokratur som inte tillåter några vettiga folkliga gräsrötter debatter..

  Förstår man om man lyssnar på SR klotet eller vetenskräpsradion som sänder politiska olaga klimathot FN- NWO ej folkvalda världsregering propaganda med statens tillstånd varje dag..

  Att då vilja emigrera från hjäntvätten och Sverige är sedemera helt naturligt när man konstaterat dessa enkelt bevisade fakta och vet om att detta är unikt för Sverige och inte finns bland våra närmaste nordiska länder Norge eller Danmark Finland.

  Fascism Defined by Jeremy Wright a filmaker and economist

  https://www.youtube.com/watch?v=tCxC0NA4Ae0

  • Thomas Gunnarson skriver:

   Fascismen fungerar utmärkt -så länge det finns medel – !
   När det börjar tryta i den gemensamma plånboken så hugger man obönhörligen uppifrån mot de svagare…
   I ett konservativt samhälle gör man tvärtom. Då ställer man krav de de starka att ställa upp för de svaga!
   Rent logiskt är det en skyddsmekanism hos de starka för skyddar man den svage så skyddar man sig själv…
   Men i ett fascistiskt samhälle hugger man mot den svage och trampar på den svage för att undvika att själv hamna bland de svaga…
   Och då blir det automatiskt risk att man hamnar bland de svaga!
   Det har fascister upptäckt, men då är det för sent…..

  • mats skriver:

   Kortfattat och rakt på sak av Wright!

 5. Mats R skriver:

  Det är fel att använda benämningen ”fascism” när det gäller Sverige. Den korrekta benämningen torde vara ”socialkorporativism”, ett system som f.ö. påminner mycket om DDR:s version av socialism. Ordet ”fascism” bör bara användas när det är adekvat. Det finns mycket material på webben om fascismen och vad den innebär, så det är lätt att informera sig för den som så önskar.

  • mats skriver:

   Socialkorporativism finns inte som sökord på Wikipedia. Det behöver inte vara ett dåligt begrepp för det, men det saknar för allmänheten känt innehåll.
   Om den italienska fascismen vet man att den betonade statligt styre över korporationerna (fackföreningar, bonderörelse, företagande, hyresgäströrelse, etc.) men inte socialisering i betydelsen statligt ägande, som i DDR.
   För att göra en kort jämförelse mellan italiens fascism och DDR-socialkoporativism, om vi använder dina begrepp:

   Italien, fascismen: för statlig överhöghet på alla områden, för monarki, för statsreligion (katolicism), för privat ägande.
   DDR, socialkorporativism: För statlig överhöghet på alla områden, för republik, för statsateism, för statligt ägande.

   DDR-socialkorporativismen och fascismen sammanfaller alltså bara på en punkt. Medan däremot det svenska socialistiska folkhemmet sammanfaller på nästan samtliga punkter med fascismen. Att den svenska socialismen under efterkrigstiden sökte närma sig DDR-socialkorporativismen, beror nog mest på att fascismen efter krigsförlusten gick ur modet.
   Jag tycker därför att det är rätt att kalla den svenska modellen för fascistisk. Den skapades i en tid när fascismen var på uppgång och DDR-socialkorporativism var inte ens påtänkt.

   Notervärt är dock att tolkningarna av vad som är (var) fascism är mycket varierande och delvis motstridiga. Till viss del beror det på vem som försöker beskriva fascismen och på vilka bevekelsegrunder man gör det.

   • Thomas Gunnarson skriver:

    Jag har fått detta i mig varje gång jag påstår att svensk politisk kultur i grunden, numera, är fascistisk att jag överdriver.
    Men det är bara en svensk ryggmärgsreaktion från sådana som själva är fascister och inte ville erkänna det….

    • mats skriver:

     Du är ju bildad Tomas, så du vet huru det kan förhålla sig med grandet i broderns öga och bjälken i det egna!

Kommentarer är stängda.