De västliga demokratiernas förfall

Det sägs ha blivit svårt att “sälja” demokrati till utvecklingsländerna. De tittar på hur våra västliga demokratier fungerar och tycker att de verkar inte fungera så mycket bättre än u-ländernas olika varianter av despotism. Och de har rätt!

Våra demokratier är inte fullkomliga och felfria i sin grundkonstruktion. Till detta har kommit att vi låtit dem förfalla, för att inte säga hemfalla, åt mer eller mindre samma slags despotism som i u-länderna. De nordiska länderna och några få andra har inte en konstitutionell maktfördelningsprincip. Här råder istället Folksuveränitetsprincipen. Det vill säga att folket anses vara den suveräna makten och det i sin tur har lånat ut makten på delegation till riksdagen och andra valda församlingar och myndigheter. I klartext så är folket i dessa länder i praktiken maktlösa och satta under förmyndare.

I länder med konstitutionell demokrati, som USA och Storbritannien, finns en tydlig makt(för)delning som innebär att en vald församling (parlamentet) stiftar lagarna, en annan vald församling (eller åtminstone dess ledare är vald, ex. vis. president) som verktäller makten (det vill säga leder och fördelar arbetet hos myndigheterna). Denna del av makten, vanligen kallad regeringen, är alltså tillsatt i ett annat val än valet till parlamentet. Regeringen är därför inte tillsatt av parlamentet och verkar inte heller på dess nåder. Istället måste dessa två delar förhandla i frågor som inte den ena parten självständigt kan besluta om.

Till detta kommer en tredje makt, den dömande (domstolarna). Där den högsta domstolen eller en speciell författningsdomstol kan besluta om en lag är förenlig med konstitutionen (grundlagen) eller inte. Är den inte det, så är den ogiltig. Högsta domstolen avgör också prejudicerande fall och då normalt alltid med utgångspunkten i konstitutionen.

Dessa är de tre delarna av den delade statsmakten, varav Sverige alltså endast har två, eller rent av bara en. Med det avser jag att det är regeringen som utser ledamöterna i HD. Ledamöterna i HD är således utsedda av andrahandspolitiker som fått sitt mandat av personer som lånat sin makt från folket. När jag skriver lånat så är jag snäll. Dessutom ser HD i Sverige oftare till vad politiker och tjänstemän skrivit i förarbetena till en lag, än vad som står i Grundlagen när man ska avgöra prejudicerande fall. Enligt mitt förmenande ska en lag som inte kan tolkas som den är skriven, inte få komma till användning. HD ska i det läget fria i det aktuella fallet och skicka åberopad lag tillbaka till parlamentet för tydligare skrivning.

I stater med tredelad maktdelning brukar en fri och oberoende press kallas för den fjärde statsmakten. Dess uppgift är tvåfald. Att granska makten, dess utövande och laglighet. Att hålla allmänheten informerad om allt som kan vara relevant för allmänheten att känna till när den ska avge sin röst i allmänna val. Det värsta som kan hända är att en fri press väljer att vara ett filter och propagandaapparat för makten.

Så har tvärr skett i de flesta demokratier. Denna press kallas för Main Stream Media (MSM) och ägnar merparten av sitt arbete åt futiliteter eller ren desinformation. Den kan sägas ha ingått partnerskap eller symbios med makten. I Sverige har vi alltså en eller två delar av maktdelningsprincipen en tredje statsmakt (pressen) som är lierad med makten och inte fullgör sitt uppdrag att vara dess granskare eller förse väljarna med relevant kunskap.

Enligt MSM är socialismen räddningen för världen och villkoret för en fungerande demokrati. Alla som hyser en avvikande åsikt stämplas som högerextremister “eller värre”. I verkligheten är det närmast en nödvändighet att använda socialism för att förstöra ett fungerande samhälle. De ökande klyftor som redovisas mellan fattiga och rika kan inte motverkas med mer socialism. Tvärtom, socialismen är de extremt rikas verktyg för att erhålla total makt över världen och sätta sig själva i toppen av pyramiden. För den som vill bryta ner ett samhälle är socialismen ett effektivt verktyg.

Västvärlden har inte förfinat sina konstitutioner de senaste 200 åren. Tvärtom så har man, i synnerhet de senaste hundra åren i ökande grad på många sätt, försnillat de goda intentioner och klara direktiv som konstitutionerna ursprungligen utrustades med. Detta har korrumperat makten och desillusionerat folket. Samhällsfördraget mellan staten och medborgarna har brutits. Frihet, individuell initiativrätt och rätssäkerhet har försämrats kraftigt.

Dessa brister i de västliga demokratierna har nödtorftigt maskerats genom en ständigt svällande byråkrati i den stora staten som köper sig makt genom att beskatta folket och dela ut nådegåvor till väljarna. Vi har nu nått den gränsen att ytterligare beskattning inte är möjlig utan att avslöja systemets ruttenhet. Nådegåvorna måste därför ransoneras. Detta görs genom att införa kösystem till allt det staten utlovat till medborgarna. Vård och omsorg är starkt “subventionerade”, men tillgängligheten blir allt sämre. Även det utförda arbetet i de elementära delarna blir allt sämre, eftersom man av besparingsskäl ransonerar på såväl personal som deras utbildning och kvalifikationer.

Det är inte konstigt att folk i u-världen, när de ser detta, kommer till slutsatsen att de lika gärna kan fortsätta med sina odemokratiska system, som de ändå vet hur de fungerar. I det perspektivet kan sharialagar te sig lika välgrundade och rättvisa som prejudicerande domar från en Högsta Domstol i en dysfunktionell demokrati.

Som Harry Martinsson skrev i Aniara, vers 5, när det stod fullständigt klart för ledningen att de var hopplöst förlorade. Det enda som återsod var en osäker rymd av tid. För allt i världen, säg inget till massorna!

5
Piloterna är lugnare än vi
och fatalister av det slag
som bara tomma rymder kunnat forma
ur skenbart oföränderliga stjärnors
hypnos på människosjälens lust för gåtor.
Och döden ingår bara helt naturligt
i deras schema som en klar konstant.
Men ändå ser man nu på sjätte året
hur även de ser ner från skräckens brant.
I något obevakat ögonblick, men välbevakat
av mig som läser deras anletsdrag
kan sorgen lysa som ett fosforsken
ur deras spanarögon.
Hos kvinnliga piloten syns det klarast.
Hon sitter ofta stirrande i miman
och efteråt blir hennes vackra ögon
förändrade. De får en gåtfull glans
av otydbarhet, ögats iris
blir fylld av sorgsna eldar,
en hungereld som söker efter bränsle
till själens ljus, att ljuset ej må slockna.

För något år sen sade hon en gång
att hon personligen nog gärna ville
att vi tog dödens sked i vacker hand
och åt en avskedsmiddag och var borta.
Och många tyckte nog som hon- men passagerarna
och alla de naiva emigranterna
som knappast ännu vet hur vilset allt är ställt,
för dem har hela förskeppet sitt ansvar
och detta förskepps ansvar är nu evigt.

De ovetande massorna tror att allt är väl och att de styrande för oss säkert i hamn. Verkligheten är en annan.

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to De västliga demokratiernas förfall

 1. Samuel af Ugglas says:

  Vad säger och tänker man när en av Sveriges mest renommerade tänkare och tillika skribent utanför MSM på fullt allvar hävdar att den enda som kan rädda landet efter katastrofen och statskupparen Löfven är Jan Eliasson f.d. UN samordnare?

  • mats says:

   Eliasson har ju deklarerat sin trohet till Olof Palme och hans ideal. Det borde väl diskvalificera honom för alla beröring med staten?

 2. Upprörd fastighetsägare med mark och skog says:

  Skyll inte på poliserna!
  Varifrån tror ni att ordern om tystnad för polisen kommer ifrån?
  Jo politikerna vid makten dvs Löfven o hans så “kompetenta gäng”.

  Svenska poliser har det tufft på sina arbetsplatser. Gör dom något som pkmedia tycker är fel så hängs dom ut till vargarna utan polisledningens stöd. När dom tvingas avskriva brott pga tidsbrist så får dom skäll från anmälarna som kallar dom inkompetenta. När dom verkställer order om utvisning så kan någon vänsterkärring gapa o skrika så att planet inte kommer iväg och så blir det en ny uthängning i media.
  När en polis tar eu-migranter som begår brott så ska det utredas om dom är zigenarhatare. Om dom tar ett gäng somalier som anklagas för våldtäkt så gapar Schyman i media att polisen är rasistisk o bara använder sin patrialkala makt. Våldtas kvinnor så får man inte gå ut med signalement om det är en mörk man för “vita män våldtar också”.

  Dags att ge polisen lite stöd. Vi borde kanske se till att dom fick göra de jobben de ska. Dvs lagföra brottslingar. Skicka ut signalement som BESKRIVER brottslingen. Och framför allt så ska vi fråga om VARFÖR polisen inte hinner göra det den ska. Svaret är enkelt….invandringen tar nästan ALL polisens tid! Många poliser är helt utarbetade av all förnedring som dom får utstå. Ta dig en funderare o tänk efter om just du skulle acceptera att arbeta under sådana förhållanden!

  • mats says:

   Hoppas du inte uppfattar det som om jag klagade på polisen. De har fått ett sanslöst omöjligt uppdrag i knät efter att politikerna upptäckt vilken dålig politik de fört i många år.

 3. Upprörd fastighetsägare med mark och skog says:

  Nu har det väl ändå gått TROLL i hela systemet…..i Kommunal har vi ju fått reda på VAR pengarna går, men i Polissystemet vet vi INTE till vad vi Betalar, av det som skall göras, men att det görs en massa vid sida OM deras egentliga uppdrag är ju uppenbart MEN skall ses som HEMLIGT Uppdrag………!!

  De SKATTEFINANSIERADE tjänsterna skall DÖLJAS för Finansiärerna, MAN tror inte
  det ÄR SANT att Sverige det Demokratiska Landet i Norr DÖLJER inför folket vad dom håller på med och till VILKA Kostnader, som SKATTEBETALAREN betalar…..!!

  Att Militåren har Sekretesshandlingar kan så va, MEN att Polismyndigheten döljer det
  SOCIALA krig som pågår för öppen ridå skapar bara än mer Oroligheter bland Folket!!!

  • mats says:

   Det kan vara bra att kostnaderna inte redovisas i realtid. Det skulle kunna utnyttjas av “främmande makt”. Men självklart ska det redovisas när varje aktivitet är avslutad.

 4. Upprörd fastighetsägare med mark och skog says:

  Är det inte rätt så självklart när den tidigare chefen för Migrationsverket nu har bytt och blivit chef för Polisen istället…….Herregud!….va svårt det verkar vara att få vettiga människor till viktiga poster (uppdrag) om jag hade varit konspiratorisk så skulle jag kunna trott att det ligger nån form av nepotism…….men såklart sånt händer ju inte i vårat pålitliga Sverige……Ironi???

 5. B-J Bjurling says:

  Observera i detta sammanhang att regeringen har för vana att tillsätta en “demokratiutredning” sisådär en gång per decennium, och att den senaste, Olle Wästbergs, blev färdig med sitt betänkande i måndags, se
  http://demokratiutredningen.info/
  Utredningstexterna finns under fliken “publikationer”.

Comments are closed.