Global kommunism 7.0

Avtalet från COP21 i Paris har beskrivits som lite avslaget och utan kraftfulla åtgärder mot klimatförändringarna. Det kan i viss mån stämma, beroende på hur man tänker och vad man tror om saken. Däremot innebär avtalet ett fruktansvärt anslag mot såväl individuell som nationell frihet och självbestämmande.

Jag tar mig friheten att beskriva avtalet och dess innehåll med vissa nedslag i texten. Först och främst kan konstateras att med avtalet avses att etablera en överstatlig byråkrati av aldrig tidigare skådat mått. Via UNFCCC ska all världens länder och regeringar ställa sina myndigheter och byråkratier till förfogande. Det kallas för öppenhet. Via denna öppenhet ska alla förehavanden som påstås påverka klimatet övervakas. På grundval av vad övervakningen avslöjar ska alla tänkbara mått och steg kunna vidtas för att bringa syndaren på rätt spår och hindra den globala uppvärmningen från att nå 2,0°C högre än förindustriella nivåer, helst under 1,5°C. (Artikel 2)

För att klara denna moneymentala (faktiskt en äkta freudiansk felskrivning av mig, monumentala, var det avsedda ordet) arbetsuppgift måste de rika länderna pytsa in minimum 100 miljarder US dollar årligen för att hjälpa de fattiga länderna ur de svårigheter den Katastrofala Uppvärmningen väntas leda till. Samt hjälpa de fattiga länderna till utveckling.

Nu räcker det inte med de 100 miljarderna. Alla rika länder måste minutiöst redovisa alla möjligheter man har att betala till den gemensamma kassan (The UNFCCC Green Climate Fund [GCF], även kallat the Financial Mechanism). Därefter ska alla rika länder svära sig till att progressivt öka sina bidrag. Vart femte år (femårsplanernas återkomst!) ska en revision kontrollera att inga ansträngningar lämnats ogjorda och inga pengar oredovisade. (Artikel 4)

Alla ekonomiska system ska ställas om för att bidra till den gröna ekonomin och underlätta för de fattiga länderna. FN och underavdelningar kommer att bemyndigas bli väktare av detta avtal. Den ihopsamlade fonden får användas för alla administrativa kostnader FN bedömer nödvändiga för denna verksamhet. Eventuellt överblivet belopp får spenderas i fattiga länder. (Artikel 6)

Undertecknare av avtalet får inte göra några ändringar eller reservationer. (Artikel 27)

Avtalet öppnas för bindande undertecknande den 22 april 2016 i FN-högkvarteret. Avtalet träder i kraft när minst 55 medlemsländer med tillsammans minst 55% av världens CO2-utsläpp har undertecknat detsamma.

Det hela är ett enda långt kedjebrev med hänvisningar bakåt ända till Kyotoprotokollet 1992, via mellanliggande möten som exempelvis Warsawamötets “Loss- and damage mechanism”, (även känd som Warsaw International Mechanism) med ett följebrev till kommande möten och en nota till framtida generationer. Ett avslöjande bevis om att klimathotet inte handlar om verklig rädsla för koldioxidens risk att förstöra klimatet kom redan innan COP21. Flera dagar innan mötet inleddes stod det klart att man inte skulle diskutera utsläpp eller begränsningar av sådana. Mötet skulle endast fokusera på transfereringar av pengar.

Jag skrev till regeringen och frågade följande:
Har Sverige angett någon sådan summa eller avser Sverige att göra det?
Om Sverige anger en sådan summa, hur ska detta belopp finansieras? Är det via omfördelningar inom budget, i så fall hur? Är det via skattehöjningar, i så fall på vad? Är det via lån?

Jag fick svar från departementssekreterare Viktoria Chlot hos Åsa Romson.

Hej Mats,
Regeringen har beslutat om att bidra med fyra miljarder kronor till Gröna klimatfonden. Bidraget omfattar perioden 2015-2018. Medel till Gröna klimatfonden finns med i Budgetpropositionen för 2016 och ingår i utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.  

Sossarna har i princip redan fattat att dessa pengar är u-hjälp, inte klimaträddare. Men biståndet ska nu slussas genom FNs penningslukande byråkrati istället. Vilka utgifter till de svenska skattebetalarnas fromma som man strukit för att skrapa ihop dessa fyra miljarder framgår naturligtvis inte. En kvalificerad gissning är att det drabbar de fattigaste, i Sverige.

I budgetpropositionen utgiftsområde 7, kapitel 2.1 Omfattning, spalt 2, rad 7, kallas det för “klimatfinansiering i utvecklingsländer.” Vad då klimatfinansiering? Hur finansierar man ett klimat? Hur säkrar man att det finansierade klimatet håller sig till utvecklingsländerna?

Nedan finns en tabell på resultatindikatorer som regeringen använder sig av när de ska utvärdera biståndspengarnas nytta för klimatet. GEF = Globala miljöfaciliteten inklusive Anpassningsfonden, AfDB = Afrikanska Utvecklingsbanken

Budget 7, kap 2.8

Sverige måste stoppas från att underteckna detta stolleprov!

God Jul, alla läsare! Ta lite extra av gröten i år, det kan behövas inför kommande svångremstider.

Det här inlägget postades i Frihet, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Global kommunism 7.0

 1. Tege Tornvall skriver:

  En av initiativtagarna medvetet skapad och sedan mellan medlemsländerna avtalad utpressningssituation! Vilket fattigt land tackar nej till ett Särimner-liknande ymnighetshorn?

 2. Tege Tornvall skriver:

  Tillägg: Det blev precis som förutsett: en politisk huggsexa om finansiering och fördelning av utlovade 100 USD per år (som ännu inte finns). Med klimatet som täckmantel.

  Även om de flesta är i god tro, borde de veta bättre. Många vet bättre men spelar med för att inte riskera anslag och positioner. Några vet också bättre men är aktivt drivande bakom alltihop med egna intressen som drivkraft. Detta måste avslöjas och skildras!

  • mats skriver:

   Notera att avtalet även ger FN rollen av väktare. KGB i FNs regi, där majoriteten av medlemsländerna är icke-demokratier. Känns det bra?

  • Stefan Eriksson skriver:

   Att skänka vidare något som stulits kan väl gå, men att vara mottagare betraktas allmänt som häleri.
   I så måtto är vi numera medvetna om att begreppet “god tro”, inte föranleder ansvarsfrihet.
   Finns ingen “hälerilagstiftning” i FN:s olika traktakt?

   Eller är det fritt fram att stjäla för att ge bort?

   Apropå att ge bort:
   En önskan om god jul ger jag till Mats, Tege, och er alla andra som förgyller min vardag med lite tankegods.
   Och en och annan upplysning i vintermörkret…….

   Apropå vintermörkret:
   Tege: är det inte mörkare nu än för hundra år sedan? Kanske har det med någon typ av klimatförändring att göra!!
   Eller är det bara samtalsklimatet människor emellan som har förändrats?

   Skojar bara men hoppas ändå på ett gott nytt år i “upplysningens” tecken, där vi kan frigöra oss från allehanda sekters inflytande på våra liv.

 3. Thomas Gunnarson skriver:

  Ja, schakrandet har redan börjat…..
  Det gäller nu att hitta en syndabock. Som skall står för notan….

Kommentarer inaktiverade.