Koldioxidparadoxen

Jag eldar med ved. I morse när jag öppnade vedluckan för att kolla till pannan så rök det in lite. Då slog det mig! Antingen är det av fullständig okunnighet, eller så är det med den mest utstuderade cynism man skapat klimathotet från koldioxid.

När vi eldar något så eldar vi alltid någon form av kolväten. Det gäller oavsett om vi eldar olja, kol eller trä. Vid en fullständig förbränning, det vill säga, när allt kol får det syre som behövs för att oxidera så är de enda restprodukter vi får koldioxid och vatten, CO2 och H2O. Av givna skäl är det också då som vi får ut mest energi ur det vi eldar. I klartext: För att få ut så mycket energi som möjligt och så rena avgaser det bara går, så gäller det att få ut så hög andel koldioxid som möjligt ur varje gram bränsle man eldar.

Av lätt insedda skäl finns det därför inga mostättningar mellan att minska utsläppen av ofullständigt förbrända kolväten, som kolmonoxid (CO) och NOxföreningar å ena sidan, och i princip obegränsade utsläpp av koldioxid å den andra! De som har uppfunnit klimathotet från koldioxid hade alltså en ofantlig tur när de av alla tänkbara avgasutsläpp utsåg just koldioxid till boven. Eller också gjorde de det efter noggrant övervägande, där avsikten egentligen hela tiden varit att ställa till största möjliga samhällsskada. De valde den enda gas mot vilken man inte kan anföra några vetenskapliga eller sakliga argument. De är bara ute efter att spela på okunnighetens känslosträngar med hjälp av mesta möjliga propaganda och skadlig lagstiftning.

När någon är beredd att skapa en allmän och genomgripande samhällsskada, för att sedan erbjuda sina tjänster som lösare av problemen, så är det inget annat än utpressning via terrorism. Vi måste få alla villiga medlöpare att inse verkligheten och istället rikta sin energi på att stoppa alarmisterna!

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Koldioxidparadoxen

 1. hellertz skriver:

  En av de mest pedagogiska artiklar jag läst som kortfattat beskriver vansinnet. Tack Mats!
  Har delat på FB.

 2. Per-Olof Persson skriver:

  All koldioxid kommer ifrån naturen själv. När Jorden bildades bestod 80 % av atmosfären av koldioxid. Växterna sög upp koldioxiden och släppte ut syre i atmosfären. Halten av koldioxid sjönk samtidigt som ungefär 50 gånger mer koldioxid är löst i haven och små döda djur bildade stora mängder kalksten.

  För 250 miljoner år sedan ökade koldioxidhalten åter igen genom kraftiga vulkanutbrott i Sibirien. Historiskt sett har koldioxidhalten varit mångdubbelt högre än idag. Ändå har Jorden inte haft någon skenande växthuseffekt och Jorden har befunnit sig i istidsepoker med en hög halt av koldioxid i atmosfären.

 3. Lejeune skriver:

  Lögnen om klimathotet är djävulskt väl vald med avseende på den påstådda orsaken, en fullständigt harmlös gas!

 4. Rutger skriver:

  Och det hela är naturens sätt att lagra solenergi. Frågan är om vi kan komma på något bättre och renare sätt att lagra solenergi på?

 5. Stefan Eriksson skriver:

  Jag har med åren fått relativt många bekanta i Tyskland. De allra flesta har sin hemvist i vad vi skulle benämna tätort eller stad.
  Jag har lärt känna många som förvärvat fast egendom här i Sverige och därtill ännu fler som valt att tillbringa sin semester här.
  99% av dessa ger sken av att glädjas över att få träffa på en ”urinvånare” för att dryfta vardagliga spörsmål utan att känna sig tvingade att köpa något.

  De tre första frågorna/spörsmålen jag får vid första tillfället vi träffas är:
  Var kan vi sikta en älg?
  Hur funkar det med sophämtning här?
  Vad kostar elen här?

  Utan inbördes ordning är dessa tre frågor något som avhandlas direkt vid kontakt utan större dröjsmål.
  Det är vad nio av tio vill veta om min vardag och dess förutsättningar.

  De allra flesta menar att elen och sophämtningen är väldigt ”billigt” här i Sverige, i jämförelse med vad de har att betala på hemorten.
  Mitt standardsvar är:
  Det jämnar ut sig med tiden, det tar bara lite längre tid att höja skatter och avgifter här, men jag är rätt säker på att vi snart är ”ikapp” vad gäller omotiverade höga pålagor.

  Kort sagt kan man med fog konstatera att Tyskens och Svenskens uppgivenhet över att oligopol på elmarknaden och sophämtningen, används av respektive stat som en pålitlig källa för intäkt.

  Som sagt: Det är det i särklass vanligaste temat vid första kontakten, men idag handlar ju Mats artikel i viss mån om vedeldning, så därför kan jag berätta om ett undantag från regeln.

  Jag har en bekant som är bonde strax utanför Nordhorn beläget strax intill gränsen mot Nederländerna.
  Han har under hela sitt liv som bonde (med egen tillgång av ved), försörjt sig själv med erforderlig värme i sin bostad.

  Han berättade för mig nu i julhelgen att han avser att byta värmekälla nu i Januari. Han har investerat i en komplett värmeanläggning för eldningsolja.
  Det var inte precis billigt att köpa ny panna, oljetank, och brännare, men vad skall man göra?

  Han berättar för mig att han känner sig tvungen att byta till oljeeldning då det med tiden har blivit för dyrt att elda med egen ved.
  Miljövårdande myndigheter ställer lika höga krav på fullständig förbränning av veden som att (som de allra flesta har) en ”gaspanna”.
  Då han bor utom nätet för gas är det för honom inget alternativ.
  En värmepump likt de som installeras här i vart och vartannat hus är för honom uteslutet då lokala bestämmelser (miljöregler) inte tillåter att det borras eller grävs för energikolektor.

  Han betalar idag cirka 22 000 Sek. årligen för tillsynsavgifter till den av ”bundesland” utsedda miljöteknikern som månadsvis prövar förbränningsgraden i hans vedpanna.

  Mats!
  Vi får väl hoppas att mitt standardsvar till frågvisa Tyska vänner inte gäller den här utvecklingen, men risken att det såsmåningom också drabbar oss kan inte uteslutas.
  Vi är snart nog så få envisa vedeldare så att det vore politisk ”söndagspromenad” att ”skinna oss på den friheten”.

  Usch ja, det blev långt det här!
  Nu måste jag lägga in i pannan.

 6. Niklas skriver:

  Det vore intressant att veta hur ”de ofullständig förbrända NOxföreningarna” kan förbrännas fullständigt till enbart koldioxid och vatten. 🙂

  • mats skriver:

   Jag tänkte väl att någon skulle reagera 😉 på det.
   För det första är det där ett falskcitat. Jag skrev inte så. Jag skrev ”…utsläppen av ofullständigt förbrända kolväten, som kolmonoxid (CO) och NOxföreningar …”.
   Naturligtvis blir det inte NOx av kol och väte. Men när förbränningen är ofullständig vid hög temperatur tas kväve upp ur luften. Om jag förstått rätt kan det förenklat förklaras av att just i det rekombinationsögonblicket av förbränningen så finns inte kol och väte tillgängligt i rätt mängd för att reagera med syret. Då tas kväve upp och bildar med syre NOx. X:et står för antalet syreatomer kan variera.
   För övrigt bildas NOx naturligt i stor mängd vid blixturladdningar.
   En annan kuriositet är att biodiesel är mer benäget att bilda NOx-föreningar än petroleumdiesel. I moderna bilmotorer efterbehandlas avgaserna med urea (CO(NH2)2,handelsnamn, AdBlue) för att bryta ned NOx-föreningarna.
   https://en.wikipedia.org/wiki/NOx
   Men detta tror jag du visste. Därav din fråga.

 7. Jan Suhr skriver:

  Jag har bara väntat på att det ska regleras för vedeldning. I villaområdet där jag bor ligger brandröken tät på kvällar och nätter av alla som eldar i sina små kaminer. Och det är inte rök från en ren fullständig förbränning.

Kommentarer är stängda.