Ett avväpnat folk

Detta är en fristående fortsättning på gårdagens artikel om de västliga demokratiernas förfall. År 2014 gjorde EU-kommissionen en utredning om vapen i samhället. Utredningen är i vanlig ordning när det gäller vapen behäftad med en mängd felaktigheter, eftersom utredarna helt enkelt inte vet tillräckligt mycket om vapen. Efter terroristattacken i Paris i november 2015 har tydligen kommissionen fått panik och ämnar lägga fram lagförslag som skulle innebära tvingande direktiv för samtliga medlemsstater.

Enligt tidningen Jakt och Jägare innehåller förslagen bland annat absolut förbud mot civilt ägande av halvautomatiska vapen. Dessa ska konfiskeras och skrotas. Privat ägande av ammunition som passar i dessa vapen ska förbjudas. Eftersom det finns halvautomatiska vapen till nästan alla patrontyper – kalibrar som finns för icke halvautomatiska vapen, innebär det att i pricip alla vapen kommer att förbjudas via ammunitionsförbudet.

Kommissionen vill också införa både läkarintyg på lämplighet och tidsbegränsning av vapenlicensers giltighetstid till fem år. Bara för Sveriges del rör det sig om kanske en halv miljon vapen vars licens måste sökas på nytt vart femte år. Åtföljt av ett färskt läkarintyg. Förutom att byråkratin och belastningen på sjukvården och på polisens licensavdelningar, så kommer det att innebära ett direkt hot mot folkhälsan. Vem kommer frivilligt att gå till doktorn om minsta krämpa kan resultera i förlorade vapenlicenser? Utrymmet för godtycke i licensgivningen blir ofantlig.

Vidare ska det bli förbjudet att sälja sitt vapen privat. Det blir annonseringsförbud för både privatpersoner och handlare. Alla överlåtelser ska ske via registrerade handlare eller mäklare.

Ingen konsekvensbeskrivning har gjorts innan förslaget lades fram, inte i efterhand heller. Hur exempelvis hantering av viltstammar ska ske när nästan inga jägare finns kvar, har inte ägnats någon tanke. Proportionalitetsprincipen, att en åtgärd ska vara rimligt avvägd för det resultat man vill uppnå, har man avsiktligt avtått från att undersöka. Skyddet mott terrorism har bedömts så viktigt att man inte ens tänkt efter om åtgärden begränsar terrorismen eller om den rent av bjuder in terroristerna!

Erik Lakomaa, som är sakkunnig i vapenfrågor och utrett dessa frågor flera gånger utifrån olika frågeställningar, menar att EU-förslaget bygger på en rad felaktiga föreställningar om skjutvapen. Han kan till och med visa på att kommissionens förslag står i direkt strid med vad forskningen kommit fram till! Förslaget är endast ett utslag av moralpanik och populism för de okunniga.

I USA vill allt fler offentliga företrädare gå den motsatta vägen. Det gäller inte minst polisen, som ser att samhällen med beväpnade laglydiga medborgare har lägre inslag av alla sorters brott. Sheriff Grady Judd uttrycker saken på följande sätt. “Det är mycket viktigare att ha ett vapen i handen än en polisman i telefonluren.”

Jag har tidigare skrivit om FNs program kallat ATT, Arms Trade Treaty. EU-kommissionens förslag är i princip en blåkopia på detta idiotförslag. Sverige har redan skrivit på liksom, förmodar jag, EU. Jag har varnat för denna dumhet i åratal, men inga svenska politiker eller journalister verkar ha förstått vad FN sysslar med. Inte ens de svenska eu-parlamentariker som protesterat mot nuvarande förslag från kommissionen har förmått göra kopplingen till ATT. Inte heller jägarförbunden och skytteorganisationerna verkar ha insett vad som legat i FNs pipeline i flera år.

När man vill kuva ett folk, i detta fall hela världen, gäller det att göra människorna osäkra. En metod är beskriven i Bezmenovs testamente, Demoralisera, Destabilisera, Skapa kris, Normalisera. Detta har pågått i västvärlden sedan andra världskriget alldeles oavsett det kalla kriget. Alla larm om överbefolkning, gifter i naturen, gifter i maten, ny istid, oljekris, global uppvärmning, radiaksmitta via kärnvapen eller kärnkraft, skogsdöd, biologisk utarmning med mera, har alla hjälpt till att demoralisera och destabilisera.

Någon riktigt pålitlig kris har dock inte funnits. Men sedan den elfte september 2001 finns den där. Med jumbojetattentaten i USA och de efterföljande motåtgärderna har enorma flyktingströmmar skapats. Känslan av kris är nu global. Självklart är det så att när den nya makten ska normalisera sitt styre är det mycket enklare om det bedragna folket inte har några vapen att göra uppror med. Ska det vara så svårt att fatta?

Å andra sidan ingår skytteträning som en naturlig del av integrationen i vissa svenska kommuner. Hyckleriet upphör aldrig att förvåna. Det handlar visserligen om luftgevärsskytte i källaren på fritids eller liknande. Men det är ändå som symbolpolitisk fråga en makalös dubbelmoral. De amerikanska media där jag hittat uppgiften går i spinn! Inga svenska media gör kopplingen luftgevärsskytte för muslimska ungdomar och unga svenska muslimer som ansluter sig till IS. Men vuxna svenska män som jagar älg kan utan betänkligheter utmålas i riksmedia som patriarkala lustmördare.

This entry was posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Ett avväpnat folk

 1. Ja, är det inte märkligt?

 2. Samuel af Ugglas says:

  Nu när socialisterna i princip har avsatt “Bernadottarna” från den svenska tronen förstår jag inte varför Löfven m.fl. politiker skall ha bättre rätt än mig eller någon annan att försvara sitt liv och sin egendom! Först avsatte dom Kronprinsen, numera prins Carl Philip därefter gav dom kungamakten till en dalasläkt, tror jag det är. Häftig?

 3. Sten-Arne Persson says:

  Hur kan vi hjälpa ett snart avväpnat och av massmedia helt bortkollrat folk. Tänk vilken skatt Frihetsportalen är för den vetgirige. Du Mats är verkligen hedervärd som även orkar att besvara och kommentera dina läsares inlägg. Stort tack! Hur hinner Du?

  • Ulf Hellbacken says:

   Med denna kommentar måste jag verkligen instämma och hur hinner du med allt?

 4. Samuel af Ugglas says:

  STASI agenturen SR P1 har i dag kört ett propaganda nummer på beställning av vem?
  För amerikanarna finns det hopp! Se länken här:
  http://viral247news.com/judge-orders-anti-gun-group-to-pay-ammo-companies-legal-fees-after-dismissing

  • mats says:

   Jag hinner ju inte med allt.
   Samuels länk var underbar. Antivapenlobbyn (Brady center) förlorade ett mål där de stämt vapenhandlare för att de sålt ammunition till mördaren James Holmes som dödade 20 personer på biografen Aurora.
   Brady center hade dock inte stämt Holmes psykiatriker, för vilken han flera gånger berättat att han önskade döda människor.
   Eftersom Brady center inte var ute efter rättvisa, utan endast uppmärksamhet och propaganda förlorade de målet och dömdes att betala vapenhandlarnas advokatkostnader.

 5. Upprörd fastighetsägare med mark och skog says:

  Räcker det inte med resurskod 291?

Comments are closed.