Var börjar rättvisan?

Rättvisa är att få en opartisk rättegång baserad på fakta. Insamling av fakta sker förutsättningslöst och likaledes opartiskt. Det råder en separation mellan den dömande myndigheten och den våldsutövande. Lagarna är välskrivna och väl motiverade utifrån principer om rätt, rättvisa och logik. Lagarna lyder under en välskriven grundlag och söker aldrig åsidosätta grundlagens skydd för de elementära reglerna för medborgarnas samvaro med varandra och med staten. Denna grundlag skyddar i första hand frihet och rättigheter, i synnerhet negativa rättigheter.

Staten kan dock inte med sin våldsapparat skydda alla överallt hela tiden. Det enda som kan skydda medborgaren är lagen och domstolsväsendet. Därför ska medborgaren ha grundlagsfäst rätt till självförsvar, inkluderande rätten att försvara sitt eget och andras liv, hälsa och egendom. Det måste för ett demokratiskt samhälles bestånd och utveckling finnas en grundlagsfäst rätt till yttrandefrihet och tryckfrihet utan reservationer eller bättre skydd för vissa medborgare, även om de skulle kalla sig adel, präster, journalister eller något annat för att skilja sig från mängden och därigenom skaffa sig bättre rättigheter.

I USAs grundlag återfinns yttrande- och tryckfriheten i första tillägget (the first amendment). Notera att där görs ingen skillnad på medborgarnas och pressens rättigheter att yttra sig eller publicera sina åsikter. Att det var en svår och omständlig process att trycka böcker och tidningar på 1700-talet spelar ingen roll. Text skulle sättas med blytyper, fotokonsten var inte uppfunnen så illustrationer fick tryckas från olika sorters grafiska bilder. Att man inte gav särskilda rättigheter till dem som hade resurser att publicera sig gör att varje medborgare idag har i princip samma rättigheter som pressen, men helt nya möjligheter.

The first amendment
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

I det andra tillägget till konstitutionen finns rätten att äga och bära vapen inskriven. Denna rätt var tänkt att ge medborgarna rätt och skyldighet att försvara sig själva och andra medborgare (liv, hälsa, egendom). Men detta tillägg skulle också säkra att staten kunde skyddas mot såväl inre som yttre angrepp. Inte minst viktigt var att med andra tillägget skapades ett effektivt försvar för första tillägget. Den tidens skjutvapen var mynningsladdade enskottsvapen, men rätten begränsades inte till dessa vapen. Rätten att försvara det fria samhället kan inte begränsas av valet av vapen. Här börjar rättvisan!

The second amendment
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed.

Sverige och världen har en del att lära av den amerikanska konstitutionen, även av hur den i vissa avseenden fördärvats. Inte minst de svenska journalister som hävdar att de ska ha en gräddfil att nyttja de nya tekniska landvinningarna för kommunikation, har mycket att lära. Att våra politiker också har mycket att lära ser jag som en självklarhet. En av de viktiga lärdomarna, som blir allt tydligare, är att när den goda konstitutionen fastställts så får det inte finnas några möjligheter för politikerna att gå runt konstitutionen. Inte med särlagstiftning, inte med myndighetsförordning, inte med “executive order” eller andra påfund som egentligen är landsförräderi i byråkratisk kostym.

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

18 Responses to Var börjar rättvisan?

 1. Samuel af Ugglas says:

  Det skulle vara intressant om ett seriöst opinionsinstitut kunde få fram en folkmening i Sverige om innehållet i det Mats så fint beskriver ovan, just med avseende på dagens möjligheter till kommunikation. Kunde det vara ett sätt att vända den rådande fördummningsideologin i riket?

 2. Sture Åström says:

  Du skulle nog sagt från första början att du talar om USA. Den svenska grundlagen är ingalunda “välskriven”.

  Och vi har ingen författningsdomstol som ser till att den upprätthålls.

  Vår unika “Granskningsnämnden för radio och TV” har skapats på sätt som liknar USA:s högsta domstol, för att göra den opåverkbar av det politiska systemet. Den skulle upprätthålla “rättvisa” och “yttrandefrihet” i de statliga etermedia. För rätts-säkerhetens skull utses alltid en av domarna i högsta domstolen till ordförande. Ledamöterna är oavsättliga under den 5-årsperiod de är utsedda för.

  Men kulturen i det svenska rätts-systemet är så depraverad att nämnden dömer helt “Politiskt Korrekt” tvärt emot de tydliga regler som gäller i sändningstillstånd och instruktioner till företagen. De agerar som om vi har en fascistisk stat.

  • mats says:

   Kanske, men jag ville göra som romanförfattare och filmberättare ibland gör, börja i andra änden av en fråga och leverera svaret på slutet.
   Det handlar om både Sverige och USA, främst skillnaderna, men även vad som misslyckats på båda håll. Medias självbild och självrättfärdigande är ett sådant område. Något som du belyser väl i din redovisning av hur Grankningsnämnden inte fungerar som det var tänkt.

   • Eftersom ingen bryr sig ens om befintliga lagar som reglerar hur myndigheter skall uppföra sig så vad hjälper det om det står vackra ord….
    Det räcker att man accepterar anonyma anmälningar, och beskyller folk för bulvanaffärer utan bevis för att systemet skall kollapsa helt.
    Som Djurskyddslagen….
    Fast när man försöker berätta om hur det går till så är det ingen som tror på det…
    Det måste du bevisa!! Jaha, hur bevisar man korruption och kriminalitet hos myndigheter med underhuggare…?

    (Just nu före Jul tycks myndigheterna ha riktigt högtryck i besök hos folk av olika valörer…. Vilket förutspåddes för någon månads sen…..
    Märkligt.)

    • mats says:

     Jag tycker de där husdjursspionerna på länsstyrelsen som kräver att fårägare sätter upp vargsäkra stängsel för att skydda mot de vargar länsstyrelsen släppt ut kunde åka öresundspendelen hela dagarna och kontrollera pass istället. Skulle säkert göra större nytta.
     😉

     • Tja, det är ju ändå folk som kan ta för sig….
      Tänk alla som inte klarar det.
      Det sker dagliga övergrepp..
      Särskilt nu före Jul, tycks det….

      • Ta ett exempel:
       En anonym anmälan inkommer.
       En annan person än den anmälde tar ut uppgifterna på Länstyrelsen.
       Då måste man uppge sin identitet…
       Dagen efter får den personen en anmälan om sina djur på sig….
       Och besök.
       Frågan som då uppstår är: Är det någon som vet vem som tar ut uppgifterna och straffanmäler uppgiftshämtaren? Då borde även det vara dokumterat….?
       Eller är det så att personal på Länstyrelsen anmäler uppgiftshämtaren för att kunna straffa….??!
       Särskilt om anmälan om vanvårdade djur sker av en person som ringer in anmälan med ett kontantkort – och tveksam identitet…
       Alltså, det uppstår nya frågor för varje steg i myndighetshantrringen i de flesta djurskyddsfall.
       Hela vägen….
       Och inget blir utrett tillräckligt.
       Anonymiteten är en styggelse!!
       Även andra detaljer i djurskyddslagen, som “bulvan”frågan. Som överutnyttjas av myndigheterna…
       Det staplas konstigheter på varann…
       Helt enligt fascistiskt mönster.
       Men ingen tror på detta…
       “Vi lever ju i en rättsstat”….
       Gudbevars…

 3. JIMMY says:

  Vilken härlig välskriven grundlag du ordnat till Mats!!!

  I ett sådant land med sunda vettiga rättvisa grundlagar skulle jag vilja leva och betala skatt – i framtiden !!!!

  Trevlig Jul helg och God fortsättning!!

 4. Stefan Eriksson says:

  Rättsvårdande myndigheter har talat:
  Ikväll meddelade SVT utslag från högsta förvaltningsdomstolen där SNF jublar över domen som minsann slår fast att föreningar betraktas som sakägare och kan överklaga meddelade beslut.

  Aktuellt just nu är naturligtvis den licensjakt på varg som går av stapeln nu i Januari.
  Rättsvårdande myndigheter kan förvänta sig en anstormning av överklagande från allsköns politiska klubbar med anknytning till MP.

  Om nu lagen skall vara lika för alla, då förordar jag att markägarföreningar likt den i Västerbotten
  bildas så ett finmaskit kluster av “sakägare” med rätt att överklaga myndighetsbeslut bildas..

  Då får man se hur långt rättvisan sträcker sig!

 5. Stefan Eriksson says:

  Föreningen kunde ju ha ett enda syfte, att vara som en sticka i foten på myndigheter som har distanserat sig från verkligheten.
  Det vore säkert möjligt att “bombardera” myndigheten med anspråk på en överprövning.

  Likt SNF (Sveriges naturförödare) , och andra suspekta särintressen, kan en markägarförening förväntas få saken rättvist prövad.
  Eller??

  • Tanken är helt riktig!
   I dagens politiska klimat.
   En sådan organisation som LRF är en dinosarie……

   • Det finns ju visserligen en sådan inom LRF, som är LRFs verkliga maktfaktor, Jordägarförbundet, men de har en låg profil….

    • mats says:

     Jag visste inte att Jordägarförbundet är en del av LRF. Det är ju lite vanvördigt uttryckt en organisation för storjordägarna som inte själva brukar sin jord.
     De verkar ha insett att nuvarande politik är skadlig, men tror att de kan hålla sig själva skadeslösa genom att sitta tysta i ett hörn.
     Generalfel!

     • Du skall inte underskatta dem….

      • mats says:

       Jo, jag vet att de bevakar sina intressen. Men inte bevakar de äganderätten generellt eller som princip.

       • Stefan Eriksson says:

        Jag menar bara att om nu högsta förvaltningsdomstolen tillstyrker olika särintressens formella rättighet att likt sakägare få sin åsikt bemött av rättsvårdande instanser, då lär samma instanser “drunkna” i anhopningen av mer eller mindre relevanta inlagor, som måste tas i beaktande.
        Det lär förmodligen inte fungera så lång tid framöver, utan ny “paniklagstiftning” där förvaltingsdomstolens avgörande undanröjs.

        Men, skall SNF:s nyckfullhet hörsammas, skall väl också den som drabbas av densamma hörsammas.

        Det låter väl “rättvist”!

        • mats says:

         Det är idiotin i Århuskonventionen som spökar.
         Alla dessa internationella konventioner regeringarna skrivit på och som åsidosätter nationella grundlagar vanliga lagar, är ett elände för både demokrati och “lag och ordning” i vanlig mening.

Comments are closed.